Artykuł: GOTOWE ZAPRAWY MURARSKIE DO KLINKIERU

Zaprawy do murowania klinkieru umożliwiają murowanie elementów konstrukcyjnych i dekoracyjnych - ściany zewnętrzne i mieszkaniowe, kolumny, ogrodzenia lub inne elementy dekoracyjne lub konstrukcyjne. Są odporne na uderzenia, paroprzepuszczalne, do murowania i spoin, do grubych połączeń 6-40 mm Zaprawy do klinkieru zawierają tras - minerał pochodzenia wulkanicznego - co ogranicza możliwość kwitnienia na powierzchni zaprawy murarskiej. Zawierają przefiltrowany agregat - agregat kwarcowy użyty do wytworzenia zaprawy został przesiewany i spłukany tak, że cząstki żwiru są oczyszczane z zanieczyszczeń, rozpuszczalnych soli i innych minerałów, które są przyczyną wykwitów i rosy.

PRZEZNACZENIE i WŁAŚCIOWOŚCI

- Murowanie z cegieł i kształtek klinkierowych na tradycyjne, grube warstwy – zalecana grubość od 6 do 40 mm.

- Wznoszenie elementów konstrukcyjnych i ozdobnych – ścian zewnętrznych i osłonowych, studzienek, słupów, murów ogrodzeniowych itp.

- Spoinowanie murów wzniesionych z cegieł klinkierowych oraz okładzin z płytek klinkierowych.

- Rodzaj murowanych elementów - klinkier oraz inne elementy tego typu o małej nasiąkliwości (3-8%), cegły, pustaki, bloczki.

- Kilka lub kilkanaście gotowych kolorów – pasujących do typowej kolorystki klinkieru: antracytowo-czarna, szara, beżowa, ciemnoszara, grafit, ceglasta, ciemnobrązowa itp

- Odporność na promieniowanie UV - odpowiednio dobrany skład chemiczny pigmentów proszkowych zaprawy (tlenek żelaza) sprawia, że jest ona odporna na działanie promieniowania ultrafioletowego. Dzięki temu intensywne kolory w trakcie eksploatacji nie blakną, a zaprawa nie traci swoich parametrów wytrzymałościowych.

- Wytrzymałość na ściskanie – kategoria M5.

- Posiada wysoką przyczepność do elementów o niskiej nasiąkliwości.

- Łączy elementy w stabilny i trwały mur - stanowi miękką i sprężystą osnowę, w której zatopione są sztywne elementy, takie jak cegły klinkierowe.

- Chroni przed zniszczeniem pojedyncze elementy muru - cegły, bloczki, pustaki – stanowi bufor ograniczający wpływ naprężeń związanych z obciążeniem pod wpływem kolejnych warstw muru i zmian cieplno-wilgotnościowych w otoczeniu.

Zaprawa do klinkieru Weber

WYKONYWANIE ROBÓT MUROWYCH Z KLINKIERU

Przygotowanie elementów klinkierowych. Elementy klinkierowe powinny być czyste, wolne od kurzu i suche.

W czasie składowania należy chronić je przed deszczem i zbytnim nagrzewaniem. W związku z możliwością wystąpienia niewielkich różnic w odcieniach kolorów pomiędzy cegłami z różnych partii produkcyjnych, zaleca się przed rozpoczęciem pomieszać cegły pochodzące z kilku palet.

 

Warunki pogodowe. Przed rozpoczęciem prac należy uwzględnić zarówno warunki atmosferyczne, w których prowadzone są roboty, jak i warunki, w których przebiegać będzie proces wiązania i wysychania zaprawy.

Wszelkie prace należy prowadzić w temperaturze od +5 °C do +30 °C. W trakcie robót oraz po ich zakończeniu (przez minimum 7 dni), wymurowane elementy należy osłaniać folią lub matami, zabezpieczającymi przed ewentualnymi opadami i zbyt szybkim wysychaniem zaprawy, spowodowanym działaniem wiatru i słońca. Nie wolno prowadzić prac w czasie opadów atmosferycznych. Zaleca się również, by nie rozpoczynać robót, gdy prognozy pogody przewidują w ciągu najbliższych dni opady deszczu lub znaczne obniżenie temperatury.

Ponadto, murowana konstrukcja i jej fundamenty muszą być zabezpieczone odpowiednimi izolacjami przed niekontrolowanym napływem wilgoci, np. podciąganej kapilarnie z podłoża.

Przygotowanie zaprawy do murowania lub spoinowania. Materiał z worka należy wsypać do czystego naczynia z odmierzoną ilością wody i mieszać wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednolitej konsystencji.

Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu i należy ją wykorzystać w ciągu ok. 3 godzin.

Murowanie jednoetapowe. Murować należy na „pełną spoinę”a nie na „cofniętą spoinę”, gdyż ograniczy to możliwość przenikania wody opadowej do wnętrza przegrody. Grubość spoiny powinna być równomierna dla całej warstwy. Do profilowania spoiny należy wcześniej przygotować odpowiednie narzędzie o zaokrąglonym przekroju, z tworzywa sztucznego lub drewna. Moment rozpoczęcia profilowania spoin uzależniony jest od warunków atmosferycznych, chłonności cegły i związanej z tymi czynnikami szybkości wiązania zaprawy.

Powinien on nastąpić w kilkanaście lub kilkadziesiąt minut od jej położenia, w momencie, kiedy przyłożony do świeżej zaprawy palec nie ulega już zabrudzeniu. Uwaga - stopień związania zaprawy w trakcie spoinowania musi być taki sam dla całej powierzchni muru.

 

Murowanie dwuetapowe. W celu uzyskania równych spoin i zachowania poziomu kolejnych warstw, można posłużyć się odpowiednio przygotowanymi listewkami (zalecana grubość 10÷12 mm), układanymi na wymurowanej warstwie cegieł, wzdłuż jej krawędzi. Pierwszy etap – murowanie - polega na połączeniu cegieł zaprawą murarską, z pozostawieniem miejsca na spoinę (zaprawą murarską wypełnia się jedynie przestrzeń pomiędzy listewkami). Spoinowanie tak wykonanego muru należy rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 7 dni od zakończenia etapu murowania, używając do tego celu również gotowej zaprawy do spoinowania.

Zaprawa murarska do klinkieru Sopro

Wykonanie tynku weber.