PCI Elastoprimer 220

Podstawowe dane

Opis

Środek gruntujący zwiększający przyczepność do krawędzi spoin

od 171,75 do 171,75
od 126,94 zł do 126,94 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Elastoprimer 220

Środek gruntujący zwiększający  przyczepność do krawędzi spoin

Zakres stosowania produktu PCI Elastoprimer 220 firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz
 • Do spoin na ścianach, podłogach i stropach
 • Do gruntowania ścianek bocznych spoin przed wprowadzeniem materiałów uszczelniających PCI
 • Dla zwiększenia przyczepności materiałów uszczelniających PCI na różnych podłożach (patrz tabela środków gruntujących PCI, str. 4)
 • PCI Elastoprimer 110 do stosowania z PCI Elritan 100, PCI Elritan 140, PCI Escutan TF
 • PCI Elastoprimer 135 do stosowania z PCI Elritan 100, PCI Elritan 140, PCI Escutan TF, PCI Silcofug E, PCI Carraferm, PCI Silcoferm S, PCI Silcoferm VE
 • PCI Elastoprimer 145 do stosowania z PCI Elritan 100 oraz PCI Elritan 140
 • PCI Elastoprimer 150 do stosowania z PCI Carraferm, PCI Silcofug E, PCI Silcoferm S, PCI Silcoferm VE
 • PCI Elastoprimer 165 do stosowania z PCI Elritan 100, PCI Elritan 140, PCI Escutan TF, PCI Carraferm, PCI Silcoferm S, PCI Silcofug E, PCI Silcoferm VE
 • PCI Elastoprimer 220 do stosowania z PCI Escutan TF. Jako środek antykorozyjny na odrdzewionej stali zbrojeniowej (klasa czystości S.A. 21/2). Środek gruntujący zwiększający adhezję do stosowania na podłożach z metali lekkich i kolorowych,alumnium oraz ocynkowanego żelaza, przed nakładaniem PCI Apoflex TF, PCI Seccoral lub zaprawy naprawczej, jak np. PCI Polycret, PCI Pericret
Parametry techniczne: PCI Elastoprimer 220 producenta PCI BASF
 • Zwiększa przyczepność materiałów uszczelniających PCI na różnych podłożach
 • Umożliwia trwałe zamknięcie spoin łączących i dylatacyjnych, także na podłożach trudnych
 • przezroczysty, dzięki czemu zachowana zostaje kolorystyka podłoża w przypadku zastosowania PCI Elastoprimer 110, 135, 150, 165 (PCI Elastoprimer 220 ma odcień czerwonobrązowy, zaś PCI Elastoprimer 145 różowy)

Typ produktu PCI Elastoprimer

110

135

145

Baza materiałowa

poliuretan

poliuretan

Silan

Składniki

Produkt jednoskładnikowy

Produkt jednoskładnikowy

Produkt jednoskładnikowy
Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

W oryginalnym opakowaniu produkt nie podlega pod przepisy o transporcie materiałów niebezpiecznych

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

Produkt szkodliwy dla zdrowia, łatwopalny, zawiera toluen i diizocyjanian toluilenu (mieszanka izomerów)

Działa drażniąco, produkt łatwo palny, zawiera prepolimery izocyjanianu

Działa drażniąco, produkt łatwopalny                                                  

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

ok. 12 miesięcy

ok. 6 miesięcy

ok. 6 miesięcy

Forma dostawy

kanister 1 l nr art. / znak kontroli EAN 1631/2 (zbiorcze opakowanie kartonowe - 10 kanistrów)

kanister 500 ml nr art. / znak kontroli EAN 1632/9 (zbiorcze opakowanie kartonowe - 10 kanistrów)                                      

pojemnik 250 ml nr art. / znak kontroli EAN 1593/3 (zbiorcze opako wanie kartonowe - 10 pojemników)

Opakowanie: PCI Elastoprimer 220 producenta PCI BASF

Opakowanie: 1l

Opinie o produkcie PCI Elastoprimer 220 firmy PCI BASF

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

Elastoprimer 220 1 l

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 szt.
 • Kod produktu: 1550
 • EAN: 4083200015506
171,75
126,94 (bez VAT)