Cement II 32,5 OŻARÓW

Podstawowe dane

Opis

CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY PN-B-19707 CEM II/B-V 32,5 R-HSR SKŁAD CHEMICZNY WYMAGANIA wg PN-B-19707 (%) OSIĄGANE ŚREDNIE WARTOŚCI (%) Zawartość siarczanów (jako SO 3 ) max. 3,50 3,17 Zawartość chlorków max. 0,10 ...

11,81
9,60 (bez VAT)
cena za 25 kg

Cement II 32,5 OŻARÓW

CEMENT PORTLANDZKI POPIOŁOWY
PN-B-19707 CEM II/B-V 32,5 R-HSR
SKŁAD
CHEMICZNY
WYMAGANIA wg
PN-B-19707 (%)
OSIĄGANE ŚREDNIE
WARTOŚCI (%)
Zawartość siarczanów (jako SO3)max. 3,503,17
Zawartość chlorkówmax. 0,100,06
 
WŁAŚCIWOŚCI
FIZYCZNE
WYMAGANIA
wg 
PN-B-19707
OSIĄGANE ŚREDNIE
WARTOŚCI
Początek czasu wiązania (minut)min. 75192
Wytrzymałość na ściskanie (MPa)
    po 2 dniachmin. 10,020,0
    po 28 dniachod 32,5 do 52,548,0
Zmiana objętości (mm)max. 10,00
Udział popiołu lotnego krzemionkowego [%]min. 25,028,2
Zakres stosowania produktu Cement II 32,5 OŻARÓW firmy GRUPA OŻARÓW
CHARAKTERYSTYKA ZASTOSOWANIE
 • wysoka odporność na siarczany
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania
 • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
 • umiarkowane ciepło hydratacji
 • ograniczony skurcz mieszanek betonowych, zapraw, mieszanek spoiwowych
 • możliwość stosowania w warunkach wysokich temperatur otoczenia

Formy dystrybucji:
 • cement luzem
 • cement workowany
 
 • zaprawy budowlane
 • fundamenty
 • pale wiercone
 • betony narażone na działanie środowisk agresywnych chemicznie (szamba, gnojowniki, oczyszczalnie wody i ścieków)
 • betony zwykłe
 • betony samozagęszczalne SCC
 • betonowanie w okresie wysokich temperatur zewnętrznych
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym
Parametry techniczne: Cement II 32,5 OŻARÓW producenta GRUPA OŻARÓW
CEMENT SPEŁNIA WYMAGANIA
 • normy PN-B-19707 "Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności".
 • normy PN-EN 197-1 "Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku"
 • normy PN-EN 197-2 "Cement - Część 2: Ocena zgodności"
Opakowanie: Cement II 32,5 OŻARÓW producenta GRUPA OŻARÓW

paleta 56 op.

Opinie o produkcie Cement II 32,5 OŻARÓW firmy GRUPA OŻARÓW

Kalkulator dotyczący produktu Cement II 32,5 OŻARÓW producenta GRUPA OŻARÓW zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie