PCI Armiermatte GFM

Podstawowe dane

Opis

Maty z włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI Do wzmacniania i zwiększania wytrzymałości na rozciąganie odpowiednich cementowych podłogowych mas wyrównawczych PCI, stosowanych w powiązaniu z podłożem w warstwach o grubości od 5 mm - na podłożach z rysami i ...

28,51
21,07 (bez VAT)
cena za 1 m

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Armiermatte GFM

Maty z włókna szklanego do wbudowania w podłogowe masy wyrównawcze PCI 

 • Do wzmacniania i zwiększania wytrzymałości na rozciąganie odpowiednich cementowych podłogowych mas wyrównawczych PCI, stosowanych w powiązaniu z podłożem w warstwach o grubości od 5 mm
  - na podłożach z rysami i szczelinami pozornymi. 
  - na podłożach narażonych na powstawanie rys oraz na podłożach mieszanych.
  - na podłożach lekko drgających lub narażonych na wystąpienie wibracji (np. konstrukcje z desek drewnianych).
 • Na podłożach zarysownych, o szerokości rys do ok. 3 mm, narażonych na niewielki ruch.
 • Produkt ługoodporny; włókna szklane wykazują trwałą odporność zarówno na media alkaliczne, jak i kwaśne.
 • Wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz wysoki współczynnik sprężystości wzdłużnej przyczyniają się do istotnego zwiększenia wytrzymałości na rozciąganie oraz wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu odpowiednich podłogowych mas wyrównawczych PCI.
 • Łatwość użycia.
 • Szybki postęp prac budowlanych.
 • Duże bezpieczeństwo zastosowania.
 • Niewielka wysokość konstrukcyjna systemu przy użyciu odpowiednich podłogowych mas wyrównawczych PCI o grubości warstw powyżej 5 mm. Ze specjalnym spoiwem, utrzymującym dostarczane włókna szklane w postaci maty; spoiwo to ulega rozpuszczeniu po zetknięciu się z odpowiednimi podłogowymi masami wyrównawczymi PCI bez powstania jakichkolwiek negatywnych reakcji.
 • Powiązanie pomiędzy włóknami i podłogową masą wyrównawczą PCI oraz pomiędzy podłogową masą wyrównawczą PCI i zagruntowanym podłożem nie zostaje zakłócone użyciem apretury rozdzielającej na zbrojeniu.
 • Włókna zbrojeniowe pozostają w wysokim stopniu skoncentrowane – działają powierzchniowo we wszystkich kierunkach – w dolnym obszarze granicznym warstwy wyrównawczej.
 • Pełna otulina włókien zbrojeniowych przez podłogową masę wyrównawczą PCI.
 • Możliwe pełne otulenie włókien zbrojących przez masę wyrównującą PCI

PCI Armiermatte GFM

PCI Armiermatte GFS

Baza materiałowa

Włókna szklane, ługoodporne; poszczególne włókna (długość ok. 50 mm) połączone są ze sobą jako splątane zbrojenie wielokierunkowe w formie maty za pomocą specjalnego spoiwa (rozpuszczalnego).

Włókna szklane, ługoodporne; pasma włókien szklanych przebiegają równolegle jednokierunkowo, tymczasowo związane wzajemnie siatką delikatnych włókien i ściągalną folią.

Wodonasiąkliwość

< 0,1 %

< 0,1 %

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

produkt nie jest materiałem niebezpiecznym

produkt nie jest materiałem niebezpiecznym

- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

nie podlega obowiązkowemu oznakowaniu

nie podlega obowiązkowemu oznakowaniu

Bliższe informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

min. 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach; w miejscu suchym, na stojąco; nie przechowywać w temperaturze powyżej +35 °C.

min. 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach; w miejscu suchym, na stojąco; nie przechowywać w temperaturze powyżej +35 °C.


Forma dostawy

Rolka 100 m (≥90 m²) Wymiary rolki: 100 mb · 0,90 m, nr art./znak kontroli EAN 810/2

Rolka 100m (≥60m2) Wymiary rolki: 100 mb · 0,60 m, nr art./znak kontroli EAN 811/9

Opakowanie: PCI Armiermatte GFM producenta PCI BASF
 • rolka (100 m)
Opinie o produkcie PCI Armiermatte GFM firmy PCI BASF

Polecane produkty