weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary

Podstawowe dane

Opis

Trwale elastyczny materiał na bazie polisiarczków stosowany do trwałego i elastycznego wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiały są odporne na oleje, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia. Dostępność: C

126,95
93,83 (bez VAT)
cena za 1 litr

Dostawa i dostępność

Dostępność: 2-6 dni termin realizacji produktów Deitermann - dla produktów dostępnych w magazynie. Czas dostawy ustalany indywidualnie dla pozostałych produktów. Zamówienie powyżej 3000 zł wyceniane indywidualnie.

weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary

Trwale elastyczny materiał na bazie polisiarczków stosowany do trwałego i elastycznego wypełnienia i uszczelnienia pionowych i poziomych szczelin, dylatacji i połączeń. Materiały są odporne na oleje, roztwory soli, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia.

Dostępność: C

Zakres stosowania produktu weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary firmy Deiterman - weber

Do elastycznego i trwałego wypełnienia i uszczelnienia szczelin, złączy i dylatacji w obiektach i konstrukcjach:

  • stacji benzynowych,
  • przepompowni (może być niezbędne przeprowadzenie prób),
  • garaży,
  • parkingów.

W szczególności weber.tec 971 (Plastikol TKS 2) jest stosowany do elastycznego uszczelniania i wypełniania szczelin i dylatacji (także posadzkowych) pomiędzy elementami poddanymi różnego rodzaju obciążeniom (np. mechanicznym, chemicznym) wykonanych z betonu monolitycznego, elementów prefabrykowanych, polimerobetonów itp. jak również w posadzkach i powłokach z żywic syntetycznych.

Parametry techniczne: weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary producenta Deiterman - weber
 weber.tec 970 (Plastikol TKS)weber.tec 971 (Plastikol TKS 2)
Baza:wielosiarczekwielosiarczek
Rozpuszczalniki:brakbrak
Kolor:czarny, szaryczarny, szary
Konsystencja:samorozlewnapastowata
Gęstość:  ok. 1,7 kg/dm3ok. 1,6 kg/dm3
Proporcja mieszania (wagowo): 10 części żywicy – 1 część utwardzacza10 części żywicy
– 1,175 część utwardzacza
Temperatura aplikacji (powietrza i podłoża): od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C od +5°C do +40°C, zalecana od +10°C
Zalecana temperatura materiału przy mieszaniu i aplikacji:  od +15°C do +30°Cod +15°C do +30°C
Sposób aplikacji: przez wylewanie szpachelką, pistoletem pneumatycznym
Czas obróbki w +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 1-2 godziny 0,5-2 godziny
Czas twardnienia
przy +23°C i 50% wilgotności względnej powietrza: 
24-48 godzin 24-48 godzin
Naprężenia przy wydłużeniu: 100%100%
W temperaturze 
+20°C: 
ok. 0,25 N/mm2ok. 0,21 N/mm2
W temperaturze -20°C:ok. 0,48 N/mm2ok. 0,34 N/mm2
Zdolność do przenoszenia zmian szerokości szczeliny:25%25%
Odporność termiczna
(bez uwzgledniania odporności chemicznej): 
od -20°C do +50°C od -20°C do +50°C
Możliwość przemalowania materiału:nienie
Czyszczenie narzędzi:weber.sys 992 (Verduennung AX)weber.sys 992 (Verduennung AX)
Opakowanie: weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary producenta Deiterman - weber
  • op. (2.5 litr)
Opinie o produkcie weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary firmy Deiterman - weber

Kalkulator dotyczący produktu weber.tec 971 - Plastikol TKS 2 szary producenta Deiterman - weber zaproponowany przez pracowników hurtowni budowlanej PSB Warszawa w Warszawie