Artykuł: Jakie normy p.poż spełniają klapy rewizyjne EI Rigips?

Klapy rewizyjne do ścian sufitów i szybów instalacyjnych przechodzą szereg badań. Instytut Techniki Budowlanej w zakładzie badań ogniowych bada odporność klap rewizyjnych przeciwpożarowych w specjalnych komorach symulujących pożar odpowiedniej części budynku. Badania przeprowadzane są w wystandaryzowanych warunkach i wyniki odporności ogniowej potwierdzane są odpowiednimi dokumentami.

Podstawy formalne do wydania certyfikatu na klapy rewizyjne GK przeciwpożarowe wydane przez ITB.

 1.  Zalecenia własne Rigips jako podstawy formalne.
 2. Podstawy merytoryczne.

 • Normy PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 1: Ściany. Normę można przeczytać lub zakupić na stronach PKN.
 • Normy PN-EN 1363-1:2001 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne. 

  Podano ogólne zasady określania odporności ogniowej różnych elementów konstrukcji poddanych znormalizowanym warunkom nagrzewania. Podano 23 terminy. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 1363-1:2012 - wersja angielska, PN-EN 1363-1:2012 - wersja polska

 • Normy PN-EN 13501-2 + A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 2: Klasyfikacja na podstawie wyników badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13501-2:2016-07 - wersja angielska. Zakres. Określono procedurę klasyfikacji wyrobów budowlanych i elementów budynków na podstawie badań odporności ogniowej i dymoszczelności. Uwzględniono również klasyfikację na podstawie rozszerzonego zastosowania wyników badań.

 • Normy PN-EN 1364-2:2001 . Badania odporności ogniowej elementów nienośnych -- Część 2: Sufity. Zakres. Podano metodę określania odporności ogniowej sufitów, które są samodzielnymi przegrodami niezależnymi od elementów budowlanych ponad nimi. Podano 7 terminów.

 • Normy PN-EN 13279-1:2007. Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe -- Część 2: Metody badań. Zakres. Opisano metody badań wszystkich spoiw i tynków gipsowych wymienionych w EN 13279-1. Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN 13279-2:2014-02 - wersja angielska.

 • Normy PN-EN 13963:2005 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań. Zakres. Podano wymagania dotyczące: materiałów łączących i taśm papierowych do zastosowania z tynkiem gipsowym odpowiadającym wymaganiom EN 520, wyrobów z wtórnej obróbki płyt i płyt gipsowo-kartonowych ze wzmocnieniem włóknistym. Niniejsza norma obejmuje: reakcję na ogień, wytrzymałość na zginanie do oznaczania zgodnie z odpowiednimi europejskimi metodami badań, obejmuje także dodatkowe właściwości techniczne wymagane przez przemysł konstrukcyjny - budowlany. Zapewniono ocenę zgodności wyrobu, zgodnie z niniejszym dokumentem. Zawarto załącznik A, który określa procedurę pobierania próbek przeznaczonych do badania.

 • Normy PN-EN 14566:2008. Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań. Zakres. Opisano właściwości mechaniczne łączników: gwoździ, śrub i zszywek używanych do zamocowania płyt gipsowo-kartonowych, płyt gipsowych wzmocnionych włóknami.

 • Normy PN-EN 520:2006. Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody badań. Zakres. Wyszczególniono charakterystyki i właściwości płyt gipsowo-kartonowych przeznaczonych do zastosowania przy pracach konstrukcyjno-budowlanych oraz płyty gipsowo-kartonowe stosowane w pracach wykończeniowych. Obejmują one płyty przeznaczone do bezpośredniej dekoracji powierzchni albo do wykonywania tynku gipsowego. 

 • Normy PN-EN 15283-1:2009. Płyty gipsowe zbrojone włóknami -- Definicje, wymagania i metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci mat. Zakres. Wyszczególniono wymagania i właściwości płyt gipsowych ze wzmocnieniem siatkowym (matami) przeznaczonych do zastosowania przy pracach konstrukcyjno-budowlanych oraz płyt gipsowych stosowanych w pracach wykończeniowych (płyty z wtórnej obróbki). Obejmują one płyty przeznaczone do bezpośredniej dekoracji powierzchni albo do wykonywania tynku gipsowego. Opisano następujące właściwości: reakcję na ogień, przepuszczalność pary wodnej, wytrzymałość na zginanie oraz opór cieplny.

 • Normy PN-EN 1634-1:2009. Badania odporności ogniowej i dymoszczelności zestawów drzwiowych i żaluzjowych, otwieralnych okien i elementów okuć budowlanych -- Część 1: Badania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien. Zakres. Określono metodę wyznaczania odporności ogniowej drzwi, żaluzji i otwieralnych okien zaprojektowanych do instalowania wewnątrz otworów w pionowych elementach oddzielających. Stosuje się łącznie z EN 1363-1. Drzwi badane zgodnie z niniejszą Normą Europejską i klasyfikowane zgodnie z EN 13501-2 mogą być akceptowane w zastosowaniu jako drzwi przystankowe do dźwigów alternatywnie do EN 81-58. Norma EN 81-58 przedstawia specyficzne badanie dla drzwi przystankowych do dźwigów i prowadzi do alternatywnej klasyfikacji, która może nie być właściwa dla innych potrzeb określonych w Przepisach Krajowych. Badanie klap odcinających jest objęte normą EN 1366-2. Badanie systemów transportowych jest objęte normą EN 1366-7. Dalsze wymagania są przedstawione (opisane) w odpowiedniej normie wyrobu i w normie pomocniczej EN 14600. Metoda niniejsza może być również zastosowana, przez analogię, do wyznaczenia odporności ogniowej nienośnych poziomo zorientowanych drzwi, żaluzji i otwieralnych okien. Jednakże nie jest to w sposób szczególny adresowane tutaj i obszar bezpośredniego zastosowania podany w rozdziale 13 nie jest ważny dla tak poziomo zorientowanych wyrobów.

 • Prace w zakresie klasyfikacji ogniowej firmy Rigips.

 • Raporty firmy Rigips w szczególnych zastosowaniach systemów konstrukcji.

 • Sprawozdanie z badań LBO-060/09.

 • Sprawozdanie z badań odporności ogniowej nr LBO 221-K/11

Uwagi:

Bardzo ważną sprawą są dokumenty potwierdzające właściwości które deklaruje producent. Klapy są oznakowane zgodnie z wytycznymi normowymi i zastosowanie produktów zgodnych z deklarowanymi daje odpowiednie bezpieczeństwo dla obiektu budowlanego. Producenci którzy dostarczają klapy rewizyjne gk przeciwpożarowe do hurtowni PSB Warszawa posiadają wszelkie wymagane dokumenty do sprzedawanych klap.

Klapa rewizyjna EI Rigips

Klapy rewizyjne EI p.poż Rigips

Badania p.poż klap rewizyjnych

Produkty w promocji

Elastyczny C2TE klej K2 25 kg glazurniczy do płytek Szary Glazura i Terakota Knauf

Zdjęcie produktu: Elastyczny C2TE klej K2 25 kg glazurniczy do płytek Szary Glazura i Terakota Knauf
promocja!

Elastyczny ŻELOWY C2TE klej K2 25 kg Knauf

Zdjęcie produktu: Elastyczny ŻELOWY C2TE klej K2 25 kg Knauf
promocja!

Elastyczny żelowy C2TES1 klej K4 25 kg Knauf

Zdjęcie produktu: Elastyczny żelowy C2TES1 klej K4 25 kg Knauf
promocja!

Wysokoelastyczny C2TES1 SZARY klej K4 25 kg Knauf

Zdjęcie produktu: Wysokoelastyczny C2TES1 SZARY klej K4 25 kg Knauf
promocja!

Ardex klej do płytek i kamienia X6, X7G PLUS

Zdjęcie produktu: Ardex klej do płytek i kamienia X6, X7G PLUS
-10%

Klej elastyczny Kerakoll H40 NO LIMITS

Zdjęcie produktu: Klej elastyczny Kerakoll H40 NO LIMITS
-10%

Kerakoll GeoLite 40 - zaprawa do napraw betonu

Zdjęcie produktu: Kerakoll GeoLite 40 - zaprawa do napraw betonu
-10%

Sopro FBK 372 Standardowa zaprawa klejowa

Zdjęcie produktu: Sopro FBK 372 Standardowa zaprawa klejowa
-30%

Sopro DBF 638 - szer 12 cm.Taśma uszczelniająca - 50 mb

Zdjęcie produktu: Sopro DBF 638 - szer 12 cm.Taśma uszczelniająca - 50 mb
-10%

THERMATEX Schlicht AMF gr. 15 mm Płyta sufitowa 600x600

Zdjęcie produktu: THERMATEX Schlicht AMF gr. 15 mm Płyta sufitowa 600x600
promocja!

THERMATEX Schlicht HYGENA AMF gr. 15 mm Płyta sufitowa 600x600

Zdjęcie produktu: THERMATEX Schlicht HYGENA AMF gr. 15 mm Płyta sufitowa 600x600
promocja!