PCI Carralight ®

Podstawowe dane

Opis

Lekka, elastyczna zaprawa cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego

od 20,90 do 20,90
od 16,99 zł do 16,99 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Carralight ®

Lekka, elastyczna zaprawa  cienkowarstwowa do okładzin z kamienia naturalnego

Zakres stosowania produktu PCI Carralight ® firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Do ścian i podłóg
 • Do optymalizacji ciężaru okładziny przy przyklejaniu kalibrowanych płyt z obrobionego kamienia naturalnego
 • Na jastrychach cementowych, betonie, prefabrykatach betonowych, płynnowarstwowych jastrychach anhydry to wych i gipsowych, na jas try chach z ogrzewaniem, asfalcie lanym, płytach gipsowo- -kartonowych i zbrojonych włóknem płytach gipsowych, jastrychach suchych, płytach izolacyjnych, dylach gipsowych, tynkach gipsowych, betonie komórkowym oraz na starych płytkach ściennych i podłogowych
 • Do warstw kleju o grubości od 2 do 10 mm
Parametry techniczne: PCI Carralight ® producenta PCI BASF
 • Uszlachetniony tworzywem sztucznym, zapewnia znakomitą przyczepność, także w do niechłonnych okładzin z obrobionego kamienia naturalnego, jak granity lub kwarcyty
 • Niewielka gęstość, dzięki temu oszczędność ciężaru okładziny
 • Odkształcalny, wyrównuje naprężenia podłoża oraz naprężenia termiczne
 • Szybkotwardniejący, możliwość wchodzenia i spoinowania już po ok. 6 godzinach, możliwość pełnego obciążenia po ok. 1 dniu
 • Barwa biała, brak prześwitywania podłoża klejowego w przy padku bardzo jasnych płyt z obrobionego kamienia naturalnego
 • Łatwoformowlany, dzięki temu łatwy w użyciu
 • Odporny na stałe obciążenie wodą i mróz, możliwość uniwersalnego zastosowanie we wnętrzach i na zewnątrz, na ścianach i podłogach
 • Odpowiada klasie C2FT wg PN EN 12004

Baza materiałowa

Mieszanka zaprawy suchej z lekkimi materiałami wypełniający-

mi i uelastyczniającymi tworzywami sztucznymi. Nie zawiera

azbestu ani innych włókien mineralnych. Brak podczas użycia

szkodliwego dla zdrowia pylicogennego miałkiego pyłu kwarcowego.

Barwa

biała

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

podrażnia, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

min. 6 miesięcy; przechowywać w miejscu suchym, unikać

długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C

Opakowanie nr art. / kod EAN 3190/2

worek z papieru siarczanowego 15 kg z wkładką polietylenową

Dane o technice stosowania

Zużycie i wydajność*

Zużycie na m2

Worek 15 kg wystarcza na ok.

Zastosowane ząbki

4 mm

ok. 1,1 kg 14,0 m2

6 mm

ok. 1,5 kg

9,5 m2

8 mm

ok. 2,1 kg

7,0 m2

10 mm

ok. 2,6 kg

5,8 m2

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Ilość wody zarobowej

- na worek 15 kg

ok. 7,35 l

- na 1 kg proszku

ok. 490 ml

Grubość warstwy kleju

2 do 10 mm

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Czas użycia**

ok. 45 minut

Czas otwarty*

ok. 20 minut

Czasy twardnienia**

- wchodzenie możliwe

po ok. 6 godzinach

- spoinowanie możliwe

po ok. 6 godzinach

- pełne obciążenie możliwe

po ok. 24 godzinach

Odporność na temperaturę -20 °C do +80 °C

 

Opinie o produkcie PCI Carralight ® firmy PCI BASF

Kalkulator dotyczący produktu PCI Carralight ® producenta PCI BASF zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

Carralight 15 kg weiss

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • EAN: 4083200031902
20,90
16,99 (bez VAT)