Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania

Podstawowe dane

 • Producent: Knauf
 • Kod produktu: 1440
Opis

Generalny dystrybutor Knauf. Szybka dostawa. Największe stany magazynowe!!! Maszynowy tynk gipsowy KNAUF MP 75 L LONG , lekki Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz ...

od 28,29 do 28,29
od 23,00 zł do 23,00 zł (bez VAT)
Dodaj do koszyka

Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania

Generalny dystrybutor Knauf. Szybka dostawa. Największe stany magazynowe!!!

Maszynowy tynk gipsowy KNAUF MP 75 L LONG, lekki Fabrycznie przygotowana, lekka, sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich. Przeznaczona do maszynowego wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych wewnątrz pomieszczeń. Lekka w obróbce, pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów. Może być stosowana na wszelkiego rodzaju podłożach mineralnych. Czas obróki wydłużony o ok. 60 min. w stosunku do MP 75 L. Zużycie: ok. 8,0 kg/m2 /10 mm. Sprzedź zużycie w zakładce kalkulator.

Zakres stosowania produktu Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania firmy Knauf

Oblicz za pomocą kalkulatora ile kosztuje m2 tynku gipsowego Knauf KNAUF MP 75 L LONG. Oblicz za pomocą kalkulatora ile potrzebujesz palet tynku i ile to jest worków.

Maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania 

 • Sucha zaprawa gipsowa z dodatkiem kruszyw lekkich do wykonania jednowarstwowych tynków gipsowych
 • Lekka w obróbce, o wydłużonym czasie wiązania 
 • Pozwala uzyskać gładkie powierzchnie ścian i sufitów
 • Na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne
 • Zastosowanie we wnętrzach
 • Nakładanie maszynowe

■ produkt mineralny 
■ lekki i wydajny 
■ tworzy przyjemny i zdrowy klimat w pomieszczeniach 
■ reguluje wilgotność i jest paroprzepuszczalny 
■ odporny na ścieranie 
■ możliwość wbijania gwoździ 
■ możliwość nakładania do 50 mm 
■ obróbka maszynowa
■ reakcja na ogień A1 – materiał niepalny


Knauf MP 75 L Long Maszynowy tynk gipsowy lekki instrukcja wykonania

Sposób wykonania 

Przygotowanie różnych rodzajów podłoża 

■ Beton niepoddany obróbce po rozdeskowaniu - próba chłonności, niechłonną powierzchnię zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt. 

■ Gładka powierzchnia betonowa - należy usunąć pozostałości środków antyadhezyjnych, jak również ewentualnie występujące wykwity, zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt. 

■ Mury wszelkiego rodzaju - w przypadku zbyt dużej chłonności lub silnie zróżnicowanej chłonności zagruntować przy użyciu Knauf Grundiermittel 90 lub Knauf Grundiermittel 60. ■ Szalunek z płyt EPS - zagruntować przy użyciu Knauf Betokontakt. 

■ Istniejące tynki gipsowe i gipsowo-wapienne - usunąć ewentualnie występujące wykwity, stare powłoki itp. i zagruntować przy pomocy Knauf Tiefengrund. 

Podłoże tynkarskie należy poddać kontroli zgodnie z Polską Normą PN-B 10110. Podłoże oczyścić z kurzu, pyłu i luźnych cząstek, usunąć większe nierówności. Wystające elementy zbrojenia zabezpieczyć antykorozyjnie. 

Zarabianie 

Optymalna gęstość zaprawy to taka gdzie na każdy metr bieżący węża roboczego wskazanie na manometrze wynosi 1 bar (tzn. przy 10 m.b. węża manometr wskazuje 10 bar).W trakcie wykonywania natrysku dopuszcza się przerwy, które nie powinny przekraczać 15 min. W przypadku dłuższych przerw należy maszynę oraz wąż przepłukać wodą. 

Obróbka 

Naniesiony materiał należy rozprowadzić przy pomocy łaty o profilu H pionowo i poziomo oraz do lica. Po rozpoczęciu wiązania wyrównać przy pomocy łaty trapezowej T i wyprowadzić narożniki wewnętrzne. Fazę „piórowania“ dokonuje się w celu wyrównania niewielkich nierówności powstałych w trakcie poprzednich etapów za pomocą szpachli powierzchniowej, tzw. „pióra“ Następnie należy zwilżyć powierzchnię tynku wodą i za pomocą pacy gąbkowej wytworzyć dostateczną ilość mleczka gipsowego. Po delikatnym związaniu powierzchnię tynku wygładzić przy pomocy "pióra" lub "blichówki". 

Grubość tynku 

Minimalna grubość tynku wynosi 8 mm, a maks. 50 mm. Za średnią grubość tynku przyjmujemy warstwę 15 mm. Przewody instalacyjne należy przykryć warstwą tynku o grubości nie mniejszej niż 5 mm. Maksymalna grubość tynku na stropie wynosi 15mm. Przy zastosowaniu systemu PutzPin 18 grubość ta może być zwiększona do 25 mm. W przypadku wykonania tynków pod płytki ceramiczne minimalna grubość wynosi 10mm. 

Tynk o grubości powyżej 35 mm 

W szczególnych przypadkach, gdzie ściany wymagają pokrycia tynkiem powyżej 35mm zaleca się wykonać tynk w dwóch warstwach. W przypadku wykonania jednej warstwy powyżej 35mm czas schnięcia tynku wzrasta wielokrotnie. Po narzuceniu i ściągnięciem łatą typu-H pierwszej warstwy należy zaczesać ją zapomocą grzebienia tynkarskiego, a po całkowitym wyschnięciu zagruntować przy użyciu np. Knauf Grundiermittel 90, Knauf Grundiermittel 60 (przy maksymalnym rozcieńczeniu z wodą) lub Knauf Tiefengrund.Po wychnięciu pierwszej warstwy można zastosować drugą warstwę. Możliwe jest również narzucanie tynku w dwóch cyklach, gdzie drugi narzut następuje przed rozpoczęciem wiązania tynku pierwszej warstwy (tzw. metodą „mokre na mokre“). Jednak w tym przypadku czas wysychania tynku znacznie wzrasta.

Tynkowanie płyt EPS, płyt budowlanych lekkich

Płyty EPS i bloczki szalunkowe, jak również lekkie płyty budowlane z wełną drzewną należy tynkować jednowarstwowo i zazbroić na całej powierzchni (patrz wzmocnienie tynku), uprzednio podłoże gruntując Knauf Betokontakt lub Knauf Spezialhaftgrund. Minimalna grubość tynku 15 mm.

Wzmocnienie tynku siatką Profix

W przypadku występowania podłoża o zróżnicowanych właściwościach (np. mur mieszany lub połączenie cegły z betonem) tynk należy wzmocnić siatką z włókna szklanego Knauf Profix w następujący sposób: ■ nanieść warstwę tynku na 2/3 przewidzianej grubości całkowitej i wyrównać starannie powierzchnię ■ wtopić siatkę z włókna szklanego (na szerokości minimum 100 mm z każdej ze stron przylegających elementów i przy zachowaniu 100 mm zakładek) ■ pamiętać o możliwie równym osadzeniu napiętej siatki ■ nanieść pozostały tynk, aż do uzyskania żądanej grubości Dopuszczalne jest zbrojenie i otynkowanie powierzchni w jednym ciągu pracy, przestrzegając zasady „mokre na mokre“. Zbrojenie tynku ma na celu ograniczenie powstawania rys, jednak ich nie wyklucza. Należy pamiętać, że powierzchnia tynkarska wraz z siatką nie jest elementem konstrukcyjnym, a jedynie materiałem wykończeniowym, np. dla elementów konstrukcyjnych. Należy w związku z tym zapewnić, aby w tych elementach nie zostały przekroczone stany graniczne użytkowania.

Powłoki i okładziny

Dla wszystkich powłok i okładzin tynk musi być suchy, stabilny i wolny od pyłu. Środek gruntujący należy dostosować do planowanych środków malarskich / powłok / okładzin z reguły stosowany jest środek głęboko penetrujący Knauf Tiefengrund. W przypadku tapet pokryć uprzednio klejem do tapet. Tynk gipsowy jest doskonałym podłożem dla wszystkich rodzajów farb, z wyjątkiem farb alkidowych.

Tynkowanie stropów betonowych

Stropy należy tynkować wyłącznie jednowarstwowo, tworząc warstwę tynku o maksymalnej grubości 15 mm.W przypadku konieczności tynkowania powyżej 15 mm należy zastosować system talerzyków PutzPin18 wówczas grubość tynku wynosi ok.25 mm. Nie dopuszcza się tynkowania stropów gdy wilgotność resztkowa przekracza 3% oraz przy temp. podłoża poniżej 5°C. Wyjątkiem jest kiedy zastosujemy system talerzyków PutzPin8, wówczas dopuszczalna wilgotność resztkowa może osiągnąć do 6% a temp. podłoża powinna być wyższa od 2°C. W przypadku tynkowania ostatniego stropu dachu płaskiego należy nałożyć izolację termiczną oraz uszczelnienie, a strop należy zdylatować od ścian.

Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne budynku należy powtórzyć w całym przekroju tynku. Dylatacje można wykonać poprzez nacięcie, użycie taśmy Trenn Fix lub profili dylatacyjnych.

Podkład pod płytki ceramiczne

Jako powierzchnia pod płytki ceramiczne tynk musi być nakładany jednowarstwowo o minimalnej grubości 10 mm. Powierzchnia tynku musi być szorstka, nie należy jej wygładzać ani zacierać Przed nałożeniem kleju wilgotność resztkowa podłoża nie może przekroczyć 1%. Zastosować środek głęboko penetrujący np. Knauf Tiefengrund płytki należy mocować na kleju cementowym np. Knauf K2. W strefie wody rozpryskowej, oprócz uszczelnienia np. folią w płynie Knauf Hydro Flex, zaleca się klejenie płytek klejem wysokoelastycznym, np. Knauf K4.

Czas obróbki KNAUF MP 75 L LONG

Wynosi ok. 300 minut. Czas obróbki tynku uzależniony jest w głównej mierze od chłonności podłoża, temperatury podłoża i otoczenia, od grubości i gęstości nakładanego tynku.

Temperatura obróbki MP 75 l long

Nie poddawać obróbce w przypadku temperatury pomieszczenia i/ lub temperatury elementów budowlanych wynoszącej poniżej +5 °C. Świeżą zaprawę oraz naniesiony tynk należy chronić przed mrozem.

Wysychanie Knauf MP 75 L Long

Aby umożliwić szybkie wysychanie tynku należy zadbać o prawidłową wentylację w pomieszczeniu. Czas schnięcia: w przypadku tynku o grubości 10 mm, w zależności od wilgotności pomieszczenia, temperatury pomieszczenia i wentylacji wynosi średnio 14 dni. W przypadku mniej korzystnej temperatury / wilgotności powietrza czas schnięcia może ulec wydłużeniu. 

Parametry techniczne: Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania producenta Knauf

Tworzenie powierzchni gładkich na ścianach i sufitach wewnątrz budynków. Jako tynk jednowarstwowy do wszystkich rodzajów podłoża.
■ Od piwnicy po dach, do wszystkich pomieszczeń o maksymalnej wilgotności powietrza 70%, łącznie z kuchniami i łazienkami o zwykłym wykorzystaniu (np. toalety w szkołach i łazienki w hotelach, budownictwie mieszkaniowym, szpitalach itp.)
■ Jako podłoże pod różnego rodzaju farby i tapety 
■ Jako podłoże do układania płytek ceramicznych o ciężarze do 25 kg/m2 
■ Jako podłoże pod tynki wykończeniowe 
■ Jako podłoże pod masy szpachlowe

NazwaWartośćJednostkaNorma
Przyczepność do podłoża≥ 0.1N/mm2EN 13279
Reakcja na ogieńA1EN 13501
Współczynnik pH10-12
Współczynnik przewodzenia ciepła [λ]0.30W/mKEN 13279
Wydajność100 kg = ok. 125 l zaprawy
Wytrzymałość na ściskanie≥ 2.0N/mm²EN 13279
Wytrzymałość na zginanie≥ 1.0N/mm²EN 13279
Współczynnik oporu dyfuzji pary wodnej μ10EN ISO 10456
Opinie o produkcie Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania firmy Knauf
Long ocena: dodana: 2021-04-27 00:18

TYNK GIPSOWY MASZYNOWY MP 75 LEKKI LONG LUZEM KNAUF

Opinia o produkcie Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania firmy Knauf

Kalkulator dotyczący produktu Tynk gipsowy KNAUF MP 75 LONG maszynowy tynk gipsowy, lekki, o wydłużonym czasie wiązania producenta Knauf zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie
(brak przelicznika jednostek)

Warianty produktu (2)

Zdjęcie Opis Cena

Worek KNAUF MP 75 LONG 30 kg

 • Waga: 30
 • Opakowanie: 30 kg
 • EAN: 5903240904174
28,29
23,00 (bez VAT)

Silos Knauf tynk gipsowy

 • Waga: 1000
 • Opakowanie: 1000 kg
 • EAN: 169195
Zapytaj o cenę...