PCI Megafug ®

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2384
Opis

Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki szlachetnej

od 9,96 do 9,96
od 7,36 zł do 7,36 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Megafug ®

Cementowa zaprawa do spoinowania okładzin z kamionki szlachetnej

Zakres stosowania produktu PCI Megafug ® firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do ścian i podłóg.
 • Specjalna do racjonalnego fugowania okładzin z kamionki szlachetnej w obiektach o podwyższonym obciążeniu mechanicznym.
 • Do fugowania okładzin ściennych i podłogowych z kamionki i kamionki szlachetnej oraz polerowanych niechłonnych kamieni naturalnych.
 • W mieszkaniach, w łazienkach, kabinach prysznicowych, na balkonach i tarasach.
 • Do fugowania okładzin na posadzkach cementowych, anhydrytowych, podgrzewanych, na jastrychach suchych, tynku cementowym, tynku wapienno- cementowym, płycie gipsowo-kartonowej, płycie gipsowej wzmacnianej włóknami, dylach gipsowych i elementach nośnych z twardej pianki (np. PCI Pecidur).
Parametry techniczne: PCI Megafug ® producenta PCI BASF
 • Szybkowiążąca, również w niskich temperaturach.
 • Łatwa w w obróbce.
 • Wysoki stopień wypełniania przestrzeni fugi.
 • Nie wnika trwale w powierzchnie ceramiczne.

Dane materiałowo-technologiczne

Baza materiałowa

Mieszanka suchej zaprawy z uelastyczniającymi tworzywami sztucznymi.

Składniki

1-składnikowy

Konsystencja

proszkowa

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

wyrób nie jest produktem niebezpiecznym

Zarządzenie o cieczach palnych (VbF)

nie dotyczy

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

drażniący, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

min. 6 miesięcy

Składowanie

w suchym i chłodnym miejscu nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C

 Dane o technice stosowania

Szerokość fugi

2 do 10 mm

Zużycie (przy szerokości fugi do 3 mm, głębokość fugi 6 mm)

worek 25 kg wystarcza na ok.


- płytki 30 × 30 cm

ok. 180 g/m2

135 m2

- płytki 20 × 20 cm

ok. 270 g/m2

90 m2

-mozaika średnia 5 × 5 cm (szerokość fugi 2 mm)

ok. 700 g/m2

35 m2

-płytki 24 × 11,5 cm (szerokość fugi 10 mm)

ok. 1500 g/m2

16 m2

Woda zarobowa na

na podłogach

na ścianach zmniej-

- 1 kg proszku

- worek 25 kg

ok. 190 ml wody

ok. 4,7 l wody

szyć do uzyskania żądanej konsystencji zaprawy


Temperatura stosowania

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia)

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Czas użycia*

ok. 25 minut

Czas utwardzania*

- odporność na działanie deszczu po

ok. 90 minutach

- możliwość chodzenia po

ok. 2 godzinach

Odporność na temperaturę

-20 °C do +80 °C

 * Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane czasy.

Opakowanie: PCI Megafug ® producenta PCI BASF

Opakowanie: 25 kg

Opinie o produkcie PCI Megafug ® firmy PCI BASF

Warianty produktu (3)

Zdjęcie Opis Cena

Megafug® basalt 25 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 3552
 • EAN: 4083200035528
9,96
7,36 (bez VAT)

Megafug® hellgrau 25 kg Jasnoszara

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 3550
 • EAN: 4083200035504
9,96
7,36 (bez VAT)

Megafug® zementgr.25 kg Cementowoszara

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 3551
 • EAN: 4083200035511
9,96
7,36 (bez VAT)