PCI Bauharz

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2252
Opis

Spoiwo epoksydowe do jastrychów przemysłowych

od 84,39 do 84,39
od 62,37 zł do 62,37 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Bauharz

Spoiwo epoksydowe do jastrychów przemysłowych

Zakres stosowania produktu PCI Bauharz firmy PCI BASF
 • Do podłóg.
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Wykonywanie wysoce odpornych na zużycie i odpornych na chemikalia jastrychów na posadzkach betonowych i jastrychach cementowych
  – na posadzki przemysłowe, posadzki hal, warsztatów i pomieszczeń inwentarskich w przypadku silnych obciążeń mechanicznych i     chemicznych;
  – w browarach, mleczarniach i innych pomieszczeniach mokrych.
 • Jako zaprawa do wypełnień i obróbek 
 • Do wodoprzepuszczalnej zaprawy na jednofrakcyjnym kruszywie służącej do mocowania krawężników na mostach.
 • Do naprawy posadzek i płyt betonowych, pokryw i powierzchni okrężnych.
Parametry techniczne: PCI Bauharz producenta PCI BASF
 • Produkt bezrozpuszczalnikowy.
 • Odporność na wodę, mróz i działanie czynników atmosferycznych, dlatego też nadaje się zarówno do wnętrz jak i na zewnątrz.
 • Wysoka odporność na ścieranie, dlatego też nadaje się szczególnie do miejsc narażonych na obciążenie ścieraniem, toczne lub udarowe.
 • Odporność na chemikalia, dlatego też nadaje się do zastosowania w przemyśle chemicznym, mleczarniach, browarach itp.
 • Możliwość wymieszania z kruszywem o różnym przesiewie, dlatego też nadaje się do wykonywania zarówno cienkich, jak i grubych warstw.
 • Niezawodna przyczepność i uszczelnienie podłoża, dlatego też wysokie bezpieczeństwo użycia w pomieszczeniach
 • mokrych.

Baza materiałowa

żywica epoksydowa

Składniki

dwuskładnikowy

Gęstość

– składnik podstawowy

ok. 1,07 g/cm3

– utwardzacz

ok. 0,94 g/cm3

Konsystencja

– składnik podstawowy

płynny

– utwardzacz

płynny

Barwa

– składnik podstawowy

bezbarwny – przezroczysty

– utwardzacz

bezbarwny – przezroczysty

Oznaczenie zgodnie z:

– Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

– składnik podstawowy

klasa 9, pkt. 11c, VPG: III, substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego, płynna, bez dalszej klasyfikacji (żywice epoksydowe)

– utwardzacz

klasa 8, VPG: II, UN 2735, wieloaminy, składnik płynny, żrący, bez dalszej klasyfikacji (dwuamina izoforonu, fenolnonylowy)

– Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

– składnik podstawowy

szkodliwa dla zdrowia, substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zawiera żywice epoksydowe, 


– utwardzacz

żrący, substancja niebezpieczna dla środowiska naturalnego, zawiera dwuaminę izoforonu, fenolnonylowy

Dalsze in forma cje: patrz roz dział „Wska zów ki od no śnie bez pie czeń stwa”

Trwałość składowania

ok. 18 miesięcy

Składowanie

w miejscu suchym, nie składować przez dłuższy czas w temperaturze powyżej +30° C

Forma dostawy

pojemnik kombinowany 10 kg (dwuskładnikowy) nr art. / znak kontrolny EAN 1355/7

beczka 200 kg – składnik podstawowy nr art. / znak kontrolny EAN 1359/5

hobok UN 36 kg – utwardzacz nr art. / znak kontrolny EAN 1362/5

Opakowanie

opakowanie z blachy białej, beczka stalowa

 

Opakowanie: PCI Bauharz producenta PCI BASF

Opakowanie: 10kg, 36 kg, 200kg

Opinie o produkcie PCI Bauharz firmy PCI BASF

Warianty produktu (3)

Zdjęcie Opis Cena

Bauharz

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1355
 • EAN: 4083200013557
84,39
62,37 (bez VAT)

Bauharz K1 beczka

 • Waga: 200
 • Opakowanie: 200 kg
 • EAN: 4083200013595
Zapytaj o cenę...

Bauharz K2 Hobbock

 • Waga: 36
 • Opakowanie: 36 kg
 • EAN: 4083200013625
Zapytaj o cenę...