Płyty gipsowo-włóknowe

Płyty gipsowo- włóknowe Fermacell

Hurtownia PSB Warszawa sprzedaje w dobrej cenie płyty Fermacell. Mamy duże stany magazynowe. Hurtownia PSB Warszawa dostarcza płyty Fermacell na inwestycje na terenie całej Polski. Posiadamy stale w hurtowni akcesoria do systemów związanych z płytami Fermacell.

Dla czytelności wyszukiwania produkty Fermacell podzieliliśmy na grupy:

System podłóg z płyt Fermacell gipsowo-włóknowych.

Płyty przystosowane do wykonywania podłóg są specjalnie przystosowane. Najczęściej składają się z 2 płyt fermacell trwale połączonych tak aby uzyskać możliwość sztywnego połączenia płyt. Takie łączenia potrzebne są aby nie występowało klawiszowanie płyt na łączeniach. 

Często płyty występują z podkładem z wełny lub innej termoizolacji.

Należy pamiętać przy płytach podłogowych Fermacell o dobrze wykonanej podsypce.

System ścian Fermacell gopsowo-wółknowy

System ścian wykonywanych z płyt Fermacell jest zbliżony do standardowych systemów śćian G-K. Właściwości wytrzynałościowe płyty sprawiają większą wytrzymałość ścian. Większa gęstość płyty poprawia akustykę ścian Fermacell itd.

Akcesoria do wykonywania systemów Fermacell.

Hurtownia PSB Warszawa zaleca stosowanie rozwiązań systemowych. Do systemowych wykonań z produktów Fermacell trzeba stosować kleje Fermacell, wkręty Fermacell, szpachle Fermacell itd.

Należy pamiętać, że jest jeszcze fermacell płyta cementowo-włóknowa która ma szerokie zastosowanie w wilgotnych miejscach.

Płyty fermacell zastosowanie.

Szerokie zastosowanie płyt Fermacell w systemach suchej zabudowy. Produkty fermacell świetnie sprawdzą się jako ściany działowe i ściany konstrukcyjne. Można je z powodzeniem stosować w przypadku adaptacji poddaszy oraz jako poszycie kanałów instalacyjnych. Podłogowe płyty Fermacell mają duże zastosowanie przy wykonywaniu suchych jastrychów przy remontach starych poddaszy.

Magazynowanie i przenoszenie płyt gipsowo włóknowych Fermacell

Zasady i warunki bezpiecznej pracy obejmują również podnoszenie ciężkich ładunków (co powinno być wykonywane w prawidłowy sposób przy użyciu urządzeń do mechanicznego podnoszenia, tam gdzie jest to właściwe); cięcie i obróbka elementów metalowych (zaleca się noszenie rękawic, aby uniknąć skaleczeń i otarć); oraz unikanie kontaktu płynnych produktów z oczami.

Prosimy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi obchodzenia się i magazynowania produktu, które są przedstawione na poniższych rysunkach. Tam, gdzie to możliwe, płyty fermacell należy przechowywać na płaskim, równym podłożu. Należy je chronić przed wilgocią; mokre płyty należy pozostawić na równym podłożu do całkowitego wyschnięcia przed użyciem. Składowanie płyt na ich krawędziach może prowadzić do ich deformacji i uszkodzenia krawędzi. Generalnie, płyty należy przenosić w pozycji pionowej; zaleca się stosowanie podnośników przy montażu płyt do sufitów.

Normy zawodowego narażenia (OES – Occupational Exposure Standard) są corocznie weryfikowane przez organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia – the Health and Safety Executive – w świetle nowych dowodów medycznych. 

 • Płyty fermacell należy składować położone płasko na równym i suchym podłożu lub na wspornikach. Punkty podporowe powinny być ustawione na 35 × grubość płyty. 
 • W przypadku, gdy płyty fermacell mają być przechowane przez dłuższy okres czasu, powinny być ułożone płasko, aby uniknąć pęknięć lub ugięć w stanie suchym.
 • Gdy płyty mają być składowane w 10 wielokrotnościach (do maksymalnie 150mm), podpory muszą być ustawione w punktach podporowych 35 × grubość płyty; nie więcej niż 100 arkuszy w 1 stosie.
 • Powierzchnia podpory powinna wynosić co najmniej 60mm.
 • Wsporniki powinny być ułożone na płaskiej, równiej powierzchni i powinny posiadać tę samą głębokość.
 • Typowy ciężar na 1 stos płyt = 2400kg (tj. 10 x 15mm fermacell lub 15 × 10mm fermacell).
 • Do płyt wielkoformatowych fermacell należy stosować specjalistyczne narzędzia i urządzenia podnoszące. Należy używać specjalistycznych wideł przedłużających na wózkach widłowych. We wszystkich przypadkach należy sprawdzić, czy metoda podnoszenia jest odpowiednia do ciężaru i wielkości palety. 
 • Podpory powinny być ustawione równo pionowo tak, aby „zestawy” lub „paczki” fermacell leżały jedna na drugiej. W ten sposób unika się obciążeń punktowych między płytami w miejscach nie podpartych. 
 • Nie należy stosować zawilgoconych płyt; płyty montować dopiero po ich całkowitym wysuszeniu.   

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell stosuje się jako poszycie i okładziny elementów budowli. Mogą pełnić zarówno funkcję nośną, jak i usztywniającą.Płyty gipsowo-włóknowe fermacell można stosować w klasach użyteczności 1 i 2 zgodnie z EN 1995-1-1.

Płyta gipsowo-włóknowa fermacell Vapor ma jeszcze szersze zastosowanie: dzięki specjalnej, umieszczonej na tyle płyty warstwie kaszerowania, przepuszczalność pary wodnej zostaje zredukowana w taki sposób, iż można w trakcie projektowania przegrody pominąć dodatkowe warstwy paroizolacyjne.

Współczynnik Sd>3 m umożliwia montaż okładziny jako wewnętrznej warstwy poszycia, a także obudowy wszystkich typowych konstrukcji drewnianych.

Zalety płyt gipsowo-włóknowych Fermacell

 • Właściwości technologiczne płyt Fermacell są zbliżone do drewna.
 • Wysoka trwałość i odporność płyt gipsowo włóknowych na zużycie mechaniczne.
 • W zależności od środków użytych do mocowania, możliwe jest obciążenie konsolowe do 50 kg bezpośrednio na punkt płyty gipsowo włóknowej.
 • Niepalne płyty gipsowo włóknowe Fermacell, klasa reakcji na ogień A2-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1.
 • Doskonała izolacja akustyczna od dźwięków powietrznych dla płyt gipsowo-włóknowych Fermacell
 • Możliwość uzyskania doskonałych warunków klimatycznych wnętrza – płyty gipsowo-włóknowe fermacell korzystnie regulują wilgotność powietrza (klasa adsorpcji pary wodnej WS II).
 • Współczynnik przewodzenia ciepła płyt Fermacell l=0,32 W/mK.
 • Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej μ = 13.
 • Gęstość płyt gipsowo-włóknowych Fermacell 1150 + 50kg/m³
 • Cienkie konstrukcje ścian mają dodatkowo tę zaletę, iż oszczędzają miejsce, umożliwiają dopasowanie ułożenia i pozwalają na każdą formę wolności w twórczości projektanta i wykonawcy.
 • Możliwość szybkiego montażu wskutek zoptymalizowanych sprawdzonych systemów konstrukcji i możliwości prefabrykacji.