PCI Collastic®

Podstawowe dane

Opis

Specjalny klej do płytek na stal i poliester

od 109,70 do 109,70
od 81,08 zł do 81,08 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Collastic®

Specjalny klej do płytek na stal i poliester

Zakres stosowania produktu PCI Collastic® firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do ścian i podłóg.
 • Do układania płytek ceramicznych, płyt, mozaiki i obrobionych kamieni naturalnych. 
 • Do remontów starego budownictwa, wykańczania wnętrz, budowy domów z elementów prefabrykowanych oraz na roboczych blatach kuchennych.
 • Na podłożach wewnątrz budynku wrażliwych na wil goć, np. płytach wiórowych, parkiecie, sklejce, płytach gipsowo-kartonowych, gipsowych płytach zbrojonych włóknem i z cementu zbrojonego włók nem oraz na dylach gipso wych.
 • Na podłożach zwartych, gładkich, również wibrujących, np. starych okładzinach ceramicznych, okładzinach z obrobionego kamienia naturalnego, aluminium, stali, okładzinach PVC oraz podło żach poliestrowych.
 • Do wyrównującego grubo warstwowego sklejania nie nośnych suchych elementów budowlanych.
 • Do sklejania nienośnych, suchych elementów stalowych.
 • Do osadzania iniektorów klejonych wg ZTV-RISS 93.
 • Do robót przy układaniu wykonywanych w warunkach presji czasowej, na przykład remontowaniu okładzin z obrobionego kamienia naturalnego i okładzin ceramicznych w obiektach administracyjnych i mieszkalnych, w budowie domów z elementów prefabrykowanych, przy tylko krótkich przerwach w eksploatacji.
Parametry techniczne: PCI Collastic® producenta PCI BASF
 • Twardniejący szybko i bezskurczowo, po ok. 3 godzinach możliwość spoinowania, po ok. 12 godzinach możliwość pełnego obciążania.
 • Nadaje się do układania obrobionych kamieni naturalnych.
 • Specjalnie do robót wykonywanych w warunkach pre sji czasowej, np. przy remontach z tylko krótkimi przerwami w eksploatacji.
 • Plastyczny, dopasowuje się przy wahaniach temperatury i naprężeniach podłoża.
 • Trwała przyczepność na zwartych, gładkich i wibrujących podłożach.
 • Wodoszczelny i wystarczająco paroszczelny, nie dopuszcza do wchłaniania wilgoci i tym samym pęcznienia drewna lub płyt  wiórowych.

Baza materiałowa

poliuretan, bez rozpuszczalnika

Składniki

2-składnikowy

Barwa

- składnik podstawowy

biały

- utwardzacz

ciemnoniebieski

Gęstość mieszanki

ok. 1,5 g/cm3

Gęstość mieszanki

maks. 4 mm

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transpor-

cie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

- składnik podstawowy

nie jest materiałem niebezpiecznym

- utwardzacz

nie jest materiałem niebezpiecznym

- Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

- składnik podstawowy

nie podlega obowiązkowi oznakowania

- utwardzacz

szkodliwy dla zdrowia, zawiera dwufenylo-me-tano-4,4-dwuizocyjanian

Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”

Przechowywanie

w miejscu chłodnym i suchym; utwardzacz musi być przechowywany w zamknięciu paroszczelnym

Trwałość składowania

ok. 12 miesięcy

Forma dostawy

opakowanie kombinowane 3 kg łącznie z utwardzaczem, nr art./znak kontrolny EAN 2290/0 (karton zbiorczy z 5 opakowaniami)

 

Opinie o produkcie PCI Collastic® firmy PCI BASF

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

Collastic® 3 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 2290
 • EAN: 4083200022900
109,70
81,08 (bez VAT)