PCI Fugenbreit

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_200
Opis

Zaprawa do spoinowania klinkieru łupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych

od 6,29 do 8,43
od 4,65 zł do 6,23 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Fugenbreit

Zaprawa do spoinowania klinkieru łupanego oraz wielkoformatowych płyt fajansowych i kamionkowych

Zakres stosowania produktu PCI Fugenbreit firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do ścian i podłóg.
 • Do wykonywania fug o szerokości od 5 do 20 mm.
 • Do fugowania okładzin z kamionki i fajansu, płytek ceglanych, podłogowych płyt klinkierowych i płyt betonowych.
 • PCI Fugenbreit do fugowania licówek.
 • PCI Fugenbreit-Schnell do fugowania terrakoty i okładzin z kamienia naturalnego.
 • PCI Fugenbreit-Schnell do fugowania okładzin ceramicznych w miejscach, które muszą odpowiadać zaleceniom dotyczącym wody pitnej, np. zbiorniki wody pitnej, oraz obiekty, które mają odpowiadaćtym wymogom, np. baseny kąpielowe, zbiorniki wody stosowanej do wyrobu piwa itd.
Parametry techniczne: PCI Fugenbreit producenta PCI BASF
 • Wodoodporny i mrozoodporny, uniwersalny w zastosowaniu we wnętrzach i na zewnątrz.
 • Wiąże, nie tworząc rys, fuga nie pęka i nie wykrusza się.
 • Miękki, a dzięki temu łatwy w użyciu.
 • PCI Fugenbreit-Schnell jest masą szybko wiążącą, a dzięki temu możliwe jest szybkie zmycie i wchodzenie już po ok.2 godzinach.
 • Kolory PCI Fugenbreit są dopasowane do uszczelniaczy PCI.
 • PCI Fugenbreit-Schnell: Posiada urzędowe świadectwo kontroli zgodnie z rozporządzeniem o wodzie pitnej (TZW Karlsruhe, nr zamówienia F 88/1) i biuletynem roboczym DVGW W 270 (Instytut Higieny Bonn, nr zamówienia F 88/2).

PCI Fugenbreit

PCI Fugenbreit-Schnell

Baza materiałowa

zmodyfi kowana zaprawa cementowa.

szybko wiążąca zmodyfikowana zaprawa cementowa


nie zawiera ani azbestu, ani innych włókien mineralnych. Podczas stosowania nie wytwarza szkodliwego dla zdrowia pyłu zawierającego krzem.

Składniki

1-składnikowy

1-składnikowy

Oznaczenie zgodnie z:

– Rozporzadzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

nie jest materiałem niebezpiecznym

nie jest materiałem niebezpiecznym

– Rozporządzeniem o cieczach palnych (VbF)

nie dotyczy

nie dotyczy

– Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

podrażniający, zawiera cement

podrażniający, zawiera cement

Pozostałe informacje: patrz rozdział Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.

Składowanie

w chłodnym i suchym miejscu

w chłodnym i suchym miejscu

Trwałość

ok. 12 miesięcy

ok. 6 miesięcy

 Dane o technice stosowania

PCI Fugenbreit

PCI Fugenbreit-Schnell

Zużycie* (przy fugach o szerokości 10 mm i głębokości 8 mm)

– klinkier łupany 24 x 11,5 cm:

ok. 1,5 kg/m2

ok. 1,5 kg/m2

– płyty 40 x 40 cm

ok. 600 g/m2

ok. 600 g/m2

Wydajność* (przy fugach o szerokości 10 mm i głębokości 8 mm)

– klinkier łupany 24 x 11,5 cm:  25 kg (5 kg) wystarcza na ok.:

16,5 (3,0) m2

16,5 m2


– płyty 40 x 40 cm: 25 kg (5 kg) wystarcza na ok.:

41,5 (8,0) m²

41,5 m²

Szerokość fugi

od 5 do 20 mm

od 5 do 20 mm

Temperatura stosowania

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Woda zarobowa

– do fug na podłogach 

1 kg proszku

0,2 l

0,19 l

opakowanie 5 kg

1 l

worek 25 kg

5 l

4,75 l

– do fug na ścianach

zmniejszyć ilość wody do żądanej konsystencji

– do fugowania licówek

1 kg proszku

0,14 l

opakowanie 5 kg

0,7 l

worek 25 kg

3,5 l

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

ok. 3 minut

Czas przerobu*

ok. 60 minut

ok. 30 minut

Czas utwardzania

– wchodzenie możliwe po*

ok. 12 godzinach

ok. 2 godzinach

– odporność na deszcz po*

ok. 8 godzinach

ok. 2 godzinach

– możliwość obciążania wodą po*

ok. 4 dniach

ok. 24 godzinach

Odporność na działanie temperatur

–20 °C do +80 °C

–20 °C do +80 °C * Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe temperatury wydłużają ten czas.

Opakowanie: PCI Fugenbreit producenta PCI BASF

Opakowanie: 5 kg, 25 kg

Opinie o produkcie PCI Fugenbreit firmy PCI BASF

Warianty produktu (5)

Zdjęcie Opis Cena

FT Fugenbreit anthrazit 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1938
 • EAN: 4083200019382
8,43
6,23 (bez VAT)

FT Fugenbreit basalt 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1935
 • EAN: 4083200019351
8,43
6,23 (bez VAT)

FT Fugenbreit hellgrau 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1936
 • EAN: 4083200019368
6,29
4,65 (bez VAT)
 • Opakowanie: 1 szt.
 • Kod produktu: variant_shop_132
Zapytaj o cenę...
Produkt chwilowo niedostępny

FT Fugenbreit zementgrau 25kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1931
 • EAN: 4083200019313
6,29
4,65 (bez VAT)