SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca

Podstawowe dane

Opis

SikaCor® EG System 30 kg DB 601 (dawna nazwa Icosit® EG System) Dwuskładnikowe materiały powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych w sprzedaży w specjalistycznej hurtowni budowlanej w Warszawie. Zapytaj o ceny inwestycyjne ...

SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca

SikaCor® EG System 30 kg DB 601 (dawna nazwa Icosit® EG System)

Dwuskładnikowe materiały powłokowe na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych w sprzedaży w specjalistycznej hurtowni budowlanej w Warszawie. Zapytaj o ceny inwestycyjne.

Opis produktu

Materiał powłokowy.SikaCor EG 1 Rapid (d. Icosit EG 1 Rapid) to dwuskładnikowy, szybkoutwardzalny materiał powłokowy na bazie epoksydów zawierający mikę żelazną oraz płatkowe wypełniacze aluminiowe i talk. Stosowany do wykonywania powłok pośrednich oraz ochronnych na czas transportu i składowania. Materiał wchodzi w skład zestawu malarskiego SikaCor EG System Rapid (d. Icosit EG System Rapid). System ten przeznaczony jest głównie do stosowania w wytwórniach konstrukcji stalowych i malarniach.

Zakres stosowania produktu SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca firmy Sika Poland

Bardzo skuteczna ochrona antykorozyjna stali, powierzchni ocynkowanych, aluminium i obiektów wymagających trwałości barw, np. mostów, przewodów rurowych, konstrukcji ogólnobudowlanych, zbiorników, zespołów portowych, oczyszczalni i wielkogabarytowych maszyn w agresywnym środowisku, przy okresowym obciążeniu wodą morską i ściekami.
Zestaw malarski SikaCor® EG-System zalecany jest do zabezpieczania antykorozyjnego stalowych elementów konstrukcji mostowych. SikaCor® EGSystem jest także stosowany do ochrony stalowych konstrukcji ogólnobudowlanych.
W przypadku nowych konstrukcji, wykonywanych w wytwórni, warstwa pośrednia SikaCor® EG 1 zawierająca aluminiowe wypełniacze płatkowe, błyszcz żelaza i talk, zapewnia bardzo dobrą ochronę antykorozyjną na czas transportu, składowania i montażu.
SikaCor ® EG 4 i SikaCor ® EG 5 są powłokami na bazie poliuretanów alifatycznych.
SikaCor ® EG 4 zawiera dodatkowo płatkowe wypełniacze typu MIO oraz talk. SikaCor ® EG 5 można stosować również jako zewnętrzne warstwy ochronne na powierzchniach betonowych stosując odpowiednią epoksydową powłokę gruntującą, np. SikaCor ® 277 lub Sika Poxicolor® Plus.


Właściwości

Kompleksowa budowa powłoki, połączenie bardzo dobrej odporności na korozję żywic epoksydowych w warstwach gruntujących i warstwach pośrednich z poliuretanem w warstwach wierzchnich zapewnia:
Wysoką odporność na działanie agresywnych środków chemicznych i czynników atmosferycznych oraz dobrą trwałość barw
Elastyczność, twardość i brak kruchości
Wysoką odporność na uderzenia i inne obciążenia mechaniczne
Dużą odporność na ścieranie
Odporność na temperaturę do 150°C
Odporność na procesy starzenia
Przy grubości suchej warstwy 20 μm materiały gruntujące SikaCor® Zinc R i SikaCor® EG-Phosphat są spawalne
SikaCor® EG-Phosphat zawiera fosforan cynku

Parametry techniczne: SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca producenta Sika Poland


Wygląd / Barwa

SikaCor® EG-Phosphat: piaskowo żółty RAL 1002 – (DB - 687.02)
SikaCor® EG-Phosphat: czerwonobrązowy RAL 8012 – (DB - 687.06)
SikaCor® EG-Phosphat: kremowo biały, zbliżony do RAL 7035
SikaCor® Zinc R: szary, czerwony – (DB - 687.03/04),
SikaCor® EG 1: szary ok. DB 702 wzgl. 703, DB 601 – (DB - 687.12/13/14), biały i zbliżony do DB 701
SikaCor® EG Sealer: biały
SikaCor® EG 4: metaliczny (DB - 687.30 – 687.74)
SikaCor® EG 5: odzienie wg RAL (DB - 687.75 – 687.99)
Ze względu na specyfikę składników, barwa powłoki w pewnych odcieniach może nie pokrywać się idealnie z wzorcami barw.

Odporność chemiczna 
SikaCor®EG-System zapewnia odporność na: czynniki atmosferyczne, ścieki, wodę zwykłą i morską, spaliny, osady soli, opary kwasów i zasad, oleje, tłuszcze, czasowe działanie rozpuszczalników.

Zużycie

|| -|Gęstość płynnego materiału (kg/dm3) |Zawartość składników stałych (%)| Teoretyczne zużycie / wydajność materiału dla osiągnięcia średniej grubości suchej / mokrej warstwy||
|| -|- | obj./ wag.| DFT [μm]| WFT [μm]| kg/m²| m²/kg||
||SikaCor® EGPhosphat|1,6 |62 /80 |20
80|30
130|0,050
0,205|20,00
4,85||
||SikaCor® EG Sealer| 1,55| 48 / 71| 40| 85| 0,130| 7,70||
||SikaCor® EG 1| 1,6| 60 / 77| 80| 135 | 0,215| 4,65||
||SikaCor® EG 4 |1,4 |55 / 70 |80| 145| 0,205| 4,85||
||SikaCor® EG 5| 1,3| 59 / 72 |60
80I|100
135|0,135
0,175|7,45
5,70||
||SikaCor® Zinc R| 2,8| 67 / 89 |60
80II|90
120|0,250
0,335|4,00
3,00||

I) Przy wysokiej wilgotności powietrza i zbyt grubych warstwach może dochodzić do powstania pęcherzyków dwutlenku węgla (CO2)
II) Przy natryskiwaniu. Z wyjątkiem małych powierzchni grubość suchej warstwy SikaCor® Zinc R nie powinna przekraczać 150 μm na warstwę
Zużycie praktyczne zależy od stanu podłoża, równomierności nanoszenia i strat związanych z nanoszeniem materiału.

Przygotowanie podłoża

Stal:
Powierzchnie stalowe muszą być suche, czyste, odpylone, pozbawione zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp. zalecane jest czyszczenie strumieniowościerne w celu osiągnięcia stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN EN ISO 12944, część 4 dla materiałów SikaCor® EG-Phosphat i SikaCor® Zinc R.
Powierzchnie ocynkowane i aluminium:
Usunięcie oleju, tłuszczu, produktów korozji. Umycie powierzchni czystą wodą lub wodą z małą ilością detergentu. Przy długotrwałej pracy pod wodą
i narażeniu na zbierającą się wodę dokonać lekkiego oczyszczenia strumieniowo-ściernego (tzw. "sweeping").

Opakowanie: SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca producenta Sika Poland

30 kg

  • paleta 21 kpl. (630 ˣ 30 kg)
  • kpl. (30 ˣ 30 kg)
Opinie o produkcie SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca firmy Sika Poland
Artur ocena: dodana: 2016-11-25 10:54

Dobre ceny inwestycyjne. Polecam hurtownię budowlaną PSB Warszawa. Farba SikaCor EG jest w bardzo dobrej cenie.

Opinia o produkcie SikaCor EG 1 - farba antykorozyjna gruntująca firmy Sika Poland