PCI Carraflott® NT klej do glazury

Podstawowe dane

Opis

Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego

od 11,96 do 11,96
od 8,84 zł do 8,84 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Carraflott® NT klej do glazury

Zaprawa cienko i płynnowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego

Zakres stosowania produktu PCI Carraflott® NT klej do glazury firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Do podłóg
 • Do układania prawie całkowicie bez pustek powietrznych kalibrowanych płyt z obrobionego kamienia naturalnego przy zastosowaniu w wersji zaprawy płynnowarstwowej, zwłaszcza w przypadku płyt profilowanych oraz podłoży nierównych
 • Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, na ogrzewaniu podłogowym, jastrychach z ogrzewaniem, balkonach i tarasach, w halach, w pomieszczeniach oraz korytarzach w obiektach przemysłowych, obiektach handlowych, instytucjonalnych, usługowych i administracyjnych
Parametry techniczne: PCI Carraflott® NT klej do glazury producenta PCI BASF
 • W wersji płynnowarstwowej zastępuje metodę kombinowaną (buttering-floating). Oszczędność czasu
 • - odpada naciąganie zaprawy do układania na spodzie płytek.
 • Plastyczna, nadająca się do wylewania zaprawa do układania – rozlaną zaprawę wystarczy tylko rozprowadzić kielnią zębatą o odpowiednio dużym rozmiarze.
 • Odkształcalny, wyrównuje wahania temperatury i naprężenia podłoża.
 • Szybko wiążący, zapobiega zawilgoceniu układanego materiału podczas użycia.
 • Zapobiega powstawaniu wykwitów wapiennych dzięki zastosowaniu specjalnego spoiwa.
 • Szybko twardniejący, możliwość wchodzenia i spoinowania już po ok. 6 godzinach, możliwość pełnego obciążania już po ok. 1 dniu.
 • Wodo- i mrozoodporny, możliwość zastosowania we wnętrzach i na zewnątrz.
 • Uniwersalne zastosowanie – dzięki odpowiedniemu dozowaniu ilości wody zarobowej możliwość zastosowania produktu zarówno jako zaprawy płynno-, jak i cienkowarstwowej.
 • Brak prześwitywania podłoża klejowego przy użyciu PCI Carraflott weiß także w przypadku bardzo jasnych płyt z obrobionego kamienia naturalnego.

Baza materiałowa

Mieszanka zaprawy cementowej z dodatkami. Nie zawiera

azbestu ani innych włókien mineralnych. Podczas użycia brak

szkodliwego dla zdrowia pylicogennego pyłu kwarcowego.

Składniki

1-składnikowy

Konsystencja

proszkowa

Barwa

biała lub szara

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

podrażnia, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”

Opakowanie

PCI Carraflott weiß worek z papieru siarczanowego 25 kg z wkładką z polietylenu nr art. / kod EAN 1137/9

PCI Carraflott grau worek z papieru siarczanowego 25 kg z wkładką z polietylenu nr art. / kod EAN 3341/8


Trwałość składowania

min. 6 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C

Dane o technice stosowania

Zużycie / Wydajność

Zużycie na m2

25 kg PCI Carraflot wystarcza

Zastosowany grzebień

na ok.

Ząbki prostokątne

6 mm

2,2 kg

11,4 m2

8 mm

3,0 kg

8,3 m2

10 mm

3,6 kg

6,9 m2

Ząbki łukowe

6/12 mm

2,8 kg

8,9 m2

8/18 mm

4,2 kg

6,0 m2

13/20 mm

5,7 kg

4,4 m2

Proporcja mieszanki

PCI Carraflott weiß

PCI Carraflott grau

- jako zaprawa płynno-

warstwowa

25 kg zaprawy suchej:

6,75 l wody

6,5 l wody

lub 1 kg zaprawy suchej:

270 ml wody

260 ml wody

- jako zaprawa cienko-

warstwowa

25 kg zaprawy suchej:

6,00 l wody

5,75 l wody

lub 1 kg zaprawy suchej:

240 ml wody

230 ml wody

Grubość warstwy kleju

2 do 10 mm

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

 

Czas użycia**

ok. 60 minut

 

Czas otwarty*

ok. 15 min

 

Czasy twardnienia**

 

- wchodzenie możliwe

po ok. 6 godzinach

 

- spoinowanie możliwe

po ok. 6 godzinach

 

- pełne obciążenie możliwe

po ok. 24 godzinach

 

 * Oprócz rozmiaru płytki czynnikiem decydującym o zużyciu zaprawy PCI Carraflott jest także chropowatość spodniej strony układanego materiału oraz dokładność wymiarowa obrobionego kamienia naturalnego. Przedstawione informacje odnoszą się do układania kalibrowanych płyt z obrobionego kamienia naturalnego na jastrychu cementowym.
** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury wydłużają podane czasy.

Opinie o produkcie PCI Carraflott® NT klej do glazury firmy PCI BASF

Kalkulator dotyczący produktu PCI Carraflott® NT klej do glazury producenta PCI BASF zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

Carraflott® NT 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 6238
 • EAN: 4083200062388
11,96
8,84 (bez VAT)