Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa

Podstawowe dane

  • Producent: Sika Poland
  • Kod produktu: wa.ij.s52-0987620105
  • Kod EAN: 1149
Opis

Elastyczna izolacja i nawierzchnia na podłoża silnie obciążone powierzchni z betonu, stali i stali ocynkowanej Hurtownia budowlana PSB Warszawa sprzedaje produkty Sika w bardzo dobrej cenie. Ceny inwestycyjne ustalamy indywidualnie. Sika Elastomastic TF (d. Icosit Elastomastic TF) ...

71,25
57,93 (bez VAT)
cena za 1 kg

Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa

Elastyczna izolacja i nawierzchnia na podłoża silnie obciążone powierzchni z betonu, stali i stali ocynkowanej

Hurtownia budowlana PSB Warszawa sprzedaje produkty Sika w bardzo dobrej cenie. Ceny inwestycyjne ustalamy indywidualnie.
Sika Elastomastic TF (d. Icosit Elastomastic TF) jest chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym, dwuskładnikowym materiałem hybrydowym w postaci mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzących warstwę izolacyjno nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej. Po wymieszaniu z ogniowo suszonym piaskiem kwarcowym o odpowiednim uziarnieniu tworzy trwałą ciągliwo-elastyczną warstwę łączącą cechy izolacji przeciwwilgociowej i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie.


Zakres stosowania produktu Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa firmy Sika Poland

Powłokę Sika Elastomastic TF stosuje się jako izolacje lub/i nawierzchnie na obiektach betonowych, stalowych i ze stali ocynkowanej intensywnie obciążonych dynamicznie jak np.:
Koryta tłuczniowe w kolejowych obiektach mostowych (nie wymaga warstwy ochronnej)
Kładki dla pieszych oraz pieszo-jezdne
Chodniki na mostach
Nawierzchnie w parkingach wielopoziomowych
Rampy załadowcze
Powierzchnie montażowe

ZUŻYCIE

Dobór materiałów gruntujących:

- Na podłoże betonowe: Sikafloor®-156. Zużycie, w zależności od chropowatości podłoża, od 0,2 do 0,5 kg/m2, z posypką z ogniowo suszonego piasku kwarcowego (0,4÷0,7 mm) w ilości do 1,0 kg/m2.
- Na stal: SikaCor® EG Phosphate. Zużycie teoretyczne 0,22 kg/m2.
- Na ocynk: SikaCor® EG 1. Zużycie teoretyczne 0,25 kg/m2.

Dobór grubości powłoki izolacyjno – nawierzchniowej:
UWAGA! Podane wielkości dotyczą minimalnej (a nie średniej) grubości warstwy materiału wymieszanego 1:1 wagowo z piaskiem kwarcowym 0,4÷0,7 mm bez uwzględnienia posypki.
- Na ciągach komunikacyjnych obciążonych niewielkim ruchem pieszym Minimum 2 mm
- Na ciągach komunikacyjnych obciążonych średnim ruchem pieszych, na których dopuszcza się sporadyczny ruch lekkich pojazdów samochodowych Minimum 3 mm
- Na płytach pomostowych koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych pod bezpośrednie obciążenie tłuczniem Minimum 5 mm
- Na pionowych powierzchniach elementów koryt balastowych kolejowych obiektów mostowych pod bezpośrednie obciążenie tłuczniem (środniki dźwigarów głównych, poprzecznic, podłużnic Minimum 3 mm 
- Na ciągach komunikacyjnych obciążonych ruchem ciężkich pojazdów samochodowych Minimum 10 mm
Nie zaleca się stosowania materiału Sika Elastomastic TF w warstwach o grubości powyżej 15 mm.
Zgodnie z aprobatą IBDiM AT /2007-03-0230
Dobór barwnej warstwy zamykającej:
Powłokę izolacyjno – nawierzchniową Sika Elastomastic TF można pokryć jedno lub dwukrotnie materiałem poliuretanowym Sikafloor® 357. Należy przyjąć zużycie około 0,4 kg/m2 na jedną warstwę.
Stosowanie warstwy zamykającej jest szczególnie zalecane przy stałym oddziaływaniu promieni UV.

Przygotowanie podłoża betonowego

Podłoże musi mieć odpowiednią wytrzymałość (beton klasy minimum

B-25). Powierzchnia musi być równa, lekko szorstka, mocna i sucha (maksymalna wilgotność betonu 4%), oczyszczona z niezwiązanych cząstek.
Wytrzymałość powierzchniowa na rozciąganie co najmniej 1,5 N/mm².
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami powinny być usunięte mechanicznie, np. przez bezpyłowe śrutowanie lub frezowanie. Przed aplikacją podłoże musi być dokładnie odkurzone.
Wszelkie nierówności lub lokalne ubytki muszą być wyrównane materiałem typu Sika MonoTop, EpoCem® lub szpachlówką na bazie Sikafloor® 156.

Kolor

Składnik A: Czarna ciecz
Składnik B: Biała ciecz
Mieszanina (A+B): Szara ciecz – RAL 7037*

Parametry techniczne: Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa producenta Sika Poland

Wysoka odporność chemiczna.
Bardzo wysoka odporność mechaniczna (uderzenia, ścieranie, przecięcie).
Materiał elastyczny (w temperaturze do –20oC przenosi rysy do 0,3 mm).
Wodoszczelny.
Nie wymaga dodatkowych warstw ochronnych.
Nie zawiera kompozytów bitumicznych ani smołowych.
Przy zastosowaniu odpowiednich materiałów gruntujących doskonała przyczepność do betonu, stali i stali ocynkowanej (w przypadku nanoszenia natryskiem również bezpośrednio do stali oczyszczonej do stopnia Sa 21/2 wg PN-ISO 8501-1).

Opakowanie: Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa producenta Sika Poland
  • Kpl. (30 kg)
Opinie o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa firmy Sika Poland
Mirek ocena: dodana: 2016-08-31 11:07

To jest super produkt na kładki i mosty. Często go stosujemy

Opinia o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa firmy Sika Poland
Marcin ocena: dodana: 2016-08-23 09:39

Dostałem dobrą cenę inwestycyjną. Polecam hurtownię marketpsb.pl

Opinia o produkcie Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa firmy Sika Poland

Kalkulator dotyczący produktu Elastomastic TF SIKA żywica epoksydowo - poliuretanowa producenta Sika Poland zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie