weber.floor BASE RAPID Błyskawiczna posadzka cementowa 10 - 100 mm, jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5

Podstawowe dane

  • Producent: Weber
  • Kod produktu: wa.webflors
  • Kod EAN: weber.floor RAPID
Opis

Błyskawiczna posadzka cementowa 10 - 100 mm, jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5 - bardzo szybko wiąże i wysycha - układanie płytek już po 24 godzinach, pełne obciążenie po 3 dniach - bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie, powyżej 30 MPa (C30) - wysoka ...

24,35
19,80 (bez VAT)
cena za 25 kg

weber.floor BASE RAPID Błyskawiczna posadzka cementowa 10 - 100 mm, jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5

Błyskawiczna posadzka cementowa
10 - 100 mm, jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5

- bardzo szybko wiąże i wysycha
-
układanie płytek już po 24 godzinach, pełne obciążenie po 3 dniach
- bardzo wysoka wytrzymałość na ściskanie, powyżej 30 MPa (C30)
-
wysoka wytrzymałość na zgniatanie, powyżej 5 MPa (F5)
- do układania ręcznego
-
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków, mrozoodporna
- nie zawiera kazeiny, żużli ani popiołów lotnych
-
przyjazna dla ludzi i środowiska naturalnego


-# Produkt

Błyskawiczna posadzka cementowa, jastrych, w formie suchej mieszanki, gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą.

-# Zastosowanie

- Do wykonywania bardzo szybko wiążących i wysychających podkładów pod posadzki:
-# o związanych z podłożem betonowym, jastrychami cementowymi itp. - grubość układania 10 - 100 mm,
-# o na izolacjach z folii, papy, styropianu, wełny mineralnej itp. - grubość układania 35 - 100 mm,
-# o z ogrzewaniem wodnym - grubość układania 60 - 80 mm (w tym co najmniej 35 mm nad przewodami grzewczymi).
-
Do wykonywania warstw dociskowych na tarasach, balkonach, stropodachach itp. - pozwala na układanie płytek już po 24 godzinach.
- Do wykonywania posadzek cementowych w kotłowniach, piwnicach, garażach indywidualnych, pomieszczeniach gospodarczych itp.
-
Do stosowania w mieszkaniach, biurach, szpitalach, szkołach, sklepach, kinach itp. obiektach użyteczności publicznej.

-# Podłoże

- Podkłady związane z podłożem

Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche, zwarte, wolne od zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązania (np. tłuszcze, bitumy, pyły, kurz, kleje, resztki farb i zapraw). Większe ubytki w podłożu naprawić np. zaprawą weber.floor BASE RAPID. Oczyszczone, suche i naprawione podłoże należy zagruntować preparatem weber.floor 4716 (maxit floor 4716) - koncentrat do rozcieńczania wodą lub Optiroc Grunt Uniwersalny(weber PG201) - gotowy do użycia. Przy warstwach weber.floor BASE RAPID - poniżej 30 mm - zalecana jest metoda szlamowania polegająca na posypywaniu świeżo wylanego na podłoże gruntu niewielką ilością suchej zaprawy weber.floor BASE RAPID i wcieraniu powstałego szlamu szczotką w podłoże. Warstwa gruntująca zwiększa przyczepność zaprawy do podłoża oraz zapobiega odwodnieniu zaprawy przed związaniem. Gruntowanie należy przeprowadzić na 3 - 24 godzin przed układaniem zaprawy weber.floor BASE RAPID. Gruntowanie powtórzyć, jeśli zaprawa weber.floor BASE RAPID będzie układana później niż 24 godziny od ostatniego gruntowania. Szczegółowe informacje na temat gruntowania zawarte są w karcie technicznej weber.floor 4716 (maxit floor 4716) oraz Optiroc Grunt Uniwersalny (weber PG201).

W przypadku mocno obciążonych powierzchni zaleca się stosowanie cementowej warstwy sczepnej Deitermann Cerinol ZH. Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując na przykład taśmę dylatacyjną weber.floor 4960 (maxit floor 4960).


- Podkłady niezwiązane z podłoże

Podłoże wyrównać np. Keramzytem maxit. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatację obwodową stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960 (maxit floor 4960). Ułożyć grubą folię budowlaną (na zakład minimum 10 cm) z wywinięciem na ściany. Ułożyć siatkę zbrojeniową z prętów stalowych Ø 4 mm 10 x 10 cm do 15 x 15 cm lub Ø 6 mm 20 x 20 cm.- Sposób użycia.

- Oczyszczone, suche i naprawione podłoże zagruntować weber.floor 4716 (maxit floor 4716) lub Optiroc Grunt Uniwersalny (weber PG201). Przy układaniu warstw poniżej 30 mm zalecana jest metoda szlamowania polegająca na posypywaniu świeżo wylanego na podłoże gruntu niewielką ilością suchej zaprawy weber.floor BASE RAPID i wcieraniu powstałego szlamu szczotką w podłoże. Gruntowanie należy przeprowadzić na 3 - 24 h przed układaniem zaprawy weber.floor BASE RAPID. Wokół ścian, słupów, rur, ościeżnic itp. wykonać dylatacje obwodowe z weber.floor 4960 (maxit floor 4960).

- Do naczynia zawierającego 2,5 - 3,0 l czystej wody wsypać 25 kg (worek) weber.floor BASE RAPID i mieszać przez 2- 3 min. wolnoobrotowym mieszadłem elektrycznym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 5 min. i ponownie krótko wymieszać. W przypadku stosowania betoniarek, zaprawę należy mieszać 5 - 6 min. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 0,5 h.

- Zaprawę weber.floor BASE RAPID układać na podłoże bezpośrednio po przygotowaniu, tak jak tradycyjne jastrychy („szlichty”) cementowe. Zaprawę jastrychy ściągać łatą przesuwaną po ustawionych wcześniej, wypoziomowanych prowadnicach (np. rurkach). Prowadnice niezwłocznie usunąć, a miejsca po nich wypełnić zaprawą i wygładzić pacą. Kolejne porcje zaprawy układać tak szybko, aby mogły połączyć się przed rozpoczęciem wiązania. Po wstępnym związaniu powierzchnię zatrzeć ręcznie pacą lub stosując zacieraczki mechaniczne. Posadzkę dylatować jak tradycyjne podkłady („szlichty”) cementowe, tradycyjne wykonując nacięcia przeciwskurczowe.
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić + 5°C - + 25°C. Wykonaną powierzchnię przez min. 3 dni należy chronić przed zbyt szybką utratą wilgoci w wyniku oddziaływania np. wysokich temperatur, przeciągu, promieniowania słonecznego itp. Posadzkę należy po około 24 godzinach od wykonania zabezpieczyć przed zbyt gwałtownym wysychaniem stosując specjalne preparaty regulujące wysychanie np. weber.floor 4790 (maxit floor 4790) lub skrapianie wodą i przykrycie folią.

- Czas utwardzania dla ruchu pieszego wynosi
ok. 8 h.
Układanie płytek ceramicznych możliwej jest po czasie min. 24 godz.-
Przy + 20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

Opinie o produkcie weber.floor BASE RAPID Błyskawiczna posadzka cementowa 10 - 100 mm, jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5 firmy Weber

Kalkulator dotyczący produktu weber.floor BASE RAPID Błyskawiczna posadzka cementowa 10 - 100 mm, jastrych, do układania ręcznego, CT-C30-F5 producenta Weber zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie