Artykuł: BIULETYN TECHNICZNY Armstrong sufity podwieszane nr 02/2017/AB

Szanowni Państwo, Z ogromną przyjemnością przesyłam Państwu kolejny biuletyn techniczny. Tym razem poświęcony zagadnieniom odpowiedzialności środowiskowej i oceny produktów oraz naszym najnowszym osiągnięciom w tej dziedzinie. Mam nadzieję, że zostaną one przez Państwa docenione. Druga część biuletynu otwiera serię publikacji poświęconych akcesoriom rusztu. Z wyrazami szacunku, Anna Baczkowska Menedżer Techniczny Sprzedaży Armstrong Europa Centralna Północ & Skandynawia

CERTYFIKAT CRADLE TO CRADLE SILVER DLA RUSZTU ARMSTRONG

Z ogromną przyjemnością informuję, że nasza firma po raz kolejny jest pionierem w podejmowaniu działań w zakresie ochrony środowiska i wdrażania w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Tym razem poddaliśmy ocenie środowiskowej system rusztu. System Armstrong Prelude wraz z profilami przyściennymi oraz akcesoriami otrzymał certyfikat Cradle to Cradle® na wysokim poziomie SILVER. Certyfikatem objęte są zarówno standardowe, cenione przez wykonawców, profile Prelude 24 oraz Prelude 15 a także profile Bandraster, Prelude 24 Sixty², Prelude 35, Prelude 35 Sixty², System Z, Spring-T oraz profile DGS do montażu sufitu z płyty gipsowo-kartonowej. 

Przypomnę, że program certyfikacji produktów Cradle to Cradle® został opracowany, aby sprostać rosnącemu zainteresowaniu produktami zielonymi i dostarczyć użytkownikom rzetelnego i kompleksowego narzędzia środowiskowej oceny wyrobu w oparciu o jasne i zrozumiałe mechanizmy tej oceny. Program ten różni się od wielu istniejących systemów ocen wpływu produktów na środowisko naturalne między innymi osadzeniem na podstawach gospodarki pętlowej analizując proces wytwórczy jeszcze przed powstaniem produktu. Każdy certyfikowany produkt musi zostać opracowany w oparciu o zamkniętą pętlę, w której składniki produktu są nie tylko bezpieczne, ale również zostają ponownie wykorzystywane, jako składniki uzdatniające w produkcji przemysłowej (pętla techniczna) lub jako nawóz (pętla biologiczna) nie generując żadnych odpadów i krążąc w cyklu zamkniętym w sposób ciągły. Kluczem do zrozumienia filozofii Cradle to Cradle® jest zrozumienie wyrażenia: "odpady to pożywienie". 

Oprócz opisanej powyżej oceny zapętlonego ponownego wykorzystanie składników produktu podczas certyfikacji oceniane są również cztery inne kryteria: - bezpieczeństwo dla zdrowia - wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - gospodarka wodna - odpowiedzialność społeczna firmy wytwarzającej produkt. Po dokonaniu oceny produkt otrzymuje certyfikat na jednym z pięciu poziomów od podstawowego Basic po najlepszy Platinum.

Ważnym jest uzyskanie pozytywnej oceny wszystkich składników chemicznych produktu. Są one analizowane na podstawie zestawu kryteriów dotyczących środowiska i zdrowia ludzkiego. 

Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych pozwala firmie produkcyjnej mieć pewność, że jej działania i wpływ wytworzonych produktów ma pozytywny wpływ na środowisko i nie umniejsza zasobów naturalnych. 

Gospodarowanie wodą natomiast powinno odbywać się, jak w przypadku firmy Armstrong, na efektywnych systemach zamkniętych lub ze szczególną dbałością o jakość wody ściekowej. W odniesieniu do odpowiedzialności społecznej nacisk jest położony na spełnianie wymogów dotyczących odpowiedzialności w stosunku do pracowników oraz zadbania, aby dostawcy również nie naruszali tych zasad. 

Działanie według modelu Cradle to Cradle® oznacza wyjście poza schemat uważany przez większość graczy za model zrównoważonego rozwoju. Firma Armstrong, jako jedyna w branży zaakceptowała stawiane w tak surowy sposób wymagania, uzyskując jako pierwsza srebrny certyfikat dla systemu rusztu. 

Dodam na koniec, że do montażu na certyfikowanych profilach rusztu szczególnie polecamy dwie rodziny płyt: PERLA oraz ULTIMA+. 

Obie rodziny uzyskały brązowy certyfikat C2C i przypomnę, że w ich skład wchodzą następujące płyty: PERLA: Perla dB, Perla OP 0.95, Perla OP 1.00 oraz Perla ULTIMA+: Ultima+dB, Ultima+OP oraz Ultima+.

Stosując systemowy certyfikowany sufit podwieszany: płyty oraz profile rusztu, mają Państwo pewność stosowania w pełni bezpiecznego i nieszkodliwego dla użytkowników rozwiązania sprzyjającego ochronie środowiska naturalnego objętego 30-letnią gwarancją. Na koniec dodam, że certyfikacja Cradle to Cradle (C2C) jest traktowana jako kluczowe kryterium środowiskowe przez schematy oceny zrównoważonego budownictwa np. LEED czy BREEAM NL a także dostrzegana przez wielu globalnych inwestorów w tym firmę Google.

AKCESORIA RUSZTU ARMSTRONG

Tym biuletynem rozpocznę serię publikacji związaną z akcesoriami i narzędziami jakie posiadamy w naszej ofercie, aby usprawnić montaż i pomóc wykonawcom sufitów modułowych w skutecznym pokonywaniu trudności. 

Pierwszym akcesorium jakie chciałabym przedstawić jest wycinarka otworów do mocowania profili poprzecznych w dowolnym rozstawie (nr ref. A 7876 A)

Modułowe profile rusztu mają fabrycznie określone umiejscowienie otworów na profile poprzeczne, jednak z wielu przyczyn, konieczne może być wykonanie otworu na budowie. Najczęściej jest to wynikiem zastosowania opraw linearnych, które wymagają podparcia w innym rozstawie niż wielokrotność 100mm a także przyjęciem nietypowego modułu przez projektanta we fragmencie pomieszczenia. Jeśli całość realizacji opiera się na innym niż wielokrotność 100mm module wskazanym jest zamówienie fabryczne dostosowanych do niego profili.  

UŻYCIE WYCINARKI Armstrong

1. Wyznacz położenie osi otworu na profilu; 

2. Za pomocą ołówka zaznacz je na stopce profilu; 

3. Połóż wycinarkę na stabilnym podłożu ramionami skierowanymi w górę; 

4. Umieść profil w wycinarce tak, by stopka oparła się o nią, kontrolując położenie centralne oznaczenia;

5. Dociśnij ramiona wycinarki aż do oporu; 

6. Wycięty fragment blachy wypadnie na zewnątrz; 

7. Wyjmij profil i zamontuj w ustalonym położeniu rusztu modułowego – profile poprzeczne do niego montuj jak zwykle prawy – do – prawego (drugi profil wpinany po prawej stronie zamka profilu już umieszczonego w otworze) 

Życzymy skutecznego i sprawnego montażu rusztu Armstrong!

źródło: BIULETYN TECHNICZNY nr 02/2017/AB