PCI Nanolight®

Podstawowe dane

Opis

Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszelkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych

od 11,85 do 13,22
od 8,76 zł do 9,77 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Nanolight®

Uniwersalna zaprawa elastyczna do wszelkich rodzajów podłoża i wszelkich okładzin ceramicznych

Zakres stosowania produktu PCI Nanolight® firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do ścian i podłóg.
 • Do wszystkich rodzjów podłoża: jastrychy cementowe, szlifowane rozpływne jastrychy anhydrytowe lub gipsowe, beton, prefabrykaty betonowe, beton komórkowy, jastrychy podgrzewane, płyty gipsowokartonowe, płyty gipsowe zbrojone włóknami, jastrychy suche, jastrychy magne zytowe, asfalt lany (tylko we wnętrzach), płyty izolacyjne, dyle gipsowe, tynki gipsowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne, mur, stare okładziny ceramiczne oraz równe i nośne podłoża drewniane, takie jak płyty wiórowe, płyty OSB itd., podłoża metalowe (tylko we wnętrzach), oraz trzymające się podłoża wykładziny PVC.
 • Do wszystkich okładzin ceramicznych w metodzie cienko– i średniowarstwowej: płytki kamionkowe, płytki fajansowe, płytki gresowe, mozaiki porcelanowe, mozaiki szklane, płytki szklane, płytki ceglane i cotto.
 • Do układania płytek i płyt na elementach nośnych z pianki twardej PCI Pecidur, na płytach dylatujących PCI Polysilent, na płytach wygłuszających odgłosy kroków PCI Polysilent plus, ewentualnie na arkuszu uszczelniającym PCI Pecilastic.
 • Do układania płytek i płyt na uszczelnieniach związanych z podłożem: PCI Lastogum (np. prywatne łazienki), PCI Seccoral (np. baseny pływackie i tarasy) lub PCI Apoflex (np. kuchnie w gastronomii).
 • Do naprawiania i wyrównywania nierównych powierzchni ścian i podłóg (np. murów, tynków cementowych, jastrychów) przed ułożeniem płytek i płyt.
Parametry techniczne: PCI Nanolight® producenta PCI BASF
 • Produkt oparty na jedynej w swoim rodzaju kombinacji lekkich wypełniaczy oraz na nanotechnologii.
 • Wysoka wydajność dzięki zastosowaniu specjalnych dodatków uszlachetniających oraz specjalnej kompozycji wypełniaczy.
 • Plastyczna i łatwoformowalna zaprawa, dająca się łatwo nanosić szpachlą lub pacą.
 • Wiąże nie powodując dużych skurczów, warstwa zaprawy może wynosić do 15 mm i może być nakładana jako zaprawa cienkowarstwowa i średniowarstwowa.
 • Wysoce stabilna, dzięki czemu umożliwia łatwą i szybką pracę.
 • Uboga w pylenie podczas otwierania worka, przesypywania i mieszania z wodą zarobową.
 • Zaprawa niskoemisyjna - kod emisji EC1R.
 • Odkształcalna, kompensuje naprężenia wynikające z wahań temperatury w podłożu,
 • Niska zawartość chromianów.
 • Odpowiada: – wytycznej odnośnie zaprawy elastycznej „Flexmörtel” wydanej przez Deutsche Bauchemie e. V. – przepisom kontrolnym dla ogólnych świadectw kontroli nadzoru budowlanego dla uszczelnień związanych z podłożem w połączeniu z PCI Lastogum, PCI Seccoral 1K, PCI Seccoral 2K, PCI Apoflex F/W i PCI Pecilatic W. – C2TE S1, zgodnie z normą PN-EN 12 004

Zużycie

ok. 0,8 kg suchego proszku/m2 i mm grubości warstwy klejuBarwa

szara

Wydajność*

Zużycie na każdy m2

15 kg PCI Nanolight wystarcza na około

Zastosowany grzebień:

– 4 mm

0,9 kg

16,6 m2

– 6 mm

1,3 kg

11,5 m2

– 8 mm

1,8 kg

8,3 m2

– 10 mm

2,1 kg

7,1 m2

Grubość warstwy kleju

od 1 do 15 mm

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C

Ilość wody zarobowej na:

1 kg proszku

ok. 600 ml

worek 15 kg

ok. 9,0 l

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Czas użycia**

ok. 90 minut

Czas otwarty**

ok. 30 minut

Czasy twardnienia** (na słabo nasiąkliwych podłożach)

– wchodzenie możliwe po

ok. 8 godzinach

– spoinowanie możliwe po

ok. 8 godzinach

– pełne obciążanie możliwe po

ok. 24 godzinach

Odporność na temperaturę

–30 °C do +80 °C
 * Porowatość powierzchni podłoża oraz profilowanie spodu układanej ceramiki decydują obok wielkości płytek o zużyciu zaprawy. Dane dotyczą układania lekko profilowanych płytek kamionkowych i fajansowych na tynkach wapiennocementowych lub na jastrychach cementowych.
** Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, a niższe wydłużają te czasy.

Dane materiałowo-technologiczne

Baza materiałowa

mieszanka suchej zaprawy ze specjalnie do-

braną kombinacją wypełniaczy

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

nie jest materiałem niebezpiecznym

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

podrażnia, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Forma dostawy

Wzmocniony worek z uchwytem, 15 kg z wkładem polietylenowym nr art./znak kontrolny EAN 3773/7

Przechowywanie

w suchym i chłodnym miejscu nie przechowywać długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C

Trwałość składowania

ok. 12 miesięcy

 

Opakowanie: PCI Nanolight® producenta PCI BASF

Opakowanie: 15 kg

Opinie o produkcie PCI Nanolight® firmy PCI BASF

Warianty produktu (2)

Zdjęcie Opis Cena

Szary

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 3773
 • EAN: 4083200037737
11,85
8,76 (bez VAT)

Biały

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 3246
 • EAN: 4083200031728
13,22
9,77 (bez VAT)