Klapy rewizyjne p.poż EI do ścian

KNAUF FPP KIT OGNIOCHRONNY i FPP ogniochr.osł. puszki elektr. 45x45mm

Zdjęcie produktu: KNAUF FPP KIT OGNIOCHRONNY i FPP ogniochr.osł. puszki elektr. 45x45mm

Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 Promat typ SP

Zdjęcie produktu: Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 Promat typ SP

Drzwi rewizyjne PROMAT ścian GK i masywne ściany EI30 EI60 EI120 Promat

Zdjęcie produktu: Drzwi rewizyjne PROMAT ścian GK i masywne ściany EI30 EI60 EI120 Promat

Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 EI120 Promat

Zdjęcie produktu: Klapa rewizyjna ściana sufit EI30 EI60 EI120 Promat

Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do ścian EI30 EI60 EI120

Czas dostawy

W PSB Warszawa posiadamy w sprzedaży bardzo szeroki wybór klap przeciwpożarowych do ścian. Sprzedajemy również klapy p.poż rewizyjne o wymiarach produkowanych na zamówienie. Nawet klapy rewizyjne przeciwpożarowe o wymiarze wykonywanym na zamówienie wysyłamy bardzo szybko, bo w terminie 3-5 dni roboczych. 

Szeroka oferta drzwiczek rewizyjnych przeciwpożarowych

Szukasz klapy rewizyjnej do ścian EI30, EI60, EI90, EI120 tu je sprzedajemy w dobrej cenie. Klapy mogą być montowane w ścianach wykonywanych w płyt GK o różnej grubości. Sprzedajemy klapy przeciwpożarowe do ścian o grubości 12,5 mm, do ścian gk o podwójnej grubości 25 mm czyli 2x12,5 mm, oraz do wymiarów specjalnych np. 15 mm + 12,5 mm. 

Pozostałe rodzaje klap ppoż

Trzeba wspomnieć, że sprzedajemy również klapy przeciwpożarowe do szybów instalacyjnych. Do szybów wentylacyjnych wykonywanych z płyt gipsowo kartonowych i również do ścian masywnych np. wykonanych z bloczków silikatowych. 

Bardzo dużą grupę stanowią klapy przeciwpożarowe do sufitów. Konieczne jest określenie, czy klapa będzie zamontowana w suficie gk, czy w ścianie. Obowiązują inne badania ognioodporności i atesty. 

Ciekawą propozycją dla poprawnie wykonywanej pracy i podniesienia estetyki pomieszczeń przy klapach do ścian i sufitów bez odporności ogniowej są klapy pyłoszczelne i hermetyczne. Montaż tego rodzaju klap zapobiega brudzeniu się krawędzi przy szczelinie skrzydła klapy, rewizji. Klapy pyłoszczelne są dostępne tutaj...

Najczęściej sprzedawanym produktem w kategorii klapy rewizyjne w PSB Warszawa do ścian przeciwpożarowych EI60 jest klapa rewizyjna o wymiarze 600x600 mm. 


Wymagania prawne w budownictwie reguluje ustawa „Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami wraz z odrębnymi ustawami, przepisami szczegółowymi i przywołanymi normami. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” określa warunki, jakie muszą spełnić obiekty budowlane, a mianowicie: • bezpieczeństwo konstrukcji, • bezpieczeństwo pożarowe, • bezpieczeństwo użytkowania, • odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochronę środowiska, • ochrona przed hałasem i drganiami, • oszczędność energii i odpowiednią izolacyjność cieplną przegród.

Czym różnią się Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do ścian EI30 od EI60 i od EI120?

Różnica między klapami rewizyjnymi przeciwpożarowymi do ścian EI30, EI60 i EI120 polega na ich klasie odporności ogniowej. Klasa odporności ogniowej określa, jak długo klapa może wytrzymać działanie ognia, zanim ulegnie zniszczeniu.

  • Klapa EI30 może wytrzymać działanie ognia przez 30 minut.
  • Klapa EI60 może wytrzymać działanie ognia przez 60 minut.
  • Klapa EI120 może wytrzymać działanie ognia przez 120 minut.

Im wyższa klasa odporności ogniowej, tym dłużej klapa może chronić strefę pożarową przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Oprócz klasy odporności ogniowej klapy rewizyjne przeciwpożarowe do ścian mogą różnić się również wymiarami, sposobem otwierania i materiałami, z których są wykonane.

Przy wyborze klapy rewizyjnej przeciwpożarowej do ścian należy wziąć pod uwagę wszystkie te czynniki, aby zapewnić bezpieczeństwo budynku w razie pożaru.

Zgodnie z Działem VI rozporządzenia „Bezpieczeństwo pożarowe”( § 207 pkt. 1) budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający w razie pożaru: • nośność konstrukcji przez czas wynikający z rozporządzenia, • ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w budynku, • ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie budynki, • możliwość ewakuacji ludzi, • bezpieczeństwo ekip ratowniczych. Podstawowym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo pożarowe budynku jest jego odporność pożarowa wynikająca z odporności ogniowej jego elementów. Odporność ogniowa jest to zdolność elementu budynku do spełnienia określonych wymagań w warunkach fizycznych odwzorowujących przebieg pożaru. Miarą odporności ogniowej jest wyrażony w minutach czas od momentu rozpoczęcia działania ognia na element do chwili osiągnięcia przez element jednego z trzech granicznych kryteriów: 

• Nośności ogniowej ( R ) • Izolacyjności ogniowej ( I ) • Szczelności ogniowej ( E ) Nośność ogniowa ( R ) jest to stan, w którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać swoją funkcję nośną – wyczerpanie nośności, przekroczenie dopuszczalnych odkształceń. Izolacyjność ogniowa ( I ) jest to stan, w którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek osiągnięcia na powierzchni nienagrzewanej zbyt wysokiej temperatury. Szczelność ogniowa ( E ) jest to stan, w którym element budynku w warunkach pożaru przestaje spełniać funkcje bezpiecznego oddzielenia na skutek pojawienia się ognia na powierzchni nienagrzewanej lub rozszczelnienia przegrody. Odporność ogniowa elementu budynku jest wyrażona jedną z klas odporności ogniowej oznaczanych wg nowej normy PN-EN 13501-2 + A1 : 2010 kombinacją symboli R, E, I i czasem wyrażonym w minutach.

Klapy rewizyjne do ścian i sufitów | Klapy rewizyjne do obłożenia płytkami | Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do ścian | Klapy rewizyjne przeciwpożarowe do sufitów | Hermetyczne i pyłoszczelne klapy rewizyjne do ścian i sufitów |