FireSmart Duo Baza papa

Podstawowe dane

  • Producent: Icopal
  • Kod produktu: 3005
Opis

Do wykonania papy FireSmart® Duo Baza stosowane są silikonowe wypełniacze wulkaniczne, odporne na wysokie temperatury. W wypadku kontaktu papy FireSmart® z ogniem rozpoczyna się endotermiczna (pochłaniająca znaczne ilości energii) reakcja karbonizacji wierzchniej warstwy papy, a na jej ...

21,65
16,00 (bez VAT)
cena za 1 m²

FireSmart Duo Baza papa

Do wykonania papy FireSmart® Duo Baza stosowane są silikonowe wypełniacze wulkaniczne, odporne na wysokie temperatury. W wypadku kontaktu papy FireSmart® z ogniem rozpoczyna się endotermiczna (pochłaniająca znaczne ilości energii) reakcja karbonizacji wierzchniej warstwy papy, a na jej powierzchni tworzy się skorupa w postaci zwęglonych muszli. W efekcie płomień działający na papę FireSmart® najpierw jest osłabiony poprzez pochłonięcie znacznej części energii cieplnej (podczas procesu karbonizacji), a następnie następuje fizyczne odcięcie osłabionego płomienia od głębszych warstw pokrycia przez zwęglone partie wierzchnie.

Opis wyrobu:

papa na osnowie z włókniny poliestrowe] z obustronną powłokąz masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z wypełniaczem mineralnym. Strona wierzchnie pokryta jest folią z tvvorzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona jest drobnoziarnista posypką mineralną.

Przeznaczenie i zakres stosowania: 

wykonywanie warstwy podkładowej wodochronnego pokrycia dachowego, w układzie 2 papą wierzchniego krycia FireSmafl Duo-Top (Szybki Profil SBS).

Sposób układania: Z zastosowaniem łączników mechanicznych
Informacje dla użytkownika:
Warunki układania:
papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 oC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych 

Warunki stosowania:
wykonanie izolacji wodochronnych z zastosowaniem papy FireSmart Duo-Baza powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta. 

Przechowywanie:
rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 

Transport:
rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane wjednej warstvvie w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

Opakowanie: FireSmart Duo Baza papa producenta Icopal
  • (15 m²)
Opinie o produkcie FireSmart Duo Baza papa firmy Icopal