Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych

Podstawowe dane

Opis

Dawniej 156, Żywica epoksydowa służąca do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych. Bezbarwna, dwuskładnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości. Sikafloor®-150 Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do ...

od 405,90 do 1 196,05
od 330,00 zł do 972,40 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych

Dawniej 156, Żywica epoksydowa służąca do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych.

Bezbarwna, dwuskładnikowa, klasyfikowana jako bezrozpuszczalnikowa, żywica epoksydowa o niskiej lepkości.

Sikafloor®-150

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania, warstw wyrównujących i jastrychów

Sikafloor®-150 jest dwuskładnikową, uniwersalną żywicą epoksydową o niskiej lepkości i słabym zapachu.

 • Niska lepkość
 • Słaby zapach
 • Dobra zdolność penetracji

Zastosowanie

 • Do gruntowania podłoży betonowych, jastrychów cementowych i zapraw epoksydowych
 • Do podłoży o normalnej i podwyższonej chłonności
 • Materiał gruntujący do wszystkich epoksydowych i poliuretanowych posadzek Sika
 • Spoiwo do zapraw wyrównujących i jastrychów

Charakterystyka / zalety

 • Niska lepkość
 • Słaby zapach
 • Dobra zdolność penetracji
 • Dobra przyczepność do podłoża
 • Łatwa aplikacja
 • Krótkie przerwy robocze
 • Uniwersalna

Zastosowanie

Informacje o aplikacji

Proporcje mieszania

Składnik A : składnik B = 74 : 26 (wagowo)

Temperatura otoczenia

Minimum +10 °C / Maksimum +30 °C

W czasie aplikacji rekomendowana temperatura otoczenia +15°C oraz wilgotność powietrza do 70%. Zawsze należy uwzględniać wymaganie dotyczące temperatury punktu rosy.

Wilgotność względna powietrza

Maksimum 70%

Punkt rosy

Uwaga na kondensację!

Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, aż do całkowitego utwardzenia materiału aby zredukować ryzyko kondensacji lub wykwitów na powierzchni powłoki. Niskie temperatury i wysoka wilgotność zwiększają ryzyko wystąpienia wykwitów.

Temperatura podłoża

Minimum +10°C / Maksimum +30°C

Wilgotność podłoża

Maksimum 4% wagowo

Zalecane sprawdzenie Sika® Tramex, metodą CM lub poprzez suszenie w piecu.

Negatywny wynik testu z folią PE wg ASTM.

Przydatność do stosowania

Temperatura

Czas

+10 °C

~60 minut

+20 °C

~30 minut

+30 °C~15 minut

Czas utwardzania

Przed nanoszeniem produktów bezrozpuszczalnikowych na Sikafloor®-150 odczekać:

Temperatura podłoża

Minimum

Maksimum

+10 °C

24 godziny

4 dni

+20 °C

12 godzin

2 dni

+30 °C

8 godzin

24 godziny

Przed nanoszeniem produktów rozpuszczalnikowych na Sikafloor®-150 odczekać:

Temperatura podłoża

Minimum

Maksimum

+10 °C

36 godzin

6 dni

+20 °C

24 godziny

4 dni

+30 °C

12 godzin

2 dni

Podano czasy przybliżone, które mogą być inne w zależności od warunków zewnętrznych, głównie temperatury i wilgotności względnej otoczenia.

Zużycie Sikafloor 150

System

Produkt

Zużycie

Gruntowanie

1–2 × Sikafloor®-150

1–2 × 0,30–0,50 kg/m²

Zaprawa wyrównująca drobna (nierówności podłoża < 1 mm)

1 wag. Sikafloor®-150 + 0,5 wag. piasek kwarcowy (0,1–0,3 mm) + 0,015 wag. Extender T

1,4 kg/m²/mm

Zaprawa wyrównująca średnia (nierówności podłoża podłoża do 2 mm)

1 wag. Sikafloor®-150 + 1 wag. piasek kwarcowy (0,1–0,3 mm) + 0,015 wag. Extender T

1,6 kg/m²/mm

Warstwa sczepna1–2 × Sikafloor®-1501–2 × 0,3–0,5 kg/m²
Jastrych epoksydowy (grubość warstwy 15–20 mm) / Zaprawa naprawcza1 wag. Sikafloor®-150 + 10 wag. piasek kwarcowy2,2 kg/m²/mm

Podano wartości teoretyczne, wielkości w czasie aplikacji mogą być wyższe ze względu na porowatość i nierówności podłoża, straty podczas nanoszenia, itp.

Instrukcja aplikacji

MIESZANIE

Przed mieszaniem wymieszać mechanicznie składnik A (żywica) wolnoobrotową mieszarką (300 - 400 obr./min.) z pojedynczym mieszadłem łopatkowym. Dodać składnik B (utwardzacz) do składnika A i ciągle mieszać składniki A+B przez 3 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Po wymieszaniu składników A i B, mieszać Sikafloor®-150 przy pomocy mieszarki elektrycznej (>700W) z podwójnym mieszadłem łopatkowym, mieszarki z mieszadłami przeciwbieżnymi, mieszarki o wymuszonym obiegu lub innego odpowiedniego sprzętu (nie stosować mieszarek wolnospadowych). Jeśli jest to wymagane stopniowo dodawać suchy piasek kwarcowy o odpowiednim uziarnieniu i jeśli wymagany Extender T. Mieszać kolejne 2 minuty do uzyskania jednorodnej mieszanki. Podczas mieszania przynajmniej raz ściągnąć materiał z boków i dna pojemnika za pomocą gładkiej kielni. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i ponownie wymieszać do uzyskania jednorodnej konsystencji. Unikać zbyt intensywnego i długiego mieszania, które mogą powodować napowietrzenie materiału. Mieszać tylko całe zestawy. Łączny czas mieszania A+B+piasku kwarcowego wynosi 5 minut.

APLIKACJA

W stosownych przypadkach należy odnieść się do odpowiednich dokumentów, takich jak Zalecenia stosowania, instrukcje aplikacji, itd.

Przed aplikacją sprawdzić wilgotność podłoża, wilgotność względną powietrza, punkt rosy, temperatury podłoża, otoczenia i materiału. Jeśli wilgotność podłoża > 4% wag. można zastosować Sikafloor® EpoCem® jako tymczasową barierę przeciwwilgociową.

    

Gruntowanie

Nanieść wymieszany Sikafloor®-150 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej a następnie przewałkować krzyżowo. Upewnić się czy warstwa grutnująca jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału gruntującego.

Przestrzegać czasów oczekiwania pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw. Szczegóły w odpowiednich Kartach Informacyjnych.

     

Zaprawa wyrównująca
Nanieść na odpowiednią grubość zaprawę wyrównującą przy użyciu zacieraczki gumowej lub pacy.

    

Warstwa sczepna
Nanieść wymieszany Sikafloor®-150 na przygotowane podłoże za pomocą pędzla, wałka lub zacieraczki gumowej a następnie przewałkować krzyżowo. Upewnić się czy warstwa sczepna jest ciągła i dokładnie pokrywa podłoże. Jeśli to konieczne nanieść dwie warstwy materiału.

    

Jastrych epoksydowy / zaprawa naprawcza
Nanieść równomiernie zaprawę na świeżą, "lepką" warstwę sczepną, stosując łaty i prowadnice jeśli to konieczne. Po krótkim czasie zagęścić i wyrównać zaprawę przy użyciu pacy lub zacieraczki mechanicznej z powłoką teflonową (najczęściej 20 - 90 obr/min).Zakres stosowania produktu Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych firmy Sika Poland

Zagruntowanie podłoży betonowych, zapraw cementowych, zapraw i powłok epoksydowych,
Do zagruntowań na podłożach o normalnej i podwyższonej chłonności,
Zagruntowanie pod wszystkie epoksydowe i poliuretanowe materiały posadzkowe Sika,
Spoiwo do tworzenia zapraw naprawczych, jastrychów i szpachlówek wyrównawczych,
Materiał dostosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Struktura systemu (przykłady)

Zagruntowanie
Podłoże o niskiej / średniej chłonności 1 x Sikafloor®-156 Podłoże o wysokiej chłonności 2 x Sikafloor®-156
Drobnoziarnista zaprawa wyrównawcza (do 1 mm)
Zagruntowanie 1 x Sikafloor®-156 Zaprawa 1 x Sikafloor®-156 + piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm + Extender T
Drobnoziarnista zaprawa wyrównawcza (do 2 mm)
Zagruntowanie 1 x Sikafloor®-156 Zaprawa 1 x Sikafloor®-156 + piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm + Extender T
Zaprawa naprawcza (15 ÷ 20 mm)
Zagruntowanie 1 x Sikafloor®-156 Warstwa sczepna 1 x Sikafloor®-156 Zaprawa 1 x Sikafloor®-156 + mieszanka piasku kwarcowego
Poniżej przedstawiona mieszanka została przetestowana i jest zalecana do stosowania (frakcje kruszywa dla warstwy o grubości 15 ÷ 20 mm)
25 części wagowych piasku 0,1 ÷ 0,5 mm
25 części wagowych piasku 0,4 ÷ 0,7 mm
25 części wagowych piasku 0,7 ÷ 1,2 mm
25 części wagowych piasku 2,0 ÷ 4,0 mm
Uwaga: Średnica największego ziarna kruszywa nie może być większa niż 1/3 grubości warstwy. Przy komponowaniu mieszaniny kruszyw należy uwzględnić kształt ziaren kruszywa i temperaturę aplikacji.

Parametry techniczne: Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych producenta Sika Poland

Zużycie

WarstwaMateriałProporcjaZużycie
ZagruntowanieSikafloor®-1560,3 – 0,5 kg/m²
Zaprawa wyrównawcza do 1 mm1 x Sikafloor®-156 + piasek 0,1-0,3 mm + Extender T1:0,5:0,015 wagowo1,4 kg/m²/mm
Zaprawa wyrównawcza do 2 mm1 x Sikafloor®-156 + piasek kwarcowy 0,1-0,3 mm + Extender T1:1:0,015 wagowo1,6 kg/m²/mm
Warstwa sczepnaSikafloor®-1560,3 ÷ 0,5 kg/m²
Zaprawa naprawcza (15-20 mm)Sikafloor®-156 + mieszanka piasków1:10 wagowo2,2 kg/m²/mm

Kolor

Składnik A: żywica bezbarwna ciecz
Składnik B: utwardzacz brązowa ciecz

Opakowanie

Zestawy (A+B) 2,5, 10 i 25 kg
Składnik A 1,875 kg, 7,5 kg i 18,75 kg
Składnik B 0,625 kg, 2,5 kg i 6,25 kg
Opakowania przemysłowe:
Składnik A: 180 i 1000 kg
Składnik B: 60,180 i 1000 kg

Opinie o produkcie Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych firmy Sika Poland
Marian ocena: dodana: 2017-11-21 14:30

Produkt dla profesjonalistów. Wart zainteresowania. Super jakość.

Opinia o produkcie Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych firmy Sika Poland

Kalkulator dotyczący produktu Sikafloor-150 Żywica epoksydowa do gruntowania podłoży oraz do wykonywania szpachlówek, jastrychów i zapraw żywicznych producenta Sika Poland zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie

Warianty produktu (2)

Zdjęcie Opis Cena

Sikafloor 150. Opakowanie A+B = 10 kg

Dwie puszki metalowe spięte klamrą.

 • Waga: 11
 • Opakowanie: 10 kg
 • Kod produktu: wa.ij.s60-27-114
1 196,05
972,40 (bez VAT)

Sikafloor 150. Opakowanie A+B = 3 kg

Dwie puszki metalowe spięte klamrą.

 • Waga: 3.5
 • Opakowanie: 3 kg
 • Kod produktu: wa.ij.s60-27-21
405,90
330,00 (bez VAT)

Polecane produkty