Graviflex 2000 Icopal

Podstawowe dane

Opis

Opis wyrobu: papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS. Strona wierzchnia pokryta jest posypką gruboziarnistą, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.

36,60
29,76 (bez VAT)
cena za 1 m²

Graviflex 2000 Icopal

Opis wyrobu:

papa na osnowie z włókniny poliestrowej o gramaturze 180 g/m2 z obustronną powłoką z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS. Strona wierzchnia pokryta jest posypką gruboziarnistą, strona spodnia zabezpieczona folią z tworzywa sztucznego.


Zakres stosowania produktu Graviflex 2000 Icopal firmy BMI Icopal

Przeznaczenie i zakres stosowania:

papa asfaltowa zgrzewalna Graviflex 2000 przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy w wielowarstwowych pokryciach dachowych, a w szczególności dachów zielonych, tarasów, parkingów i izolacji w systemie odwróconym.Sposób układania:

papę należy kleić do podłoża metodą zgrzewania.Informacje dla użytkownika:

Warunki układania:

papę należy układać w temperaturze nie niższej niż 0 ºC, nie należy układać papy w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze

Warunki stosowania:

wykonanie hydroizolacji z zastosowaniem papy Graviflex 2000 powinno odbywać się według projektu technicznego opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z uwzględnieniem szczegółowych wytycznych zawartych w instrukcjach producenta.

Przechowywanie:

rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chronione przed zawilgoceniem i przed działaniem promieni słonecznych lub źródeł ciepła. Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie.

System Zielony dach ICOPAL

Parametry techniczne: Graviflex 2000 Icopal producenta BMI Icopal

Dane techniczne:
wymiary rolki: 8 x 1 m.,
grubość: 4,0 ± 0,2 mm.,
typ osnowy, gramatura: włóknina poliestrowa 200 g,
średnie wydłużenie, (elastyczność) wzdłuż/ w poprzek: 50/50 %,
średnia siła zrywająca wzdłuż / w poprzek: 800/600 N/5cm,
giętkość na wałku Ø 30 mm / spływność: -25 / +100 °C,
ilość papy na palecie: 192 m2,
ciężar rolki: 39 kg,
gwarancja: 10 lat,
AT/2002-11-0270.

Opakowanie: Graviflex 2000 Icopal producenta BMI Icopal
  • rolka (8 m²)
Opinie o produkcie Graviflex 2000 Icopal firmy BMI Icopal