Sopro VMS 744 Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek

Podstawowe dane

  • Producent: Sopro
  • Kod EAN: 238sop744
Opis

Cementowa, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wczesnej wytrzymałości. Głębokość wypełnienia do 15 cm. Do osadzania ram włazów i elementów studzienek, do mocowania słupków oznakowania drogowego, słupków i słupów betonowych ...

167,77
124,00 (bez VAT)
cena za 25 kg

Sopro VMS 744 Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek

Cementowa, szybkowiążąca, o zredukowanym skurczu, płynna zaprawa o bardzo szybkim przyroście wytrzymałości i wysokiej wczesnej wytrzymałości. Głębokość wypełnienia do 15 cm. Do osadzania ram włazów i elementów studzienek, do mocowania słupków oznakowania drogowego, słupków i słupów betonowych oraz wielu innych zastosowań z wykorzystaniem podlewek w nowych konstrukcjach betonowych i renowacjach. Na posadzki przemysłowe i powierzchnie obciążone ruchem kołowym, które w krótkim czasie powinny być udostępnione do ruchu.

Zakres stosowania produktu Sopro VMS 744 Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek firmy Sopro
  • W pomieszczeniach i na zewnątrz
  • Bardzo szybki przyrost wytrzymałości
  • Uziarnienie 0-2,5 mm
  • Głębokość wypełnienia: do 15 cm; od 5 cm można zmieszać ze żwirem o uziarnieniu 2/8
  • O zredukowanym skurczu
  • Czas wiązania: rozpoczęcie po ok. 15 minutach; zakończenie po ok. 30 minutach
  • Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006, załącznik XVII
Parametry techniczne: Sopro VMS 744 Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek producenta Sopro
Zużycie:
ok. 2,1 kg suchej zaprawy na każdy dm3 świeżej zaprawy

Dostawa: Palety 1.000 kg 
Worek 25 kg
Opinie o produkcie Sopro VMS 744 Szybkowiążąca zaprawa montażowa do podlewek firmy Sopro