Artykuł: Akustyka zgodna z Polską Normą PN-B-02151-4:2015-06

Akustyka wnętrz ma istotny wpływ na ich funkcjonalność, ma także wpływ na samopoczucie, a czasem nawet na bezpieczeństwo i zdrowie przebywających w nich osób. Od charakteru akustycznego pomieszczenia zależy: • poziom dźwięku (hałasu) oraz jego zasięg przestrzenny • stopień zrozumiałości mowy (naturalnej i wzmocnionej elektroakustycznie) • stopień wyrazistości muzyki Dlatego akustyka pomieszczenia nie powinna być przypadkowa, tylko w sposób świadomy zaprojektowana.

Parametry akustyczne Istnieje wiele parametrów służących do opisu charakteru akustycznego pomieszczeń. Polska norma PN-B-02151-4:2015-06* definiuje wymagania odnośnie różnych typów pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego poprzez określenie maksymalnych dopuszczalnych wartości czasu pogłosu (T), minimalnych wartości wskaźnika transmisji mowy (STI) lub minimalnej chłonności akustycznej pomieszczenia (A).

Ecophon Solo sufity wyspowe wszystkie rodzaje Białe

Ecophon Solo™ to wolnowiszące panele dźwiękochłonne dostępne w wielu kształtach i kolorach, które pozwalają na niemal nieograniczoną ekspresję i dotrzymują kroku zrównoważonemu rozwojowi architektury.

Ecophon Sombra czarny sufit akustyczny

Ecophon Sombra™ A posiada widoczną konstrukcję nośną. Do zastosowań, w których wymagane jest zastosowanie czarnego sufitu o niskim współczynniku odbicia światła i wysokich parametrach pochłaniania dźwięku. Rozwiązanie odpowiednie do miejsc spotkań towarzyskich, takich jak bary i kluby. • Klasa pochłaniania dźwięku A • Naturalne krawędzie • Łatwy montaż i demontaż

Ecophon Baffle akustyczne Solo

Ecophon Solo™ Baffle to mocowane pionowo panele wolnowiszące. Panele Solo Baffle są dostępne w różnych rozmiarach oraz bogatej kolorystyce i można je wykorzystać do tworzenia wyraźnych linii. System może być stosowany w wyposażonych w okna dachowe pomieszczeniach oświetlonych naturalnym światłem. Ecophon Solo™ Baffle Wave to mocowane pionowo panele wolnowiszące w kształcie fali, dostępne w różnych kształtach i kolorach, nadają pomieszczeniu wyjątkowego charakteru. System może być stosowany w wyposażonych w okna dachowe pomieszczeniach oświetlonych naturalnym światłem.

Czas pogłosu, T 

Pogłos jest zjawiskiem stopniowego zanikania energii dźwięku po wyłączeniu źródła dźwięku. Związany jest z występowaniem dużej liczby odbić od powierzchni ograniczających pomieszczenie, a także od powierzchni obiektów w nim się znajdujących. Pogłosowość pomieszczenia określa się wielkością zwaną czasem pogłosu – jest to czas potrzebny na zmniejszenie, po wyłączeniu źródła dźwięku, poziomu ciśnienia akustycznego we wnętrzu o 60 dB. Czas pogłosu w pomieszczeniu zależy przede wszystkim od jego kubatury i chłonności akustycznej. Im mniejsza kubatura i im większa chłonność akustyczna, tym czas pogłosu krótszy. Niemniej jednak bardzo duże znaczenie ma geometria pomieszczenia oraz rozmieszczenie powierzchni i obiektów dźwiękochłonnych, a także rozpraszających dźwięk. Im bardziej równomierne jest rozłożenie materiałów dźwiękochłonnych i im więcej jest materiałów rozpraszających dźwięk, tym krótszy jest czas pogłosu. Wartości czasu pogłosu dla różnych pasm częstotliwości (ale dla tego samego pomieszczenia) mogą się znacznie różnić. 

Wskaźnik Transmisji Mowy, STI 

Wskaźnik transmisji mowy (STI) jest to parametr określający w sposób obiektywny zrozumiałość mowy. Przybiera wartości w zakresie od zera do jedności, gdzie wyższa wartość oznacza lepszą zrozumiałość mowy. Wartość STI może być wyznaczona pomiarowo lub obliczeniowo i w danym miejscu pomieszczenia zależy od poziomu tła akustycznego, od długości czasu pogłosu oraz od odległości od źródła sygnału. Im niższy poziom tła akustycznego, im krótszy czas pogłosu i im bliżej jest źródło, tym większe wartości przyjmuje STI.

Współczynniki pochłaniania dźwięku 

określają stopień pochłaniania dźwięku przez materiał. Np. wartość 0,9 oznacza że 90% energii fali akustycznej jest przez dany materiał pochłaniane. αp – praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku, wyliczany dla pasm oktawowych (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz itd.) αw – ważony wskaźnik pochłaniania dźwięku, jednoliczbowy wskaźnik wyliczany wg PN-EN ISO 11654

Chłonność akustyczna pomieszczenia, A 

(inaczej równoważne pole powierzchni dźwiękochłonnej pomieszczenia) to hipotetyczne pole powierzchni, w m2 , całkowicie pochłaniającej dźwięk przy którym czas pogłosu byłby taki sam, jak w rozważanym pomieszczeniu, jeżeli powierzchnia ta byłaby w nim jedynym elementem pochłaniającym dźwięk. W normie PNB-02151-4:2015-06 wymagana minimalna chłonność akustyczna pomieszczenia określona jest jako krotność pola powierzchni jego rzutu (np. A ≥ 0,6 x S, gdzie S to powierzchnia pomieszczenia w m2 ). Chłonność akustyczna pomieszczenia jest sumą chłonności akustycznej powierzchni ograniczających to pomieszczenie oraz chłonności akustycznej obiektów i powietrza w nim zawartych. Obliczenie chłonności akustycznej danej powierzchni odbywa się poprzez pomnożenie jej powierzchni przez właściwy dla jej wykończenia współczynnik pochłaniania dźwięku. 

Wartości chłonności akustycznej dla różnych pasm częstotliwości (ale dla tego samego pomieszczenia czy materiału) mogą znacznie się różnić. 

Inne symbole użyte w tekście 

V - kubatura pomieszczenia 

S - pole powierzchni rzutu pomieszczenia 

H - wysokość pomieszczenia w świetle wykończenia

Zamocowania sufitów podwieszanych

Szeroka gama uchwytów znajdujących zastosowanie w wielu obszarach, w tym obszary wymagające czyszczenia pod wysokim ciśnieniem jak np. kuchnie czy pomieszczenia przemysłu spożywczego.

Ecophon Lighting systemy oświetleniowe Ecophon Dot Dg Panel Line Lp Panel G35470302 45007100

Zintegrowane z płytami sufitowymi lampy Ecophon

Connect T24 Profil główny, wzmocniony HD, Flexiform - T24 Ecophon 26338121 cena 26338117 26338101 26338104 26338230 26338160 26338171

Profil główny z zamkiem "quick lock". Wykonany z blachy ocynkowanej i powlekanej lakierem poliestrowym. Do krawędzi płyt A oraz E. Moduł 600 mm. Perforacja co 100 mm.

Jak zamontować płyty wyspowe Ecophon solo.

Jak zamontować Focus z krawędzią Ds ?

Jak zamontować sufit Ecophon Matrix ?

Jak zamontować Ecophon Focus Ds ? Film

Jak zamontować Ecophon Focus E ?

Jak zamontować Ecophon Focus Lp