Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania

Podstawowe dane

 • Producent: Knauf
 • Kod produktu: 1440
Opis

Generalny dystrybutor Knauf. Szybka dostawa. Największe stany magazynowe!!! Maszynowy tynk gipsowy KNAUF MP 75 L LONG , lekki Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz ...

od 28,29 do 28,29
od 23,00 zł do 23,00 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Dostawa i dostępność

Masz pytanie zadzwoń. Podpowiemy, wyjaśnimy. Sprzedaż hurtowa i detaliczna 694 339 861 Krzysztof Kamiński - knauf

Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania

Generalny dystrybutor Knauf. Szybka dostawa. Największe stany magazynowe!!!

Maszynowy tynk gipsowy KNAUF MP 75 L LONG, lekki Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych. Czas obróki wydłużony o ok. 60 min. w stosunku do MP 75 L. Zużycie: ok. 8,0 kg/m2 /10 mm. Sprzedź zużycie w zakładce kalkulator.

Zakres stosowania produktu Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania firmy Knauf

Oblicz za pomocą kalkulatora ile kosztuje m2 tynku gipsowego Knauf KNAUF MP 75 L LONG. Oblicz za pomocą kalkulatora ile potrzebujesz palet tynku i ile to jest worków.

Maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania 

 • Sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich do wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych
 • Lekka w obróbce, o wydłużonym czasie wiązania 
 • Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów
 • Na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne
 • Zastosowanie we wnętrzach
 • Nakładanie maszynowe

■ produkt mineralny 
■ lekki i wydajny 
■ tworzy przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach 
■ reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny 
■ odporny na ścieranie 
■ możliwość wbijania gwoździ 
■ możliwość nakładania do 50 mm 
■ obróbka maszynowa
■ reakcja na ogień A1 – materiał niepalny


Knauf MP 75 L Long Maszynowy tynk gipsowy lekki instrukcja wykonania

Sposób wykonania 

Przygotowanie różnych rodzajów podłoża 

■ Beton niepoddany obróbce po rozdeskowaniu - próba chłonności, niechłonną powierzchnię zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt. 

■ Gładka powierzchnia betonowa - należy usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych, jak również ewentualnie występujące wykwity, zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt. 

■ Mury wszelkiego rodzaju - w przypadku zbyt dużej chłonności lub silnie zróżnicowanej chłonności zagruntować przy użyciu Knauf Grundiermittel 90 lub Knauf Grundiermittel 60. ■ Szalunek z płyt EPS - zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt. 

■ Istniejące tynki gipsowe i gipsowo-wapienne - usunąć ewentualnie występujące wykwity, stare powłoki itp. i zagruntować przy pomocy Knauf Tiefengrund. 

Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Zarabianie 

Optymalna gęstość zaprawy to taka gdzie na każdy metr bieżący węża roboczego wskazanie na manometrze wynosi 1 bar (tzn. przy 10 m.b. węża manometr wskazuje 10 bar).W trakcie wykonywania natrysku dopuszcza się przerwy, które nie powinny przekraczać 15 min. W przypadku dłuższych przerw należy maszynę oraz wąż przepłukać wodą. 

Obróbka 

Naniesiony materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i poziomo oraz do lica. Po rozpoczęciu wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki wewnętrzne. Fazę „piórowania“ dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie poprzednich etapów za pomocą szpachli powierzchniowej, tzw. „pióra“ Następnie należy zwilżyć powierzchnię tynku wodą i za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy "pióra" lub "blichówki". 

Grubość tynku 

Minimalna grubość tynku wynosi 8 mm, a maks. 50 mm. Za średnią grubość tynku przyjmujemy warstwę 15 mm. Przewody instalacyjne należy przykryć warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Maksymalna grubość tynku na stropie wynosi 15mm. Przy zastosowaniu systemu PutzPin 18 grubość ta może być zwiększona do 25 mm. W przypadku wykonania tynków pod płytki ceramiczne minimalna grubość wynosi 10mm. 

Tynk o grubości powyżej 35 mm 

W szczególnych przypadkach, gdzie ściany wymagają pokrycia tynkiem powyżej 35mm zaleca się wykonać tynk w dwóch warstwach. W przypadku wykonania jednej warstwy powyżej 35mm czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. Po narzuceniu i ściągnięciem łatą typu-H pierwszej warstwy należy zaczesać ją zapomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu zagruntować przy użyciu np. Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60 (przy maksymalnym rozcieńczeniu z wodą) lub Knauf Tiefengrund.Po wychnięciu pierwszej warstwy można zastosować drugą warstwę. Możliwe jest również narzucanie tynku w dwóch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku pierwszej warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas wysychania tynku znacznie wzrasta.

Tynkowanie płyt EPS, płyt budowlanych lekkich

Płyty EPS i bloczki szalunkowe, jak również lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować jednowarstwowo i zazbroić na całej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), uprzednio podłoże gruntując Knauf Betokontakt lub Knauf Spezialhaftgrund. Minimalna grubość tynku 15 mm.

Wzmocnienie tynku siatką Profix

W przypadku występowania podłoża o zróżnicowanych właściwościach (np. mur mieszany lub połączenie cegły z betonem) tynk należy wzmocnić siatką z włókna szklanego Knauf Profix w następujący sposób: ■ nanieść warstwę tynku na 2/3 przewidzianej grubości całkowitej i wyrównać starannie powierzchnię ■ wtopić siatkę z włókna szklanego (na szerokości minimum 100 mm z każdej ze stron przylegających elementów i przy zachowaniu 100 mm zakładek) ■ pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki ■ nanieść pozostały tynk, aż do uzyskania żądanej grubości Dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając zasady „mokre na mokre“. Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys, jednak ich nie wyklucza. Należy pamiętać, że powierzchnia tynkarska wraz z siatką nie jest elementem konstrukcyjnym, a jedynie materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym zapewnić, aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania.

Powłoki i okładziny

Dla wszystkich powłok i okładzin tynk musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu. Środek gruntujący należy dostosować do planowanych środków malarskich / powłok / okładzin z reguły stosowany jest środek głęboko penetrujący Knauf Tiefengrund. W przypadku tapet pokryć uprzednio klejem do tapet. Tynk gipsowy jest doskonałym podłożem dla wszystkich rodzajów farb, z wyjątkiem farb alkidowych.

Tynkowanie stropów betonowych

Stropy należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej grubości 15 mm.W przypadku konieczności tynkowania powyżej 15 mm należy zastosować system talerzyków PutzPin18 wówczas grubość tynku wynosi ok.25 mm. Nie dopuszcza się tynkowania stropów gdy wilgotność resztkowa przekracza 3% oraz przy temp. podłoża poniżej 5°C. Wyjątkiem jest kiedy zastosujemy system talerzyków PutzPin8, wówczas dopuszczalna wilgotność resztkowa może osiągnąć do 6% a temp. podłoża powinna być wyższa od 2°C. W przypadku tynkowania ostatniego stropu dachu płaskiego należy nałożyć izolację termiczną oraz uszczelnienie, a strop należy zdylatować od ścian.

Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne budynku należy powtórzyć w całym przekroju tynku. Dylatacje można wykonać poprzez nacięcie, użycie taśmy Trenn Fix lub profili dylatacyjnych.

Podkład pod płytki ceramiczne

Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani zacierać Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%. Zastosować środek głęboko penetrujący np. Knauf Tiefengrund płytki należy mocować na kleju cementowym np. Knauf K2. W strefie wody rozpryskowej, oprócz uszczelnienia np. folią w płynie Knauf Hydro Flex, zaleca się klejenie płytek klejem wysokoelastycznym, np. Knauf K4.

Czas obróbki KNAUF MP 75 L LONG

Wynosi ok. 300 minut. Czas obróbki tynku uzależniony jest w głównej mierze od chłonności podłoża, temperatury podłoża i otoczenia, od grubości i gęstości nakładanego tynku.

Temperatura obróbki MP 75 l long

Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury elementów budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed mrozem.

Wysychanie Knauf MP 75 L Long

Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu. Czas schnięcia: w przypadku tynku o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Parametry techniczne: Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania producenta Knauf

Tworzenie powierzchni gładkich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajów podłoża.
■ Od piwnicy po dach, do wszystkich pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, szpitalach itp.)
■ Jako podłoże pod różnego rodzaju farby i tapety 
■ Jako podłoże do układania płytek ceramicznych o ciężarze do 25 kg/m2 
■ Jako podłoże pod tynki wykończeniowe 
■ Jako podłoże pod masy szpachlowe

NazwaWartośćJednostkaNorma
Przyczepność do podłoża≥ 0.1N/mm2EN 13279
Reakcja na ogieńA1EN 13501
Współczynnik pH10-12
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]0.30W/mKEN 13279
Wydajność100 kg = ok. 125 l zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie≥ 2.0N/mm²EN 13279
Wytrzymałość na zginanie≥ 1.0N/mm²EN 13279
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ10EN ISO 10456
Opinie o produkcie Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania firmy Knauf
Long ocena: dodana: 2021-04-27 00:18

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY MP 75 LEKKI LONG LUZEM KNAUF

Opinia o produkcie Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania firmy Knauf

Kalkulator dotyczący produktu Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania producenta Knauf zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie
(brak przelicznika jednostek)

Warianty produktu (2)

Zdjęcie Opis Cena

Worek KNAUF MP 75 LONG 30 kg

 • Waga: 30
 • Opakowanie: 30 kg
 • EAN: 5903240904174
28,29
23,00 (bez VAT)

Silos Knauf tynk gipsowy

 • Waga: 1000
 • Opakowanie: 1000 kg
 • EAN: 169195
Zapytaj o cenę...