P-PYE 200 S4 SBS IZOBIT Super podkładowa 7,5 m2

Podstawowe dane

  • Producent: IZOBUD
  • Kod produktu: wa.zf.plswPYE20s4r
Opis

Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowana SBS (PN-EN 13707:2006, PN-EN 13969:2005(U)) Zastosowanie Stosować do wykonywania izolacji dachów jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożach betonowych, drewnianych lub ...

129,00
104,88 (bez VAT)
cena za 8 m²

P-PYE 200 S4 SBS IZOBIT Super podkładowa 7,5 m2

Asfaltowa papa zgrzewalna podkładowa na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowana SBS (PN-EN 13707:2006, PN-EN 13969:2005(U))Zastosowanie
Stosować do wykonywania izolacji dachów jako warstwę podkładową wielowarstwowych pokryć dachowych na podłożach betonowych, drewnianych lub warstwie izolacji cieplnej oraz do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych - izolacji poziomych posadzek, fundamentów, wylewek betonowych, tarasów i płyt stykających się z gruntem oraz izolacji pionowych podziemnych części budynków w warunkach dopuszczających oddziaływanie ciśnienia hydrostatycznego wody. Mocować do podłoża metodą zgrzewania lub mechanicznie.


Wymiary
długość min 7,5 m
szerokość min 1,0 m
grubość 4,0 (± 0,20) mm

Wodoszczelność przy ciśnieniu 60kPa
spełnia wymagania

Reakcja na ogień
Klasa E

Maksymalna siła rozciągająca
kierunek wzdłuż 800 (+200, -100) N/50 mm
kierunek wpoprzek 650 (+150, -100) N/50 mm
Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej
kierunek wzdłuż 50 (+20 -10) %
kierunek wpoprzek 50 (+20 -10) %
Prostoliniowość
odchyłka nie większa niż 15mm/7,5m długości
Giętkość w niskiej temperaturze
niedopuszczalne powstawanie na zewnętrznej stronie rys i pęknięć
w temp. większej lub równej -10oC
Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze
niedopuszczalne spływanie w temp. mniejszej lub równej +80oC

Przenikanie pary wodnej
µ = 20 000

Odporność na uderzenie
brak perforacji przy h = 2000 mm
Odporność na obciążenie statyczne
do 20 kg
Wytrzymałość złącza (odporność na ścinanie)
zakład podłużny 650 (+150, -100) N/50mm
zakład poprzeczny 800 (+200, -100) N/50mm
Wytrzymałość na roździeranie (gwoździem)
kierunek wzdłuż 200 (+100, -50) N
kierunek w poprzek 200 (+100, -50) N
Trwałość
odporność chemiczna zgodnie z załącznikiem A do normy PN-EN 13969


Informacje dodatkowe:

rodzaj osnowy: włóknina poliestrowa
rodzaj masy asfaltowej: asfalt z dodatkiem modyfikatora SBS
typ wyrobu wg PN-EN 13969:2006
* A i T (wyrób do izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej)

Paleta 20 rolek

Opinie o produkcie P-PYE 200 S4 SBS IZOBIT Super podkładowa 7,5 m2 firmy IZOBUD