FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

Podstawowe dane

  • Producent: BMI Icopal
  • Kod produktu: wa.z.14652001
Opis

Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej kalandrowanej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy ...

FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS

Papa kauczukowo-żywiczno-asfaltowa typu T, na osnowie z włókniny poliestrowej kalandrowanej o zwiększonej odporności na przebicie dynamiczne i statyczne, z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia papy zabezpieczona jest folią o wydłużonym do ponad 6 m-cy okresie odporności na promieniowanie UV, strona spodnia papy jest profilowana w technologii SZYBKI PROFIL SBS z pogrubioną do ponad 2.5 mm warstwą spodnią ochronnej mieszaniny asfaltu i dodatków uszlachetniających.

Zakres stosowania produktu FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS firmy BMI Icopal

Papa asfaltowa zgrzewalna, przeznaczona do wykonywania izolacji przeciwwodnych poziomych na ławach i ścianach fundamentowych oraz wylewkach betonowych na gruncie oraz do wykonywania izolacji pionowych na ścianach fundamentowych., w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne, przechodząca z gruntu do wnętrza budynku lub z jednej części konstrukcji do innej.

Okresy gwarancyjne:

Na hydroizolacyjność papy Fundament Szybki Profil SBS producent udziela następujących okresów gwarancyjnych:

a) 50 lat w przypadku stosowania papy Fundament Szybki Profil SBS w układzie technologicznym ze środkiem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS, do izolacji części podziemnych obiektów budowlanych, w celu ich ochrony przed wpływem wód gruntowych

b) 99 lat w przypadku stosowania papy Fundament Szybki Profil SBS w układzie technologicznym ze środkiem gruntującym Siplast Primer Szybki Grunt SBS wraz z pozostałymi produktami Systemu , w ramach jednego z kompletnych rozwiązań Systemu Bezpieczny Fundament Icopal, do izolacji części podziemnych obiektów budowlanych, w celu ich ochrony przed wpływem wód gruntowych.

Szczegóły stosowania pap zgodnie z Systemem Bezpieczny Fundament Icopal zawarte są w Rekomendacji Technicznej RT ITB 1130/2008.

Szczegóły dotyczące udzielenia Pisemnej Imiennej Gwarancji Jakości na papę Fundament Szybki Profil SBS dostępne są na: www.gwarancje.icopal.pl oraz www.fundament.icopal.pl, www.gwarancje.icopal.pl

Informacje dot. warunków stosowania, przechowywania i transportu:

a) papy nie należy układać: w temperaturze poniżej 0 oC, na mokrych lub oblodzonych powierzchniach, w czasie opadów deszczu lub śniegu, podczas silnego wiatru

b) wykonanie izolacji przeciwwodnej powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta

c) rolki papy należy chronić przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła, przechowywać na równym podłożu w pozycji stojącej, w jednej warstwie

d) rolki papy należy przewozić krytymi środkami transportowymi, w pozycji stojącej w jednej warstwie, zabezpieczone przed przewracaniem się i uszkodzeniem. Rolki należy układać w sposób uniemożliwiający przemieszczanie się ich podczas transportu.

Parametry techniczne: FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS producenta BMI Icopal

długość: 10,00 m

szerokość: 1,00 m

grubość: 3,2 +/- 0,2 mm

średnia grubość asfaltu pod osnową: 2,3 mm

wodoszczelność : wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa

Maksymalna siła rozciągająca: wzdłuż: 900+/- 200 N/5 cm

w poprzek: 700+/- 200 N/5 cm

Wydłużenie względne: wzdłuż: 50 +/- 10 %

w poprzek: 60+/- 10 %

odporność na obciążenie statyczne : 20 kg

odporność na uderzenie : 2000 mm

Gietkość w niskiej temperaturze: -10 st C/30 mm

Ilość m2 w rolce: 10,0

Waga rolki : 44 kg

Ilość na palecie: 200 m2 (20 rolki)

Waga palety: 910 kg

Opinie o produkcie FUNDAMENT SZYBKI PROFIL SBS firmy BMI Icopal