Gipsy szpachlowe i gładzie gipsowe

Gips szpachlowy NIDA Start Siniat

Zdjęcie produktu: Gips szpachlowy NIDA Start Siniat

Gips szpachlowy Rigips Q1 Zaczyna Start, Kończy Q2 Q3 Finish, Masa szpachlowa VARIO

Zdjęcie produktu: Gips szpachlowy Rigips Q1 Zaczyna Start, Kończy Q2 Q3 Finish, Masa szpachlowa VARIO
nowość

Gips szpachlowy NIDA Finisz Siniat

Zdjęcie produktu: Gips szpachlowy NIDA Finisz  Siniat

Gładź tynkowa biała STABILL PG 41

Zdjęcie produktu: Gładź tynkowa biała STABILL PG 41

Knauf Uniflott Masa szpachlowa

Zdjęcie produktu: Knauf Uniflott Masa szpachlowa

GŁADŹ GIPSOWA ATLAS GIPSAR PLUS

Zdjęcie produktu: GŁADŹ GIPSOWA ATLAS GIPSAR PLUS

Szpachla nierdzewna do gipsu KNAUF

Zdjęcie produktu: Szpachla nierdzewna do gipsu KNAUF

Knauff Uniglatt Gładź gipsowa

Zdjęcie produktu: Knauff Uniglatt Gładź gipsowa

Semin ETS 2 Gładź gipsowa

Zdjęcie produktu: Semin ETS 2 Gładź gipsowa

Szpachla nierdzewna Knauf do płyt G-K 100 mm

Zdjęcie produktu: Szpachla nierdzewna Knauf do płyt G-K 100 mm

Gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh Siniat

Zdjęcie produktu: Gips szpachlowy NIDA Planfix Fresh  Siniat

Knauf Fireboard-Spachtel Masa szpachlowa ogniowa

Zdjęcie produktu: Knauf Fireboard-Spachtel Masa szpachlowa ogniowa

Masa szpachlowa PK 52 Stabill

Zdjęcie produktu: Masa szpachlowa PK 52 Stabill

Semin 68 Gładź gipsowa

Zdjęcie produktu: Semin 68 Gładź gipsowa

Finalna masa szpachlowa w wiadrze Feramcell 79002

Zdjęcie produktu: Finalna masa szpachlowa w wiadrze Feramcell 79002

Semin 86 Gips Szpachlowy

Zdjęcie produktu: Semin 86 Gips Szpachlowy

Gładź gipsowa NIDA Gładka Siniat

Zdjęcie produktu: Gładź gipsowa NIDA Gładka  Siniat

Masa szpachlowa Fugenfüller-Leicht 25 kg

Zdjęcie produktu: Masa szpachlowa Fugenfüller-Leicht 25 kg

Biała gładź gipsowa Alpol AGS22

Zdjęcie produktu: Biała gładź gipsowa Alpol AGS22

Cekol GS-100 Gips szpachlowy

Zdjęcie produktu: Cekol GS-100 Gips szpachlowy

Cekol GS-150 Gips szpachlowy EXTRA

Zdjęcie produktu: Cekol GS-150 Gips szpachlowy EXTRA

Cekol GS-200 Gładź szpachlowa

Zdjęcie produktu: Cekol GS-200  Gładź szpachlowa

Gładź gipsowa FINISZ Megaron

Zdjęcie produktu: Gładź gipsowa FINISZ Megaron

Gładź gipsowa NIDA Eko - 1 op. Siniat

Zdjęcie produktu: Gładź gipsowa NIDA Eko - 1 op. Siniat

Gładź gipsowa SUPER-FINISZ Megaron

Zdjęcie produktu: Gładź gipsowa SUPER-FINISZ Megaron

Gładź polimerowo - gipsowa PROFESSIONAL Megaron

Zdjęcie produktu: Gładź polimerowo - gipsowa PROFESSIONAL Megaron

GOTOWA MASA SZPACHLOWA LEKKA Knauf Fill&Finisz Sheetrock

Zdjęcie produktu: GOTOWA MASA SZPACHLOWA LEKKA Knauf Fill&Finisz Sheetrock

Klej gipsowy NIDA Ansetzgips 60 PLUS - 1 op. Siniat

Zdjęcie produktu: Klej gipsowy NIDA Ansetzgips 60 PLUS - 1 op. Siniat

Knauf TRIAS Masa szpachlowa

Zdjęcie produktu: Knauf TRIAS Masa szpachlowa

PCI Muroplan ®

Zdjęcie produktu: PCI Muroplan ®

Semin 78 Gips Szpachlowy

Zdjęcie produktu: Semin 78 Gips Szpachlowy

Gips szpachlowy NIDA Duo Siniat

Zdjęcie produktu: Gips szpachlowy NIDA Duo  Siniat

Elektryczny zestaw przeciwpleśniowy V4heat - Vitrulan

Zdjęcie produktu: Elektryczny zestaw przeciwpleśniowy V4heat - Vitrulan
nowość

Klasy wykończenia powierzchni wg. Fermacell.

W tekstach przetargowych dla konstrukcji ścian lub stropów pojawiają się często takie określenia, jak np. „gotowe do malowania” itp., które jednak nie przedstawiają definicji wymaganej jakości powierzchni. Ponieważ ww. określenia nie odzwierciedlają w pełni oczekiwań inwestora co do jakości powierzchni, Federalny Związek Przemysłu Gipsowego i Płyt Gipsowych wydał biuletyn – Informację Techniczną 2.1 pt. „Szpachlowanie płyt gipsowo-włóknowych – jakość powierzchni”, w której podane są ustalenia dotyczące jakości powierzchni. Ustalono cztery progi jakości dla powierzchni, od Q1 do Q4; w ten sposób projektanci i wykonawcy otrzymali „narzędzie do ręki” w celu wypełnienia zobowiązań kontraktowych w sposób ujednolicony i jasny.

Biuletyn – Informację Techniczną można uzyskać w Dziale Obsługi Klienta lub pod adresem www.fermacell.pl Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że miejsca styków płyt gipsowo-włóknowych fermacell można wykończyć według trzech różnych technik spoinowania: 

■ Spoina klejona 

■ Spoina szpachlowana 

■ Krawędź frezowana 

Ze względu na różnice w sposobie wykończania spoin, powierzchnię należy obrabiać oddzielnie, zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych progów jakości powierzchni. Podstawą przy realizacji systemów spoinowania są instrukcje montażu dla płyt gipsowo-włóknowych fermacell.

Z reguły obowiązują dopuszczalne tolerancje dla gładkości powierzchni ściany i stropu według DIN 18202. W związku z progiem jakości 3 powinno nastąpić kontraktowe uzgodnienie już podwyższonych odchyłek od gładkości według tabeli 3, linijka 7. W przypadku wymaganego progu jakości 4, należy uzgodnić podwyższone odchyłki od gładkości według tabeli 3, linia 7. Jeżeli szpachlowanie nie jest objęte zakresem usługi, przyjmuje się jako uzgodniony próg jakości dla powierzchni 2 (szpachlowanie standardowe).

Jeżeli zleceniodawca/inwestor używa sztucznego oświetlenia- -oświetlenia bocznego dla oceny jakości powierzchni, musi on zapewnić takie same warunki oświetleniowe już w czasie wykonywania prac. Warunki oświetlenia należy dodatkowo uzgodnić w umowie. O ile dla powierzchni nie stawia się żadnych optycznych wymogów, nie jest konieczne wykonanie podstawowego szpachlowania spoin ani zaszpachlowania widocznych elementów mocujących przy wymaganiach statycznych i ochrony przeciwpożarowej. Warunkiem powyższego jest zachowanie szerokości spoin płyt łączonych na styk maksymalnie ≤ 1 mm (ww. uwaga nie dotyczy płyt z krawędzią frezowaną).