Płyty gipsowo-włóknowe

Płyty gipsowo- włóknowe Fermacell

Hurtownia PSB Warszawa sprzedaje w dobrej cenie płyty Fermacell. Mamy duże stany magazynowe. Hurtownia PSB Warszawa dostarcza płyty Fermacell na inwestycje na terenie całej Polski. Posiadamy stale w hurtowni akcesoria do systemów związanych z płytami Fermacell.

Dla czytelności wyszukiwania produkty Fermacell podzieliliśmy na grupy:

System podłóg z płyt Fermacell gipsowo-włóknowych.

Płyty przystosowane do wykonywania podłóg są specjalnie przystosowane. Najczęściej składają się z 2 płyt fermacell trwale połączonych tak aby uzyskać możliwość sztywnego połączenia płyt. Takie łączenia potrzebne są aby nie występowało klawiszowanie płyt na łączeniach. 

Często płyty występują z podkładem z wełny lub innej termoizolacji.

Należy pamiętać przy płytach podłogowych Fermacell o dobrze wykonanej podsypce.

System ścian Fermacell gopsowo-wółknowy

System ścian wykonywanych z płyt Fermacell jest zbliżony do standardowych systemów śćian G-K. Właściwości wytrzynałościowe płyty sprawiają większą wytrzymałość ścian. Większa gęstość płyty poprawia akustykę ścian Fermacell itd.

Akcesoria do wykonywania systemów Fermacell.

Hurtownia PSB Warszawa zaleca stosowanie rozwiązań systemowych. Do systemowych wykonań z produktów Fermacell trzeba stosować kleje Fermacell, wkręty Fermacell, szpachle Fermacell itd.

Magazynowanie i przenoszenie płyt gipsowo włóknowych Fermacell

Zasady i warunki bezpiecznej pracy obejmują również podnoszenie ciężkich ładunków (co powinno być wykonywane w prawidłowy sposób przy użyciu urządzeń do mechanicznego podnoszenia, tam gdzie jest to właściwe); cięcie i obróbka elementów metalowych (zaleca się noszenie rękawic, aby uniknąć skaleczeń i otarć); oraz unikanie kontaktu płynnych produktów z oczami.

Prosimy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi obchodzenia się i magazynowania produktu, które są przedstawione na poniższych rysunkach. Tam, gdzie to możliwe, płyty fermacell należy przechowywać na płaskim, równym podłożu. Należy je chronić przed wilgocią; mokre płyty należy pozostawić na równym podłożu do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. Składowanie płyt na ich krawędziach może prowadzić do ich deformacji i uszkodzenia krawędzi. Generalnie, płyty należy przenosić w pozycji pionowej; zaleca się stosowanie podnośników przy montażu płyt do sufitów.

Normy zawodowego narażenia (OES – Occupational Exposure Standard) są corocznie weryfikowane przez organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia – the Health and Safety Executive – w świetle nowych dowodów medycznych. 

  • Płyty fermacell należy składować położone płasko na równym i suchym podłożu lub na wspornikach. Punkty podporowe powinny być ustawione na 35 × grubość płyty. 
  • W przypadku, gdy płyty fermacell mają być przechowane przez dłuższy okres czasu, powinny być ułożone płasko, aby uniknąć pęknięć lub ugięć w stanie suchym.
  • Gdy płyty mają być składowane w 10 wielokrotnościach (do maksymalnie 150mm), podpory muszą być ustawione w punktach podporowych 35 × grubość płyty; nie więcej niż 100 arkuszy w 1 stosie.
  • Powierzchnia podpory powinna wynosić co najmniej 60mm.
  • Wsporniki powinny być ułożone na płaskiej, równiej powierzchni i powinny posiadać tę samą głębokość.
  • Typowy ciężar na 1 stos płyt = 2400kg (tj. 10 x 15mm fermacell lub 15 × 10mm fermacell).
  • Do płyt wielkoformatowych fermacell należy stosować specjalistyczne narzędzia i urządzenia podnoszące. Należy używać specjalistycznych wideł przedłużających na wózkach widłowych. We wszystkich przypadkach należy sprawdzić, czy metoda podnoszenia jest odpowiednia do ciężaru i wielkości palety. 
  • Podpory powinny być ustawione równo pionowo tak, aby „zestawy” lub „paczki” fermacell leżały jedna na drugiej. W ten sposób unika się obciążeń punktowych między płytami w miejscach nie podpartych. 
  • Nie należy stosować zawilgoconych płyt; płyty montować dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.   

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell stosuje się jako poszycie i okładziny elementów budowli. Mogą pełnić zarówno funkcję nośną, jak i usztywniającą.Płyty gipsowo-włóknowe fermacell można stosować w klasach użyteczności 1 i 2 zgodnie z EN 1995-1-1.