izochem WMA - Bitumiczna masa KMB do wykonywania Izolacji

Podstawowe dane

Opis

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna masa asfaltowa modyfikowana polimerami typu PMBC (KMB) do izolacji wodochronnych

izochem WMA - Bitumiczna masa KMB do wykonywania Izolacji

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna masa asfaltowa modyfikowana polimerami typu PMBC (KMB) do izolacji wodochronnych

Zakres stosowania produktu izochem WMA - Bitumiczna masa KMB do wykonywania Izolacji firmy Paraqua - Izochem

- izolacja przeciwwilgociowych i przeciwwodnych podziemnych części budowli

- izolacja posadzek na gruncie w piwnicach i garażach

- wykonywanie warstw paroizolacji (tarasy, stropodachy)

- przyklejanie płyt styropianowych (EPS) i ekstrudowanych (XPS)

ZALETY:

odporna na wszystkie agresywne substancje występujące naturalnie w gruncie

gotowa do użycia

może być stosowana na suche i wilgotne podłoża

tworzy powłokę o dużej odporności na spękania (zbrojony włóknami)

bezpieczna w kontakcie ze styropianem

nie spływa z pionowych powierzchni

posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży mineralnych

odporna na działanie czynników atmosferycznych

Parametry techniczne: izochem WMA - Bitumiczna masa KMB do wykonywania Izolacji producenta Paraqua - Izochem

ZUŻYCIE:

ok. 1,5 kg/m2/mm

izolacja przeciwwilgociowa, grubość warstwy 2 mm: 3,0 kg/m2

izolacja przeciwwodna (woda zalegająca/napierająca woda opadowa),  grubość warstwy 3 mm: 4,5 kg/m2

izolacja przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie), grubość warstwy 4 mm: 6 kg/m2

1,0 kg/m2 klejenie styropianu

odporność na wodę pod ciśnieniem: 0,8 MPa

czas tworzenia powłoki: ≤ 4 godzin (dla gr. warstwy ok. 1 mm)

zdolność do mostkowania rys w warunkach znormalizowanych ≥ 3 mm

Opinie o produkcie izochem WMA - Bitumiczna masa KMB do wykonywania Izolacji firmy Paraqua - Izochem