PCI Pecilastic®

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: 3099
 • Kod EAN: 4083200030998
Opis

Posadzkowa mata oddylatowująca pod okładziny wierzchnie

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Pecilastic®

Posadzkowa mata oddylatowująca pod okładziny wierzchnie

Zakres stosowania produktu PCI Pecilastic® firmy PCI BASF
 • Do wnętrz.
 • Na zewnątrz pod uszczelnienia związane z podłożem PCI Secorral 1K lub 2K.
 • Do ścian i podłóg.
 • Do oddylatowania pod ok ładzinami ceramicznymi i z obrobionego kamienia naturalnego.
 • Do stosowania na wszelkich nośnych (także zarysowanych) podłożach, także podłożach mieszanych, jak np. posadzki betonowe, jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe i z asfaltu lanego, na związanych mocno z podłożem starych wykładzinach parkietowych, na tynkach cementowych, wapienno-cementowych oraz gipsowych.
Parametry techniczne: PCI Pecilastic® producenta PCI BASF
 • Niewielka wysokość konstrukcyjna, PCI Pecilastic ma tylko 0,8 mm grubości i nadaje się tym samym idealnie do prac renowacyjnych.
 • Redukujące naprężenia podkładka do okładzin ceramicznych i z obrobionego kamienia naturalnego.
 • Produkt łatwy w użyciu, przycinaniu na wymiar i układaniu.
 • Krótkie czasy wbudowania, możliwość szybkiego ponownego użytkowania, zwłaszcza w przypadku renowacji starego budownictwa.
 • Uniwersalne zastosowanie, niezawodne rozwiązanie problemów w przypadku oddylatowanego układania wykładzin wierzchnich.

Baza materiałowa

wielowarstwowa włóknina poliestrowa ze stabilnym zbrojeniem

Barwa

włóknina wierzchnia – biała, siatka zbrojeniowa - pomarań-

czowa

Zapalność wg DIN 4102-1 (klasa materiału budow-lanego)

B2

Wytrzymałość na roze-rwanie wg DIN 53457

421 N

Forma dostawy

rolka 50 m, szerokość rolki 1 m grubość materiału ok. 0,8 mm nr art. / znak kontrolny EAN 3099/8

Trwałość składowania

min. 12 miesięcy; składować w miejscu suchym, unikać dłu-gotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C

Oznaczenie zgodnie z:

- Rozporządzeniem o dro-gowym transporcie ma-teriałów niebezpiecznych (GGVS)

Produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- Rozporządzeniem o substancjach niebez-piecznych (GefStoffV)

Produkt nie podlega obowiązkowi oznaczenia jako substan-cja niebezpieczna

 

Opakowanie: PCI Pecilastic® producenta PCI BASF

Opakowanie: rolka 50m, szerokość 1m

 • rolka (50 m)
Opinie o produkcie PCI Pecilastic® firmy PCI BASF