PCI FT - Extra

Podstawowe dane

Opis

Elastyczny klej do kamionki szlachetnej

od 6,75 do 6,75
od 4,99 zł do 4,99 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI FT - Extra

Elastyczny klej do kamionki szlachetnej

Zakres stosowania produktu PCI FT - Extra firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do ścian i podłóg.
 • Do układania płytek ceramicznych i kamionkowych na alternatywnym uszczelnieniu PCI Lastogum w prywatnych (klasa odporności na wilgoć A1) i PCI Seccoral w przemysłowych (klasa odporności na wilgoć A1, A2) łazienkach i natryskach.
 • Do układania płytek kamionkowych i ciągnionych płytek łupanych w basenach i w zbiornikach kąpielowych na zabezpieczającej zaprawie uszczelniającej PCI Seccoral.
 • Do układania płytek z kamionki szlachetnej (gresów) na ścianach i podłogach.
 • Na posadzkach cementowych, szlifowanym anhydrycie lub wylewanych posadzkach gipsowych, tynkach cementowych, betonie, posadzkach ogrzewanych, lanym asfalcie (tylko we wnętrzach), płytach gipsowo-kartonowych i płytach włóknowo- gipsowych, deskach gipsowych i tynkach gipsowych.
 • Grubość warstwy kleju od 1 do 5 mm.
Parametry techniczne: PCI FT - Extra producenta PCI BASF
 • Silnie adhezyjny, również do okładzin z kamionki szlachetnej i na słabo chłonnych podłożach (np. beton szalunkowy).
 • Zdolny do odkształceń, spełnia wymogi „Wytycznych dla zaprawy elastycznej” (stan na czerwiec 2001).
 • Stabilny, nie wymaga klinowania. Stosowane płytki wykazują natychmiastową przyczepność, ale ich położenie może być korygowane.
 • Plastyczny, dzięki temu łatwy w obróbce.

Baza materiałowa

Mieszanka zaprawy suchej z uplastyczniającymi tworzywami sztucznymi Nie zawiera ani azbestu ani innego rodzaju włókien mineralnych. Nie ma szkodliwego dla zdrowia krzemicogennego, drobnego pyłu kwarcowego w czasie obróbki.

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

wyrób nie jest produktem niebezpiecznym

Zarządzenie o cieczach palnych (VbF)

nie dotyczy

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

podrażniający, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Składowanie

w miejscu chłodnym i suchym

Zdatność do przechowywania

ok. 12 miesięcy

Forma handlowa

wzmocniony worek papierowy 25 kg z wkładem polietylenowym

Nr art./cert. kontr. EAN 1156/0

 Dane o technice stosowania

Zużycie/wydajność PCI FT-Extra:* 

Stosowane odstępy pomiędzy zębami pacy

zużycie/m²

worek 25-kg PCI FT-

Extra wystarcza na ok.

- 4 mm

1,7 kg

15,0 m²

- 6 mm

2,3 kg

10,8 m²

- 8 mm

3,2 kg

8,0 m²

- 10 mm

4,0 kg

6,3 m²

Temperatura przygotowania

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Ilość wody zarobowej

370 ml wody na kg suchej zaprawy

(± 9,25 l na worek 25 kg)

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Czas pracy*

ok. 3 godzin

Czas wiązania**

Możliwość chodzenia po

ok. 12 godzin

Możliwość spoinowania po

ok. 12 godzin

Pełne obciążenie po

ok. 3 dniach

Grubość warstwy kleju

1 do 5 mm

Czas korekty**

ok. 30 minut

Odporność na temperaturę

-20 °C do +80 °C

 * Dla zużycia PCI-FT-Extra miarodajne - oprócz wielkości płytki - jest również profilowanie tylnej strony zastosowanej ceramiki oraz własności powierzchni podłoża. W praktyce zużycie może więc wykazywać odchylenie od podanych wartości.
** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają poda ne czasy.

Opakowanie: PCI FT - Extra producenta PCI BASF

Opakowanie: 25 kg

Opinie o produkcie PCI FT - Extra firmy PCI BASF

Kalkulator dotyczący produktu PCI FT - Extra producenta PCI BASF zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

FT-Extra 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1156
 • EAN: 4083200011560
6,75
4,99 (bez VAT)