PCI Pecimor® DK

Podstawowe dane

Opis

Bitumiczny klej do płyt izolacyjnych, do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

(bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 15 000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Pecimor® DK

Bitumiczny klej do płyt izolacyjnych, do zewnętrznych ścian piwnic i fundamentów

Zakres stosowania produktu PCI Pecimor® DK firmy PCI BASF
 • Do podłóg i ścian.
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do całopowierzchniowego oraz punktowego klejenia płyt izolacyjnych oraz płyt drenarskich z EPS, XPS lub szkła piankowego, jak np. Styropor, Styrodur lub szkła piankowego na podłożach chłonnych i niechłonnych, do wzajemnego klejenia płyt ze sobą oraz jako wypełniająca komórki powłoka do płyt ze szkła piankowego.
 • Do stosowania na podłożach suchych i lekko wilgotnych.
 • Do stosowania na podłożach chłonnych i niechłonnych.
Parametry techniczne: PCI Pecimor® DK producenta PCI BASF
 • Produkt dwuskładnikowy, woda z emulsji bitumicznej zostaje całkowicie związana w PCI Pecimor DK w trakcie procesu twardnienia. Gwarantuje to pewne oraz szybkie stwardnienie powłoki klejowej, także pod przyklejonymi płytami izolacji.
 • Produkt odporny na temperaturę (po całkowitym stwardnieniu) w zakresie od -20 °C do +80 °C.
 • Produkt odporny na starzenie, trwałe połączenie klejowe także po latach
 • Nie zawiera rozpuszczalnika, z uwagi na brak oparów rozpuszczalnika produkt nie stanowi żadnego obciążenia dla środowiska i wykonawcy prac. Brak zagrożenia pożarem lub wybuchem. Brak szkodliwych dla zdrowia oparów.

Baza materiałowa

- składnik płynny

Emulsja bitumiczno-polimerowa

- składnik proszkowy

Mieszanka sucha na bazie cementu

Składniki

produkt dwuskładnikowy

Konsystencja

pastowata

Zapalność zgodnie z DIN 4102 (klasa materiału budowlanego)

B 2

Gęstość

ok. 1,06 g/cm3

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

- składnik płynny

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

- składnik proszkowy

produkt nie stanowi materiału niebezpiecznego

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

- składnik płynny

produkt nie podlega obowiązkowi oznakowania jako substancja niebezpieczna

- składnik proszkowy

podrażnia, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Forma dostawy

opakowanie 28 kg (składnik płynny 21 kg oraz worek 7 kg ze składnikiem proszkowym) nr art. 6278/4

Przechowywanie

przechowywać w miejscu suchym, nienarażonym na mróz, unikać długotrwałego składowania w temperaturze powyżej +30 °C

Trwałość składowania

ok. 6 miesięcy

 Dane o technice stosowania

Zużycie -jako powłoka gruntowa (rozcieńczenie wodą 8:1) - jako klej do płyt izolacyjnych -jako wypełniająca komórki powłoka do płyt szkła piankowego

ok. 100 – 150 g PCI Pecimor DK/m2 3,5 do 4,5 kg/m2 ok. 1,5 kg/m2

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża)

Czas twardnienia* (płyty klejone) - odporność na deszcz po - zasypanie wykopu możliwe po

ok. 4 godzinach ok. 2 dniach

Właściwości podłoża

suche do matowo-wilgotne

Proporcja mieszanki - składnik płynny - składnik proszkowy

3 części wagowe 1 część wagowa

Czas mieszania

co najmniej 2 minuty

Czas dojrzewania

co najmniej 2 minuty

Czas użycia*

ok. 60 do 80 minut

Odporność na temperaturę (po utwardzeniu)

-20 °C do +80 °C

 * Przy +23°C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe temperatury oraz wyższa wilgotność powietrza wydłużają te czasy.

Opakowanie: PCI Pecimor® DK producenta PCI BASF

Opakowanie: 28 kg

Opinie o produkcie PCI Pecimor® DK firmy PCI BASF

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

Pecimor® DK 28 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 6278
 • EAN: 4083200062784
Zapytaj o cenę...