PCI Flexfug

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2372
Opis

Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych

od 0,00 do 149,64
od 0,00 zł do 110,60 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Flexfug

Uelastyczniona zaprawa do spoinowania wszelkich okładzin ceramicznych

Zakres stosowania produktu PCI Flexfug firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do ścian i posadzek.
 • Do spoinowania ceramicznych okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych, kamionkowych i fajansowych, murów z cegły klinkierowej, podłogowych płytek klinkierowych nieprzepuszczającą wody i odkształcalną zaprawą do spoinowania.
 • Do spoinowania polerowanych płyt z kamienia naturalnego.
 • W pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach, pod natryskami, na balkonach, fasadach, w zakładach usługowych i przemysłowych silnie obciążonych wilgocią, np. w halach myjni i w obiektach komunikacyjnych, np. przejścia podziemne i dworce podziemne.
 • Na posadzkach z ogrzewaniem podłogowym, suchych jastrychach, betonowych elementach prefabrykowanych, płytach kartonowo-gipsowych, płytach gipsowych, płytachOSB, podłogach z desek drewnianych oraz na podłożach o silnych wahaniach temperatury.
 • Do szerokości spoin od 2 do 10 mm lub od 3 do 15 mm (zależnie od odcienia barwy).
Parametry techniczne: PCI Flexfug producenta PCI BASF
 • Nieprzpuszczająca wody i mrozoodporna, uniwersalna do wnętrz i na zewnątrz, na ścianach i posadzkach.
 • Odkształcalna, wyrównuje wahania temperatur.
 • Wiąże bez rys i spękań, spoina nie przerywa się i nie pęka.
 • Do racjonalnych prac, szybko zmywalna i do obciążeń ruchem pieszym już po ok. 2 godzinach.
 • Plastyczna, dzięki temu łatwa w obróbce.

Dane o technice stosowania

Szerokość spoiny

3 do 15 mm przy odcieniu nr 22 piaskowoszarym

2 do 10 mm przy odcieniu nr 18 manhatan

2 do 10 mm przy odcieniu nr 19 bazalt

Zużycie

– płytki 30 x 30 cm (przy szer. 5 mm i głębokości spoiny 8 mm)

ok. 400 g/m²

ok. 600 g/m²

– płytki 20 x 20 cm

ok. 700 g/m²

– mozaika średnia 5 x 5 cm

– płytki 24 x 11,5 cm

ok. 1500 g/m²

(przy szerokości spoiny 10 mm)

Wydajność

worek 25 kg

torba 5 kg

wystarcza na ok.

wystarcza na ok.

– płytki 30 x 30 cm (przy szer. 5 mm i głębokości fugi 8 mm)

62,5 m²

12,5 m²

– płytki 20 x 20 cm

41,5 m²

8,0 m²

– mozaika średnia 5 x 5 cm (przy szer. 2 mm i głębokości fugi 5 mm)

35,0 m²

7,0 m²

– płytki 24 x 11,5 cm (przy szer. fugi 10 mm)

16,7 m²

3,3 m²

Woda zarobowa na:

na posadzkę:

na ścianie:

- 1 kg proszku

ok. 0,2 l

zredukować

- 5 kg torba

ok. 1,0 l

do pożądanej

- 25 kg worek

ok. 5,0 l

konsystencji

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Czas dojrzewania

ok. 3 minuty

Czas użycia*

ok. 25 minut

Czas utwardzania*

- odporność na deszcz po

ok. 1 godzinie

- możliwość chodzenia po

ok. 2 godzinach

- nie przepuszcza wody po

ok. 7 dniach

Odporność na temperaturę

-20 °C do +80 °C

  * Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane czasy.

Dane materiałowo-technologiczne

Baza materiałowa

Mieszanka suchej zaprawy z uelastyczniającymi tworzywami sztucznymi. Nie zawiera azbestu i innych włókien mineralnych. Podczas obróbki nie powstaje szkodliwy dla zdrowia silikonowy drobny pył kwarcowy.

Składniki

1-składnikowy

Konsystencja

proszkowa

Oznaczenie zgodnie z:

-Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVSEB)

wyrób nie jest produktem niebezpiecznym

-Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

drażniący, zawiera cement

Pozostałe informacje: patrz rozdział Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa.

Trwałość składowania

min. 6 miesięcy; składować w miejscu suchym.

Nie składować długotrwale powyżej +30 °C.

Forma handlowa

worek 25 kg

torba 5 kg

 

Opakowanie: PCI Flexfug producenta PCI BASF

Opakowanie: 5 kg, 25 kg

Opinie o produkcie PCI Flexfug firmy PCI BASF

Warianty produktu (6)

Zdjęcie Opis Cena

Flexfug manhattan 5 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1097
 • EAN: 4083200010976
0,00
0,00 (bez VAT)

Flexfug manhattan 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1071
 • EAN: 4083200010716
0,00
0,00 (bez VAT)

Flexfug basalt 5 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1118
 • EAN: 4083200011188
19,24
14,22 (bez VAT)

Flexfug basalt 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1124
 • EAN: 4083200011249
88,63
65,50 (bez VAT)

Flexfug sandgrau 5 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1076
 • EAN: 4083200010761
18,99
14,03 (bez VAT)

Flexfug sandgrau 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1057
 • EAN: 4083200010570
149,64
110,60 (bez VAT)