Płyty gipsowe OGIEŃ GKF

Knauf płyta gk gipsowo-kartonowa ogniochronna GKF 12,5 mm F13

Zdjęcie produktu: Knauf płyta gk gipsowo-kartonowa ogniochronna GKF 12,5 mm F13

Płyta GKF ogień RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)

Zdjęcie produktu: Płyta GKF ogień RIGIPS PRO Fire+ typ DF (GKF)

NIDA Ogień Plus (Typ D, F) P1F Siniat karton gips

Zdjęcie produktu: NIDA Ogień Plus (Typ D, F) P1F Siniat karton gips

PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm

Zdjęcie produktu: PROMATECT®-H format standard 1250 x 2500 mm

PROMATECT®-L format standard 1200 x 2500 mm

Zdjęcie produktu: PROMATECT®-L  format standard 1200 x 2500 mm

PROMATECT®-L 500 format standard 1200 x 2500 mm

Zdjęcie produktu: PROMATECT®-L 500 format standard 1200 x 2500 mm

Gotowa masa szpachlowa 28 kg Knauf Super Finish Sheetrock wiadro

Zdjęcie produktu: Gotowa masa szpachlowa 28 kg Knauf Super Finish Sheetrock wiadro

NIDA Woda Ogień Plus (Typ D, F, H2) zielona Siniat karton gips

Zdjęcie produktu: NIDA Woda Ogień Plus (Typ D, F, H2) zielona Siniat karton gips

NIDA Ogień Kompakt 20 i 25 mm P3F Siniat karton gips

Zdjęcie produktu: NIDA Ogień Kompakt 20 i 25 mm P3F Siniat karton gips

Płyta RTG z ołowiem rentgenowskie Rigips karton gips ołowiane

Zdjęcie produktu: Płyta RTG z ołowiem rentgenowskie Rigips  karton gips ołowiane

NIDA Ogień Typ F P1FF Siniat karton gips

Zdjęcie produktu: NIDA Ogień Typ F P1FF Siniat karton gips

Farba PERFEKTA Kabe akrylowa biała

Zdjęcie produktu: Farba PERFEKTA Kabe akrylowa biała
promocja!

4PRO Płyta GKF ogień Rigips PRO Fire

Zdjęcie produktu: 4PRO Płyta GKF ogień Rigips PRO Fire

Płyta GKF ogień Rigips PRO Fire typ F karton gips

Zdjęcie produktu: Płyta GKF ogień Rigips PRO Fire typ F karton gips

Blachowkręty NIDA 3,5x25 i 3,5x35 STANDARD Siniat

Zdjęcie produktu: Blachowkręty NIDA  3,5x25 i  3,5x35 STANDARD Siniat

ISOVER Super-Mata Wełna izolacyjna 5, 10, 15, 18cm - rolka

Zdjęcie produktu: ISOVER Super-Mata Wełna izolacyjna 5, 10, 15, 18cm - rolka

Kołek rozporowy NIDA fi 6 i fi 8 Siniat

Zdjęcie produktu: Kołek rozporowy NIDA fi 6 i  fi 8 Siniat

Taśma z włókna szklanego NIDA Siniat

Zdjęcie produktu: Taśma z włókna szklanego NIDA  Siniat

profil ościeżnicowy NIDA UA 50 UA 75 UA 100 wzmocniony Siniat

Zdjęcie produktu: profil ościeżnicowy NIDA UA 50 UA 75 UA 100 wzmocniony Siniat

Płyty gipsowe OGIEŃ

Płyty gipsowe GKF z czerwonym kartonem lub czerwonymi napisami służą do budowania okładzin, które będą posiadały odporność ogniową. 

Konstruowanie ścian z odpornością ogniową jest procesem złożonymi i wymaga wiedzy w doborze materiałów użytych do budowy. Należy pamiętać, że odporność tworzą systemy składające się ze zbioru produktów. 

Dobór materiałów należy zacząć od określenia jaką odporność chcemy uzyskać np. EI60. Następnie należy określić, że mamy do czynienia np. z poddaszem, które jest wykonane na belkach drewnianych. Znając te parametry w dokumentach producenta systemu wyszukujemy składniki systemu, czyli np. 2 razy płyta FIRE plus z odpowiednią grubością wełny. Należy wiedzieć, że zamiana płyty jednego producenta na płytę producenta innego może spowodować mniejszą odporność ogniową, ponieważ podczas badań w laboratorium wyniki nie zawsze wychodzą jednakowe i certyfikaty nie zawsze u każdego producenta są zbieżne.

Konstrukcje z płytami fermacell już od grubości 10 mm posiadają odporność ogniową EI, REI 30 – EI 120. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell, grubości 10/12,5/15/18 mm, dopuszczone Europejską Aprobatą Techniczną ETA-03/0050, niepalny materiał budowlany klasy A2-s1 d0 zgodnie z EN 13501-1. Sprawozdania z badań ogniowych przeprowadzone w niemieckich i europejskich Zakładach i Instytutach Badań Materiałów Budowlanych, określające klasę odporności ogniowej EI, REI 30 do EI, REI 120 dla konstrukcji ściennych i stropowych zostały wydane i są udostępniane na życzenie.

Płyty fermacell Firepanel A1 nowy wymiar ochrony przeciwpożarowej

Płyta do ochrony przeciwpożarowej fermacell Firepanel A1 prezentuje nowy wymiar ochrony ogniowej w systemie suchej zabudowy. Wynik kolejnego innowacyjnego programu rozwojowego oryginalnej płyty gipsowo-włóknowej fermacell odpowiada klasie reakcji na ogień wyrobów budowlanych A1 (niepalne) i oferuje nowe ekonomiczne rozwiązania dla konstrukcji szkieletowych. Europejska harmonizacja badań ogniowych i klasyfikacji ogniowych materiałów budowlanych zmierza do wprowadzenia bardziej rygorystycznych wymogów krajowych dla wyrobów budowlanych i elementów konstrukcyjnych. Nowa fermacell Firepanel A1 spełnia wyżej wspomniane wysokie wymagania i właśnie ona oferuje bezpieczne rozwiązanie dla prewencji przeciwpożarowej w budownictwie w Europie. Wszystkie znane już właściwości płyt gipsowo-włóknowych fermacell stosowanych w systemie suchej zabudowy zostały zachowane; płyty fermacell Firepanel A1 posiadają właściwie jeszcze lepsze parametry techniczno-pożarowe. fermacell Firepanel A1 są łatwe w obróbce, tak jak oryginalne płyty gipsowo-włóknowe fermacell. 

KNAUF FIREBOARD płyty ogniowe p.poż EI30 EI60 EI120 Powierzchnie oraz krawędzie płyty Knauf Fireboard są zbrojone powierzchniowo włóknem szklanym. Rdzeń gipsowy również jest zbrojony włóknem szklanym dzięki temu płyta Knauf Fireboard odpowiada najwyższym wymaganiom odporności ogniowej. Zastosowanie płyt ogniowych Knauf Fireboard. Płyta Knauf Fireboard używana jest  do wykonywania okładzin ścian, sufitów, ścian działowych, sufitów podwieszanych, ścian szachtowych, okładzin słupów i dźwigarów konstrukcyjnych, kanałów instalacyjnych i wentylacyjnych w miejscach, gdzie wymagana jest dodatkowa odporność ogniowa.

WYDAJNA I NIEZAWODNA OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Knauf - Wybierając system przeciwpożarowy, w pierwszej kolejności zwracamy uwagę na niezawodność produktów. System Knauf FireWin spełnia wysokie wymagania biernych systemów ochrony przeciwpożarowej i dlatego jest idealnym rozwiązaniem dla architektów, projektantów i instalatorów. Planując i prowadząc prace budowlane można w pełni polegać na jakości FireWin, a użytkownicy obiektów mogą czuć się bezpiecznie w użytkowaniu.

System ochrony przeciwpożarowej Knauf FireWin cena. Knauf FireWin jest szczególnie dedykowany do kompleksowej ochrony instalacji o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych - biurowców, magazynów, hal produkcyjnych i wystawienniczych, garaży podziemnych, stadionów, lotnisk. Bierna ochrona przeciwpożarowa w tego typu budynku to minimalizacja strat pożarowych i wydłużenie czasu, jaki można wykorzystać na ewakuację mieszkańców z budynku. Ten okres może mieć kluczowe znaczenie dla życia i zdrowia ludzi.

KNAUF FIREWIN - ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE - Knauf FireWin to gama produktów o wysokim i bardzo wysokim współczynniku ochrony przeciwpożarowej, w tym: panele ogniotrwałe, farby ogniochronne do konstrukcji stalowych, trudnopalny tynk wewnętrzny i zewnętrzny, taśmy ogniotrwałe ze stali nierdzewnej, Bierna ochrona przeciwpożarowa Knauf FireWin

PŁYTY PRZECIWPOŻAROWE Knauf czerwone p.poż - OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA BEZ KOMPROMISÓW - Panele ogniotrwałe są szeroko stosowane w nowoczesnym budownictwie wielkopowierzchniowym i mieszkalnym. Prawo budowlane określa inny współczynnik ochrony przeciwpożarowej dla każdego budynku, który zależy od wielkości budynku, liczby użytkowników i potencjalnego zagrożenia pożarowego. Knauf oferuje panele ogniotrwałe oraz masy i kleje dostosowane do przepisów i oczekiwań inwestora. Oferta FireWin obejmuje:

Płyta ognioodporna Knauf o klasie odporności ogniowej do 180 minut, EN 520 - Płyta Knauf Fireboard, wzmocniona włóknami klasy A1 o klasie ochrony przeciwpożarowej do 240 minut, GM-F EN 15283-1, w połączeniu z kitem Knauf Fireboard, wzmocniona specjalnymi dodatkami, do szpachlowania na całej powierzchni. Panele przeciwpożarowe w systemie Knauf FireWin. Panele przeciwpożarowe Knauf FireWin dłużej zachowują trwałość pod wpływem ognia 

FARBY PRZECIWPOŻAROWE DO OCHRONY KONSTRUKCJI STALOWYCH - Konstrukcje stalowe są elementami wielu konstrukcji budowlanych, zwłaszcza dużych. Zwykle są to belki dwuteowe i słupy, a także zamknięte kanały. W przypadku pożaru ważne jest, aby nie zapadły się pod wpływem wysokich temperatur, gdyż może to doprowadzić do zawalenia się całego budynku. Dlatego tak ważna jest ochrona ich przed ogniem. W tym celu Knauf oferuje kompletne rozwiązania w zakresie farb zmniejszających palność, w tym farby podkładowe i nawierzchniowe do konstrukcji stalowych jako środki ochrony przed korozją w środowiskach o średniej i silnej korozyjności: Knauf Firepaint Praimer K1 Primer z fosforanem cynku do stali węglowej, Podkład epoksydowy Knauf Firepaint Praimer K2 do stali ocynkowanej, aluminium i stali nierdzewnej, Farba nawierzchniowa Knauf Firepaint Steel z ochroną przeciwpożarową do 120 minut, ETA 18/0811, Farba nawierzchniowa Knauf Firepaint Finish, odporna na słoną wodę, związki alifatyczne oraz oleje zwierzęce i roślinne, Rozpuszczalniki: Knauf Firepaint Thinner AL Alkyd i Knauf Firepaint Thinner EP Epoxy. Farby ognioodporne Knauf FireWin chronią konstrukcje stalowe, Farby trudnopalne można stosować do ochrony konstrukcji stalowych wewnątrz i na zewnątrz

TYNK OGNIOWY Knauf Vermiplaster VP O DUŻEJ WYDAJNOŚCI - WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY - Elementy konstrukcji stalowych można również zabezpieczyć przed ogniem odpowiednimi środkami czyszczącymi. Do 240 minut ochrony przeciwpożarowej w pomieszczeniach gwarantuje tynk ogniochronny Knauf Vermiplaster VP, w skład którego wchodzą stalowe belki i słupy, belki i słupy żelbetowe, stropy i ściany żelbetowe, a także elementy w połączeniu z zabezpieczoną blachą. Ta powłoka nie wymaga podkładu. Tynk cementowy trudnopalny Knauf Sibaterm o odporności ogniowej od 30 do 240 minut służy do zabezpieczania elementów zewnętrznych, które można stosować jako zabezpieczenie stalowych słupów i belek w nieogrzewanych halach produkcyjnych i magazynach w wieżowcach.