Klapy rewizyjne p.poż EI do ścian

Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 Promat typ SP

Zdjęcie produktu: Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 Promat typ SP

Klapa rewizyjna do GK EI 120 p.poż ściana i sufit RIGIPS

Zdjęcie produktu: Klapa rewizyjna do GK EI 120 p.poż ściana i sufit RIGIPS

Drzwi rewizyjne PROMAT ścian GK i masywne ściany EI30 EI60 EI120 Promat

Zdjęcie produktu: Drzwi rewizyjne PROMAT ścian GK i masywne ściany EI30 EI60 EI120 Promat

Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 EI120 Promat

Zdjęcie produktu: Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 EI120 Promat

Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do ścian EI30 EI60 EI120

Czas dostawy

W PSB Warszawa posiadamy w sprzedaży bardzo szeroki wybór klap przeciwpożarowych do ścian. Sprzedajemy również klapy p.poż rewizyjne o wymiarach produkowanych na zamówienie. Nawet klapy rewizyjne przeciwpożarowe o wymiarze wykonywanym na zamówienie wysyłamy bardzo szybko, bo w terminie 3-5 dni roboczych. 

Szeroka oferta drzwiczek rewizyjnych przeciwpożarowych

Szukasz klapy rewizyjnej do ścian EI30, EI60, EI90, EI120 tu je sprzedajemy w dobrej cenie. Klapy mogą być montowane w ścianach wykonywanych w płyt GK o różnej grubości. Sprzedajemy klapy przeciwpożarowe do ścian o grubości 12,5 mm, do ścian gk o podwójnej grubości 25 mm czyli 2x12,5 mm, oraz do wymiarów specjalnych np. 15 mm + 12,5 mm. 

Pozostałe rodzaje klap ppoż

Trzeba wspomnieć, że sprzedajemy również klapy przeciwpożarowe do szybów instalacyjnych. Do szybów wentylacyjnych wykonywanych z płyt gipsowo kartonowych i również do ścian masywnych np. wykonanych z bloczków silikatowych. 

Bardzo dużą grupę stanowią klapy przeciwpożarowe do sufitów. Konieczne jest określenie, czy klapa będzie zamontowana w suficie gk, czy w ścianie. Obowiązują inne badania ognioodporności i atesty. 

Ciekawą propozycją dla poprawnie wykonywanej pracy i podniesienia estetyki pomieszczeń przy klapach do ścian i sufitów bez odporności ogniowej są klapy pyłoszczelne i hermetyczne. Montaż tego rodzaju klap zapobiega brudzeniu się krawędzi przy szczelinie skrzydła klapy, rewizji. Klapy pyłoszczelne są dostępne tutaj...

Najczęściej sprzedawanym produktem w kategorii klapy rewizyjne w PSB Warszawa do ścian przeciwpożarowych EI60 jest klapa rewizyjna o wymiarze 600x600 mm. 


Wymagania prawne w budownictwie reguluje ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami wraz z odrębnymi ustawami, przepisami szczegółowymi i przywołanymi normami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” określa warunki, jakie muszą spełnić obiekty budowlane, a mianowicie: • bezpieczeństwo konstrukcji, • bezpieczeństwo pożarowe, • bezpieczeństwo użytkowania, • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, • ochrona przed hałasem i drganiami, • oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Zgodnie z Działem VI rozporządzenia „Bezpieczeństwo pożarowe”( § 207 pkt. 1) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia, • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, • możliwość ewakuacji ludzi, • bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku jest jego odporność pożarowa wynikająca z odporności ogniowej jego elementów. Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach fizycznych odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element jednego z trzech granicznych kryteriów: 

• Nośności ogniowej ( R ) • Izolacyjności ogniowej ( I ) • Szczelności ogniowej ( E ) Nośność ogniowa ( R ) jest to stan, w którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją funkcję nośną – wyczerpanie nośności, przekroczenie dopuszczalnych odkształceń. Izolacyjność ogniowa ( I ) jest to stan, w którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nienagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelność ogniowa ( E ) jest to stan, w którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia się ognia na powierzchni nienagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody. Odporność ogniowa elementu budynku jest wyrażona jedną z klas odporności ogniowej oznaczanych wg nowej normy PN-EN 13501-2 + A1 : 2010 kombinacją symboli R, E, I i czasem wyrażonym w minutach.

Klapy rewizyjne do ścian i sufitów | Klapy rewizyjne do obłożenia płytkami | Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do ścian | Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do sufitów | Hermetyczne i pyłoszczelne klapy rewizyjne do ścian i sufitów |