Seccoral® 1K

Podstawowe dane

 • Producent: PCI BASF
 • Kod produktu: product_shop_2220
Opis

Jednoskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą

od 24,78 do 31,19
od 18,32 zł do 23,05 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Dostępność: 1-7 dni PCI BASF. Ceny przy zakupie PCI BASF powyżej 4000 zł ustalane indywidualnie.

Seccoral® 1K

Jednoskładnikowy, wodoszczelny, elastyczny szlam cementowy do uszczelniania okładzin przy większych i stałych obciążeniach wodą

Zakres stosowania produktu Seccoral® 1K firmy PCI BASF
 • Do wnętrz i na zewnątrz.
 • Do uszczelniania ścian i podłóg.
 • Do elastycznego uszczel niania pod płytkami na balkonach, tarasach, pod natryskami.
 • Do powlekania masywnych zbiorników wody użytkowej lub basenów o głębokości wody do 15 m.
 • Dopuszczony przez nadzór budowlany do uszczelniania silnie obciążonych wodą obszarów odpowiadających klasom obciążeń A1, A2 i B - według spisu zasad budowlanych.
 • Dopuszczony do wykonywania uszczelnień w miejscach narażonych na działanie wilgoci, zgodnie z klasami obciążeń A01, A02 i B0 - według instrukcji ZDB „Uszczelnienia powierzchniowe”, wydanie styczeń 2005 oraz „Okładziny ceramiczne w pływalniach”.
Parametry techniczne: Seccoral® 1K producenta PCI BASF
 • 1-składnikowy, PCI Seccoral 1K jest mieszany na budo wie tylko z wodą.
 • Przepręża rysy, wysoki stopień bezpieczeństwa również przy występujących w trakcie eksploatacji zarysowaniach podłoża.
 • Wiąże bez spękań i rys, powłoka nie pęka i nie wykrusza się.
 • Dobra przyczepność, nie jest wymagany specjalny pod kład lub masa zwiększająca przyczepność.
 • Plastyczny, łatwe i lekkie rozprowadzanie pędzlem, wał kiem lub pacą.
 • Niewrażliwy na mróz w czasie transportu.

Baza materiałowa

Mieszanka drobnego cementu z uplastyczniającymi tworzywami sztucznymi. Nie zawiera szkodliwego dla zdrowia, krzemicogennego, drobnego pyłu kwarcowego.

Barwa

szara

Gęstość zmieszanego materiału

ok. 1,5 g/cm3

Oznaczenie zgodnie z:

Rozporządzeniem o drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych (GGVS)

wyrób nie jest produktem niebezpiecznym

Zarządzenie o cieczach palnych (VbF)

nie dotyczy

Rozporządzeniem o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV)

podrażniający, zawiera cement

Dalsze informacje: patrz akapit „Wskazówki odnośnie do bezpieczeństwa”

Trwałość składowania

ok. 9 miesięcy

Składowanie

w suchym i chłodnym miejscu nie przechowywać długotrwale w temperaturze powyżej +30 °C

Opakowanie

wzmocniony worek 15 kg z wkładką PE

nr art./kod EAN 1810/1

worek 3,5 kg nr art./kod EAN 1811/8

 Dane o technice stosowania

Przy wszelkiego rodzaju zastosowaniu objętym zasadami nadzoru budowlanego, w celu uszczelnienia budowli, konieczne jest wykonanie warstwy suchej o grubości przynajmniej 2 mm.

Przykłady:

- ściany w publicznych pomieszczeniach prysznicowych (klasa obciążenia A1)

- plaże basenowe, pomieszczenia przy basenie (klasa obciążenia A2)

- niecki basenowe (klasa obciążenia B)

Według instrukcji ZDB „Uszczelnienia powierzchniowe” (wydanie styczeń 2005) przy zastosowaniach w obszarach nie objętych regulacjami nadzoru budowlanego obowiązują następujące klasy obciążeń:

-ściany obciążone okresowo, krótkoterminowo, np. prywatne łazienki (klasa obciążenia A01)

-posadzki obciążone okresowo, krótkoterminowo, np. prywatne łazienki (klasa obciążenia A02)

-elementy zewnętrzne, np. balkony, tarasy (klasa obciążenia B0)

zużycie PCI Seccoral 1K przy 2 mm suchej warstwy (2,5 mm grubości warstwy mokrej)

3,3 kg/m2

Zużycie PCI Seccoral 1K przy 1,5 mm suchej warstwy (2,0 mm grubości warstwy mokrej)

2,5 kg/m2

Wydajność przy grubości warstwy suchej

15 kg PCI Seccoral 1K

3,5 kg PCI Seccoral 1K

- 2,0 mm

ok. 4,5 m2

ok. 1,1 m2

- 1,5 mm

ok. 6,0 m2

ok. 1,4 m2

Temperatura użycia

+5 °C do +25 °C (temperatura podłoża i otoczenia)

Ilość wody zarobowej

- przy nakładaniu pędzlem i wałkiem

1 kg proszku + 230 do 290 ml wody

worek 3,5 kg + 0,8 l do 1,0 l wody

worek 15 kg + 3,4 l do 4,4 l wody

- przy szpachlowaniu

1 kg proszku +190 do 230 ml wody

worek 3,5 kg + 0,7 l do 0,8 l wody

worek 15 kg +2.8 l do 3.4 l wody

Czas dojrzewania

ok. 3 minut

Czas użycia*

ok. 60 minut

Odporność na deszcz

- przy +5 °C

ok. 10 godzin

- przy +20 °C

ok. 5 godzin

Czas wiązania*

- możliwość chodzenia po

ok. 1 dniu

- układanie płytek po

ok. 1 dniu

- możliwość obciążenia wodą po

ok. 7 dniach

Odporność na temperaturę

-20 °C do +80 °C

 * Przy +23 °C i 50 % względnej wilgotności powietrza. Wyższe temperatury skracają, niższe wydłużają podane czasy.

Opakowanie: Seccoral® 1K producenta PCI BASF

Opakowanie: 3,5 kg, 15 kg

Opinie o produkcie Seccoral® 1K firmy PCI BASF

Warianty produktu (2)

Zdjęcie Opis Cena

3,5 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1811
 • EAN: 4083200018118
31,19
23,05 (bez VAT)

15 kg

 • Waga: 1
 • Opakowanie: 1 kg
 • Kod produktu: 1810
 • EAN: 4083200018101
24,78
18,32 (bez VAT)