Izochem PU 70 - Poliuretanowa Masa Zalewowa do dylatacji

Podstawowe dane

Opis

Dwuskładnikowa masa zalewowa o zwiększonej twardości stosowana na zimno do szczelin w drogach, lotniskach, pomostach mostów, parkingach itp. (system M, typ sl, klasa D) o szerokości 10-70 mm

Izochem PU 70 - Poliuretanowa Masa Zalewowa do dylatacji

Dwuskładnikowa masa zalewowa  o zwiększonej twardości stosowana na zimno do szczelin w drogach, lotniskach, pomostach mostów, parkingach itp. (system M, typ sl, klasa D) o szerokości 10-70 mm

 

Zakres stosowania produktu Izochem PU 70 - Poliuretanowa Masa Zalewowa do dylatacji firmy Paraqua - Izochem

- w systemie budowy torowisk do elastycznego wypełniania szczelin pomiędzy szyną a pozostałymi materiałami w pasie drogowym (kostką granitową, asfaltem, betonem)

- w systemach mocowania szyn dla tzw. kolei ciężkiej, jako elastyczne podparcie i przytwierdzenie szyny

- do elastycznego wypełniania spoin dylatacyjnych na drogach, mostach, parkingach, lotniskach pomiędzy płytami betonowymi, płytami betonowymi a elementami stalowymi oraz ciętym asfaltem narażonych na dynamiczny ruch kołowy i pieszy

-  do wypełniania spoin dylatacyjnych w posadzkach przemysłowych, w zakładach produkcyjnych w tym również z branży żywnościowej
z wyjątkiem miejsc bezpośredniego kontaktu z żywnością

ZALETY:

bardzo dobra przyczepność do podłoża asfaltowego, betonowego, stalowego

samorozpływna, dobrze wypełnienia przestrzenie

wysokoelastyczna

tłumi drgania i wibracje oraz redukuje hałas

zapewnia ochronę przed prądami błądzącymi

stabilna przy ściskaniu, rozciąganiu i ścinaniu

odporna na działanie soli stosowanej do odladzania rozpuszczonej
w wodzie

odporna na działanie związków ropopochodnych

odporna na działanie mrozu

Parametry techniczne: Izochem PU 70 - Poliuretanowa Masa Zalewowa do dylatacji producenta Paraqua - Izochem

ZUŻYCIE:

ok. 1,0 kg/dm3 objętości szczeliny

twardość wg Shore’a, skala A: 65 ± 5

wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego/stalowego, metoda „pull-off”: co najmniej 2,0 MPa

do wypełniania spoin/dylatacji szerokości ≤70 mm

Opinie o produkcie Izochem PU 70 - Poliuretanowa Masa Zalewowa do dylatacji firmy Paraqua - Izochem