Mury i stropy

Jak murować na cienką spoinę? Jak to jest zrobione?

Murowanie na cienkie spoiny jest łatwa, chociaż wymagana jest większa precyzja, specjalna zaprawa i podstawowe narzędzia. Ponieważ murowanie idzie szybciej, a place budowy są czystsze. A co najważniejsze, ściany z cienkimi fugami są cieplejsze.

Konwencjonalna zaprawa wykonana ze zwykłej zaprawy cementowej ma grubość od 8 do 15 mm (standard). Mogą stanowić do 8% powierzchni ścian wykonanych tradycyjnymi metodami. Złącza są mniej izolujące i pozwalają na ucieczkę znacznie większej ilości ciepła niż łączniki. W rezultacie wartość U całej ściany jest często niższa niż wynika to z właściwości adiabatycznych elementu murowego. Im cieńsza spoina, tym mniejszy mostek termiczny. Grubość cienkich spoin na ścianie zewnętrznej waha się od 1 do 3 mm. Można je jednak stosować tylko do niektórych elementów murowanych (wykonanych z dużą dokładnością wymiarową). Takie elementy należy również wyregulować podczas murowania, aby można je było łączyć spoinami o grubości 3 mm lub mniejszej.

Przy budowaniu cienkich ścian spoinowych z elementów o dokładnych wymiarach, zaprawa nie wpływa tak naprawdę na izolację przegrody. Ściana ma wartość U elementu murowanego. Często nadal nadają się do łączenia na pióro i wpust. Eliminuje to konieczność wypełniania zaprawą spoin pionowych, co dodatkowo ogranicza negatywny wpływ na izolację ścian działowych. Kolejną zaletą murów cienkowarstwowych jest niskie przenikanie wilgoci technicznej do wznoszonego budynku. Dzięki temu ściany wysychają szybciej.

Wyroby z betonu komórkowego, silikatu i ceramiki palonej można łączyć w cienkie spoiny. W tym celu stosuje się specjalną zaprawę do cienkich spoin. Ściana jednowarstwowa składa się z powyższego zestawu produktów. Podstawą ich budowy jest współczynnik U (współczynnik przenikania ciepła) poniżej 0,30 W/(m2 K). Dotyczy to całej ściany, a nie tylko elementów murowanych. Dlatego zastosowana zaprawa ma duży wpływ na wartość U.

Dokładne wymiary, cienkie spoiny

Potencjał murowania z cienkimi spoinami związany jest z powszechnym stosowaniem budynków wykonanych z elementów murowanych o niewielkich odchyleniach wymiarowych. Jakiekolwiek odchylenie w granicach 3 mm od określonego wymiaru, tj. H. w obrębie grubości złącza, jest uważany za taki. Powinna wynosić ±1,5 mm dla trudnych elementów murowanych, ale może wynosić ±3 mm dla betonu pęcherzykowego (beton pęcherzykowy można łatwo wyrównać przez polerowanie warstw pustaka. Dopuszczalne są większe odchylenia, ponieważ jest to możliwe). W rzeczywistości jednak zdarzają się elementy o odchyleniu wysokości ± 1 mm lub mniej.

Zaprawa murarska do wykonywania cienkich spoin.

Dobrze przylega do podłoża i po utwardzeniu powinien mieć wymaganą wytrzymałość. Aby to zrobić, wszystkie składniki należy wymieszać w odpowiednich proporcjach. Tak przygotowuje się konwencjonalną zaprawę na budowie i nakłada grubymi warstwami. Inaczej sytuacja wygląda w przypadku zaprawy murarskiej do cienkich spoin, zwanej również zaprawą klejącą. Występują w postaci suchych mieszanek, których składnikami są cement, spoiwa polimerowe, wypełniacze i dodatki. Mogą również zawierać wapno i modyfikatory, dzięki czemu są mrozoodporne i wodoodporne.

Istotny wpływ na ich właściwości mają dodatki uszlachetniające i uszczelniające, dodatki twardniejące, plastyfikatory, środki napowietrzające, włókna oraz odpowiedni preparat. Odpowiednio skomponowana zaprawa będzie miała wymaganą trwałość i przyczepność, mimo że nakładana jest bardzo cienką warstwą. Dlatego zbudowane w ten sposób ściany są trwałe i trwałe. Zaprawy te są gotowe do użycia na budowie po wymieszaniu z odpowiednią ilością wody. 

Jak wykonywać cienkie spoiny w murze?

Murowanie na cienkich spoinach nie jest trudne. Zgodnie z praktyką nie trzeba być rzemieślnikiem, aby w ten sposób zajmować się budową. Przy odpowiednim nadzorze i przestrzeganiu podstawowych zasad mogłyby budować prawidłowo. Mogę zrobić z tego jednopiętrowy budynek w ciągu dnia. Po praktyce nawet laik może wykonać cegły znacznie szybciej niż zwykłą zaprawą. Jednak aby to się udało, przy budowaniu z cienkimi spoinami ważne są dwa punkty. Starannie ułożyć pierwszą warstwę, używając specjalnych narzędzi do murowania z cienkimi spoinami.

Murowanie pierwszej warstwy

W przypadku muru drobnoziarnistego dokładne ułożenie pierwszej warstwy jest kluczowe dla dalszej pracy. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wykonuje się zwykle z dokładnością do centymetra. Przy układaniu pierwszej warstwy należy stosować zwykłą zaprawę, aby zniwelować ewentualne różnice poziomów, gdyż kolejne warstwy będą wykonywane cienką spoiną, której grubość uniemożliwia ich wyrównanie. Ważne jest, aby pierwszą warstwę wyrównać.

Kielnia dla murarza z cienkim szwem

Drugą kwestią, którą czasem nie docenia się, jest wybór odpowiednich narzędzi. Do murowania cienkich szwów konieczne jest użycie systemowej szpachelki, którą można nabyć u producenta elementów do murowania cienkościennego. Ma szerokość cegieł i wyprofilowane zęby. Ostrze zębate nie jest przypadkowe. Jego głębokość i kształt są odpowiedzialne za to, aby zastosowany roztwór odpowiednio się roztopił i osiągnął wymaganą grubość. Czasami wykonawcy próbują budować z kafelków, co jest niedopuszczalne właśnie dlatego, że rozwiązanie nie będzie dobrze rozprowadzać się pod murem. Nakładanie roztworu specjalną szpachelką ma tę zaletę, że roztwór rzadko spływa i zanieczyszcza pionowe powierzchnie muru. Dzięki temu ściany są czyste i łatwe do tynkowania, bez długotrwałych prac przygotowawczych, które polegają na usunięciu zaschniętej pozostałości roztworu. W przypadku stosowania roztworów cienkowarstwowych murowanie należy wykonywać w temperaturze od 5 do 30 ° C. Elementy murowe, na które nakładana jest zaprawa, muszą być czyste i wolne od kurzu. Podczas pracy w wysokich temperaturach podłoże należy zwilżyć wodą, aby zapobiec odwodnieniu roztworu.

Wybierając materiały ścienne coraz większą uwagę zwracamy na to, czy są „ciepłe”. Ale trzeba też wziąć pod uwagę złącza, przez które ucieka ciepło. Rozwiązanie - ściany z cienkimi szwami.

Cienka fuga, czyli cieplejsza ściana

Ściany domu muszą mieć wystarczającą izolację. Wynika to zarówno z przepisów budowlanych, jak i rachunku ekonomicznego – im cieplejsze ściany (i inne przegrody) domu, tym mniej płacimy za ogrzewanie zimą, a latem nie potrzebujemy klimatyzacji. Przy wyborze materiałów do budowy ścian należy wziąć pod uwagę właściwości izolacyjne materiału. I robimy to coraz częściej

Jednak „ciepłe” elementy designu nie wystarczą. Pomiędzy nimi są przecież spoiny, a ich parametry izolacyjne są znacznie gorsze. Tworzy to mostki termiczne w ścianie, przez które „wychodzi” ciepło. Aby wyeliminować te mostki należy zastosować tzw. cienką spoinę.

- Jednym z najskuteczniejszych sposobów na wyeliminowanie mostków termicznych w ścianach zewnętrznych jest budowanie ich na tzw. cienkiej spoinie. Ta technologia łączenia elementów opiera się na założeniu, że do łączenia poszczególnych elementów wykorzystuje się niewielką ilość rozwiązania, np. cegły lub bloki silikatowe, jak najdokładniej razem. W rezultacie udział roztworu w ścianie jest bardzo niski, a ciepło przenika tylko w minimalnym stopniu przez cienkie szwy o grubości od 0,5 do 3 mm.

Mur z cienkim szwem - materiały

Cienką spoinę można zastosować do elementów ściennych, które charakteryzują się dużą dokładnością wymiarową (± 2 mm). W praktyce są to elementy z betonu komórkowego, krzemianów i ceramiki porowatej. Cienką spoinę można stosować zarówno do ścian zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

W przypadku takich szwów przewidziano specjalny cienki roztwór do szwów (zwany również roztworem klejącym). Ich skład i specyfika użytych materiałów zapewniają ich skuteczność i trwałość szwów przy cienkiej warstwie roztworu.

Preparat do murowania na cienki szew

Murowanie na cienkim spoinie jest szybsze niż zwykła zaprawa - cieńsza warstwa skraca czas wznoszenia muru i ułatwia wyrównanie poszczególnych elementów. Przydatne doświadczenie w jego stosowaniu. Jest kilka rzeczy, na które musisz zwrócić szczególną uwagę.

- W przypadku przegród z cienką fugą duże znaczenie ma prawidłowe wykonanie pierwszej warstwy. Dokładne wytyczenie osi ściany oraz stabilne osadzenie bloczków na zaprawie cementowej bezpośrednio wpływa na trwałość konstrukcji, dlatego na ten etap prac należy zwrócić szczególną uwagę – mówi Joanna Novachyk, doradca techniczny Grupy SILIKATY.

Nie zapomnij o starannym przygotowaniu rozwiązania.

- Właściwe przygotowanie rozwiązania ma ogromne znaczenie dla jakości muru i spoiny. Producent zawsze umieszcza na opakowaniu odpowiednią instrukcję, której należy ściśle przestrzegać. Warto o tym pamiętać podczas mieszania mieszanki

Przed ułożeniem kolejnych warstw upewnij się, że powierzchnia warstwy wyrównującej jest idealnie płaska i równa. Jeśli nie, wszystkie nierówności muszą zostać wyeliminowane.

Nawet przy układaniu bloczków (i innych elementów) na cienkiej spoinie należy zadbać o jak najlepszą przyczepność. W tym celu ułożone klocki i powierzchnię górnej warstwy należy oczyścić z kurzu (można to zrobić zwykłym pędzlem). Jeżeli ściana będzie budowana w czasie ciepłej i suchej pogody, należy zwilżyć powierzchnie nośne wodą.

Układanie cegieł z cienkim szwem

Rozwiązanie cienkich szwów można uzupełnić na dwa sposoby:

- Na krótkich obszarach wskazane jest użycie szpatułki do cienkich warstw, na długich i prostych odcinkach można użyć puszki do roztworu. W obu przypadkach roztwór cienkowarstwowy nie powinien być rozprowadzany na odległość większą niż 4 m, aby uniknąć zbyt szybkiego wysychania – mówi Joanna Novachyk.

Istotną kwestią jest wypełnienie zaprawą spoin pionowych między gładkimi powierzchniami bloczków (spoiny pionowej nie trzeba wypełniać bloczkami grodzicowymi). Przy układaniu klocków itp. ważne jest, aby każdy złożony element stabilizować uderzając w niego gumowym młotkiem. Należy również stale sprawdzać poziom kolejnych warstw. Ważne jest, aby upewnić się, że kąty są prawidłowo wykonane.

- Narożniki budynków to miejsca, w których często występują mostki termiczne. Przyczyną ich powstawania jest zwykle połączenie dwóch ścian, co jest niezgodne z architekturą, np. murowanie na początku narożników. Prawidłowa technologia wznoszenia ścian z cienkim szwem polega na tym, że murarz układa bloczki narożne, zaczynając od ułożenia półpustaka, rozciągając między nimi sznur murarski i tak jak w przypadku pierwszej warstwy, wykańcza bloczki. . Systematyczne układanie kolejnych warstw wszystkich ścian nośnych oraz prawidłowe połączenie bloczków w warstwie to podstawowa zasada budowania szczelnych i stabilnych przegród – nie tylko w domach pasywnych czy energooszczędnych.