PCI Visconal®

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2340
Opis

Powłoka malarska do magazynów oleju, do uszczelniania pomieszczeń, w których przechowywany jest olej grzewczy

od 13,53 do 13,53
od 39,12 zł do 39,12 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

PCI Visconal®

Powłoka malarska do magazynów oleju, do uszczelniania pomieszczeń, w których przechowywany jest olej grzewczy

Zakres stosowania produktu PCI Visconal® firmy PCI BASF
 • Do wnętrz.
 • Do ścian i podłóg.
 • Do powlekania betonowych, tynkowanych i jastrychowych powierzchni wanien wychwytujących oraz pomieszczeń wychwytujących do oleju opałowego EL, oleju napędowego oraz olejów transformatorowych.
Parametry techniczne: PCI Visconal® producenta PCI BASF
 • Chroni wodę gruntową, trwale uszczelnia wanny wychwytujące i pomieszczenia wychwytujące przeciwko olejowi opałowemu EL, olejowi napędowemu i olejom transformatorowym.
 • Przenosi naprężenia z rys, występujących wtórnie w podłożu do rozwartości rysy 0,2 mm.
 • Łatwa do czyszczenia, wycieki oleju opałowego EL, oleju napędowego lub oleju transformatorowego można łatwo i bez reszty odessać lub zetrzeć z powłoki PCI-Visconal.
 • Odporna na temperaturę, można stosować uniwersalnie do wyżej wymienionych wanien wychwytujących we wnętrzach.
 • Urzędowo przebadana, zgodnie z zasadami budowlanymi i zasadami przeprowadzania prób dla powłok zalecanych w ochronie wód wydanymi przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w Berlinie, Instytut Budowli Masywnych i Technologii Materiałów Budowlanych Uniwersytetu w Karlsruhe P-57.001 (nr do zam. V 55/1).

Baza materiałowa

Zawiesina żywicy syntetycznej na bazie kopolimeru winylooctano-etylenowego

Składniki

1-składnikowy

Gęstość

ok. 1,6 g/cm3

Oznaczenie zgodnie z:

– Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

produkt nie jest materiałem niebezpiecznym

– Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

nie podlega obowiązkowi znakowania

Dalsze informacje: patrz rozdział „Wskazówki odnośnie bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

ok. 12 miesięcy przy składowaniu w miejscu wolnym od mrozu

Forma dostawy

barwa szara 

wiadro 10 l nr art. / znak kontrolny

EAN 1216//1

wiaderko 5 l nr art. / znak kontrolny EAN 1217/8

wiaderko 2,5 l nr art. / znak kontrolny EAN 1218/5

barwa czerwona

 wiadro 10 l nr art. / znak kontrolny

EAN 1226//0

wiaderko 5 l nr art. / znak kontrolny EAN 12127/7

wiaderko 2,5 l nr art. / znak kontrolny EAN 1228/4

 Dane o technice stosowania:

Zużycie

– gruntowanie

min. 125 ml/mPCI Visconal szary

– 1-sza warstwa wierzchnia

min. 250 ml/m2 PCI Visconal czerwony

– 2-ga warstwa wierzchnia

min. 375 ml/mPCI Visconal szary

= 500 ml/m2 PCI Visconal szary

+ 250 ml/m2 PCI Visconal czerwony

Wydajność (przykład)

wystarcza na ok.

– wiadro 10 l PCI Visconal szary

20 m2

+ wiaderko 5 l PCI Visconal czerwony

– wiaderko 5 l PCI Visconal szary

10 m2

+ wiaderko 2,5 l PCI Visconal czerwony

Łączna grubość warstwy

– minimalnie

ok. 350 μm

– maksymalnie

ok. 500 μm

Temperatura użycia

+ 5 °C do + 25 °C (temperatura podłoża)

Czas schnięcia*

– warstwa gruntująca

minimum 8 godzin

PCI Visconal szary

– 1-sza warstwa wierzchnia

minimum 8 godzin

PCI Visconal czerwony

– 2-ga warstwa wierzchnia

minimum 8 godzin

PCI Visconal szary

Możliwość obciążania po całkowitym wyschnięciu

najwcześniej po 7 dniach

 * Przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane czasy.

Opakowanie: PCI Visconal® producenta PCI BASF

Opakowanie: 2,5 l, 5 l, 10 l

Opinie o produkcie PCI Visconal® firmy PCI BASF

Warianty produktu (1)

Zdjęcie Opis Cena

szary 10 l

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 litr
 • Kod produktu: 1216
 • EAN: 4083200012161
13,53
39,12 (bez VAT)