Płyta GK z ołowiem RTG

Producenci dostępni w kategorii

płyta ołowiana NIDA RTG rentgenowskie P4B12PB Siniat z ołowiem

Zdjęcie produktu: płyta ołowiana NIDA RTG rentgenowskie P4B12PB Siniat z ołowiem

Taśma z ołowiem (samoprzylepna) RTG rentgenowskie Siniat

Zdjęcie produktu: Taśma z ołowiem (samoprzylepna) RTG rentgenowskie Siniat

Płyta RTG z ołowiem rentgenowskie Rigips karton gips ołowiane

Zdjęcie produktu: Płyta RTG z ołowiem rentgenowskie Rigips  karton gips ołowiane

Taśma ołowiana RTG do zabezpieczania połączeń płyt Rigips

Zdjęcie produktu: Taśma ołowiana RTG do zabezpieczania połączeń płyt Rigips

Płyta RTG SAFEBOARD firmy Knauf

Zdjęcie produktu: Płyta RTG SAFEBOARD firmy Knauf
nowość

Ekranowanie pomieszczeń płytami GK z ołowiem. Generalny dystrybutor Siniat, Rigips i Knauf płyty gipsowo kartonowe z powłoką ołowiu.

Płyty gipsowo-kartonowe z ołowiem stosuje się głównie do budowy ścianek działowych lub jako wewnętrzne pokrycie ścian i sufitów (w tym sufitów podwieszanych) w gabinetach w których pracują medyczne urządzenia diagnostyczne wytwarzające podczas pracy promieniowanie rentgenowskie..

Płyta gipsowo-kartonowa pokryta ołowiem zabezpiecza powierzchnie przed wnikaniem promieni rentgenowskich Płyty o wymiarach 600x1200x12,5 mm pokryte są ołowiem o grubości 0,5-3,0 mm.

Montaż ścian GK za pomocą profili systemowych, wieszaków (do stropów) i wkrętów.

Połączenia między panelami pokryte są systemowymi ołowianymi taśmami o odpowiedniej grubości.

Odmiennym produktem do ekranowania jest płyta KNAUF PŁYTA RTG SAFEBOARD do ochrony przed promieniowaniem RTG 

  • Rdzeń płyty zawiera dodatek siarczanu baru, który chroni przed przenikaniem promieniowania rentgenowskiego
  • Do stosowania w pracowniach rentgenowskich, przychodniach i szpitalach
  • Krawędź HRK

Pomieszczenia do badań rentgenowskich wymagają ekranowania materiałami  budowlanymi w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących (np. DIN 6812:2002). Systemy do ochrony przed promieniowaniem Knauf znajdują zastosowanie w diagnostyce i terapii rentgenowskiej o mniejszej mocy.  Ochronę przed promieniowaniem zapewniają ekranujące elementy przegród pomieszczeń o specyficznych równoważnikach ołowiu w zastosowanych materiałach.

Zalety płyty KNAUF PŁYTA RTG SAFEBOARD do pracowni RTG.

■ Ekonomiczna ochrona przed promieniowaniem ■ Bez blachy ołowianej ■ Płyta ogniochronna ■ Łatwość obróbki ■ Bardzo dobra izolacja akustyczna

PN-EN 12588:2007 - wersja angielska. Ołów i stopy ołowiu -- Blacha ołowiana walcowana dla budownictwa

Określono oznaczenie, wymagania dotyczące składu chemicznego, stanu powierzchni i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych blachy ołowianej wytwarzanej w procesie odkształcania przez walcownie, przeznaczonej na pokrycia dachowe, obróbki blacharskie, okładziny, wstępnie formowane panele, warstwy izolacyjne wodochronne i podobne cele budowlane. Nie ujęto wymagań dotyczących podparcia konstrukcji, projektowania systemów dachowych ani systemów okładzinowych i metod łączenia

Wymagania wobec materiałów budowlanych chroniących przed promieniowaniem.

Pomieszczenia do badań rentgenowskich wymagają ekranowania środkami budowlanymi w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. Zasady wykonywania ochrony przed promieniowaniem (użytecznym i zakłócającym) materiałami budowlanymi zostały ustalone np. w normie DIN 6812:2002. Podstawę wszelkich robót budowlanych w zakresie ochrony przed promieniowaniem stanowi projekt ochrony przed promieniowaniem sporządzany przez projektanta instalacji rentgenowskiej. Grubość niezbędnej warstwy ochronnej jest uzależniona od napięcia lampy rentgenowskiej w zastosowanym typie urządzenia (zależnie od zastosowania medycznego) i jest podawana dla ołowiu jako materiału ekranującego. Im wyższe napięcie lampy rentgenowskiej, tym większa jest wymagana grubość warstwy ołowiu. Dla warstw ochronnych z innych materiałów podaje się skuteczność ochrony w formie równoważnika ołowiu. Równoważnik ołowiu jako wielkość odniesienia określa stosunek między efektem ekranującym materiału a równoważną grubością warstwy ołowiu. Informacje o równoważnikach ołowiu różnych materiałów budowlanych są zawarte np. w normie DIN 6812, tabela 16. Stosowane wcześniej do celów ochrony przed promieniowaniem w szpitalach i przychodniach lekarskich elementy budowlane z ciężkiego betonu można dziś łatwo, racjonalnie i elastycznie zastąpić systemami do ochrony przed promieniowaniem Knauf. Stosowane dotąd do tych celów płyty gipsowo-kartonowe z powłoką ołowianą z uwagi na swój ciężar są jednak trudne w obróbce i wymagają najwyższej staranności wykonawczej dla wytworzenia szczelnej ochrony przed promieniowaniem. W celu zminimalizowania niezbędnego do stworzenia systemów promieniochronnych dodatkowego nakładu pracy w porównaniu z tradycyjnymi systemami suchej zabudowy stworzono płytę Knauf Safeboard. Płyta do ochrony przed promieniowaniem w połączeniu z masą szpachlową Safeboard Spachtel, może być obrabiana niemal tak samo, jak normalne płyty gipsowo-kartonowe, a ponadto posiada wszystkie właściwości technicznobudowlane (izolacja akustyczna, ogniochronność) tradycyjnej płyty gipsowo-kartonowej. Pozwala ona spełnić także wymagania ochrony przeciwpożarowej dla promieniochronnych sufitów podwieszonych.