PCI Elritan® 100

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2268
Opis

Poliuretanowy materiał uszczelniający do budownictwa naziemnego

od 50,84 do 50,84
od 37,58 zł do 37,58 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Elritan® 100

Poliuretanowy materiał uszczelniający do budownictwa naziemnego

Zakres stosowania produktu PCI Elritan® 100 firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do zastosowania na powierzchniach pionowych i poziomych.
 • Elastyczne uszczelnienie szczelin dylatacyjnych według DIN 18 540-F.
 • Do fug łączących pomiędzy metalem a konstrukcjami betonowymi i elementami fasady, drewnem i tynkiem.
Parametry techniczne: PCI Elritan® 100 producenta PCI BASF
 • Elastyczny, rozszerzalny do 25 % szerokości fugi.
 • Możliwy do zastosowania od +5 °C do +35 °C.
 • Odporny na działanie temperatur od -30 °C do +80 °C.
 • 1-składnikowy, prosty w zastosowaniu.
 • Dobra stabilność, nadaje się do zastosowania na powierzchniach pionowych i poziomych.
 • Nadzorowana jakość według DIN 18 540 przez SKZ Würzburg, gwarantowana stała jakość produkcji.
 • Dobra przyczepność do krawędzi fug, praktycznie na wszelkich powierzchniach pokrytych środkiem PCI Elastoprimer.
 • Szybka odporność na deszcz.
 • Twardnienie bez pęcherzy.

Baza materiałowa

PCI-Elritan 100

          poliuretan, 1-składnikowy

PCI-Elastoprimer 110, 135 i 165

poliuretan, 1-składnikowy

PCI-Elastoprimer 145

silan-siloksan, 1-składnikowy

Gęstość

1,30 g/cm3

Konsystencja

pasta

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

nie jest materiałem niebezpiecznym

- Rozporządzeniem o cieczach        palnych (VbF)                                                

          nie jest cieczą palną

- Rozporządzeniem o substancjach nie

       zawiera prepolimery izocyjanianu

Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”

Twardość Shore-A

                              15 do 25

Składowanie

 W chłodnym i suchym miejscu. Nie przechowywać długotrwale powyżej +30 °C

Trwałość

 ok. 12 miesięcy                     

                         

 

Opakowanie: PCI Elritan® 100 producenta PCI BASF

Opakowanie: 600 ml

Opinie o produkcie PCI Elritan® 100 firmy PCI BASF

Kalkulator dotyczący produktu PCI Elritan® 100 producenta PCI BASF zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie

Warianty produktu (4)

Zdjęcie Opis Cena

szary betonowy

 • Waga: 0.6
 • Opakowanie: 600 ml
 • Kod produktu: 1947
 • EAN: 4083200019474
50,84
37,58 (bez VAT)

jasno szary

 • Waga: 0.6
 • Opakowanie: 600 ml
 • Kod produktu: 1948
 • EAN: 4083200019481
50,84
37,58 (bez VAT)

biały

 • Waga: 0.6
 • Opakowanie: 600 ml
 • Kod produktu: 1945
 • EAN: 4083200019450
50,84
37,58 (bez VAT)

szary cementowy

 • Waga: 0.6
 • Opakowanie: 600 ml
 • Kod produktu: 1946
 • EAN: 4083200019467
50,84
37,58 (bez VAT)