Styropian fasadowy o lambda do 031

TERMONIUM fasadaPłyty styropianowe krawędzie proste Termoorganika

Zdjęcie produktu: TERMONIUM fasadaPłyty styropianowe krawędzie proste Termoorganika

TERMONIUM PLUS fasada ściana Termoorganika

Zdjęcie produktu: TERMONIUM PLUS fasada ściana Termoorganika

Fasada Galaxy 0,033 styropian grafitowy

Zdjęcie produktu: Fasada Galaxy 0,033 styropian grafitowy
nowość

5  zasad poprawnego wykonania ocieplenia płytami PLATINUM

Mając na uwadze jakość, trwałość i efektywność wykonywanego ocieplenia, pragniemy podzielić się z  Państwem naszym doświadczeniem i wiedzą zdobytą na wielu inwestycjach i przy współpracy z wieloma  firmami wykonawczymi na terenie całego kraju. W trosce o poprawne wykonanie ocieplenia płytami PLATINUM i PLATINUM PLUS prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, które pozwolą stworzyć solidny i trwały system ocieplenia. 

1. Ochrona elewacji przed nadmiernym nasłonecznieniem. 

Płyty PLATINUM i PLATINUM PLUS charakteryzują się ciemnoszarym kolorem, dzięki grafitowi, który oprócz barwy wpływa znacząco na poprawę właściwości izolacyjnych płyt. Kolor ciemny absorbuje dużo więcej promieniowania cieplnego niż kolor biały. Dlatego przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy chronić fasadę przed słońcem (szczególnie płyty PLATINUM i PLATINUM PLUS) i bezwzględnie powiesić siatki ochronne 
na rusztowaniach.

2. Kontrola podłoża – stabilność przyklejonych płyt styropianowych.  

Przed przyklejeniem płyt należy sprawdzić podłoże, o ile w przypadku obiektów nowobudowanych przyczepność kleju do materiału konstrukcyjnego nie powinna wzbudzać niepokoju, to w przypadku budynków modernizowanych stan podłoża wymaga szczególnej kontroli. W celu sprawdzenia przyczepności kleju należy przykleić 1 lub 2 płyty do ściany i po 3 dniach oderwać. Jeżeli płyta rozerwie się w swojej strukturze, oznacza to prawidłową przyczepność kleju do podłoża i materiału izolacyjnego. W przypadku budynku istniejącego podłoże powinno być stabilne i niepylące szczególnie należy sprawdzić stan istniejącego tynku. W celu poprawienia przyczepności zapraw klejowych do podłoża zalecamy ich gruntowanie. Płyty PLATINUM i PLATINUM PLUS należy przyklejać klejem uniwersalnym Platinum SP-KU metodą obwodowo-punktową tak, żeby klej pokrył
powierzchnię płyt co najmniej w 60%. Klej można również nakładać pacą zębatą o szerokości zębów 8-12 mm. Płyty te można także przyklejać klejem poliuretanowym Platinum SP-KPS z jednoczesnym zastosowaniem łączników mechanicznych w ilości co najmniej 4 szt./m². 

3. Zachowanie ciągłości izolacji.

Jeżeli w trakcie montażu płyt PLATINUM i PLATINUM PLUS powstaną kilkumilimetrowe szczeliny, to należy je wypełnić pianką poliuretanową i całość warstwy ociepleniowej przeszlifować tarką (uszorstnić), przed przystąpieniem do etapu wykonywania warstwy zbrojącej na powierzchni ocieplenia.

4. Zabezpieczenie izolacji – kolejne etapy wykonania systemu.

Po przymocowaniu do elewacji płyty należy niezwłocznie przykryć warstwą zbrojącą i tynkiem w systemach ociepleń, lub  płytami elewacyjnymi w ścianach trójwarstwowych itp. jeżeli z różnych przyczyn, etap wykonania warstwy zbrojącej został odłożony w czasie i w przypadku długotrwałej ekspozycji na czynniki atmosferyczne wierzchnia warstwa płyt może pokryć się szarym nalotem. W takim przypadku przed wykonaniem warstwy 
zbrojącej w systemach ociepleń metodą lekką-mokrą warstwę tę należy usunąć za pomocą drobnego papieru ściernego, tak,  żeby nie było na powierzchni płyt luźnych cząstek osłabiających przyczepność kleju do styropianu.

5. Nałożenie strukturalnego tynku cienkowarstwowego.

Wybór rodzaju tynku, struktury i koloru narzuca ścisłe przestrzeganie zaleceń wykonawczych producentów. Koniecznie należy uwzględnić warunki atmosferyczne w dzień podczas prac elewacyjnych oraz czas ich trwania a także zabezpieczyć gotową fasadę do czasu uzyskania przez tynk odpowiednich właściwości użytkowych.

Żródło: www. termoorganika.com.pl