Systemy podłóg gipsowo-włóknowe

Elementy jastrychowe Fermacell gipsowo włóknowe i cementowe

Elementy jastrychowe suchy jastrych FERMACELL są materiałem na suche podkłady pod posadzki. Stanowią one atrakcyjną alternatywę dla różnych podłoży realizowanych na mokro na stropach monolitycznych i lekkich stropach drewnianych, zarówno w budynkach nowych jak w obiektach modernizowanych. W przypadku starych budynków z drewnianymi stropami belkowymi, suchy jastrych FERMACELL jest najczęściej jedynym rozwiązaniem, umożliwiającym kontynuację prac remontowych i modernizacyjnych bez wcześniejszego demontażu poszycia lub elementów konstrukcyjnych stropów, które zazwyczaj posiadają ograniczoną wytrzymałość.

Poza płytami bez izolacji, w systemie występują też elementy z fabrycznie wbudowaną dodatkową warstwą izolacji akustycznej o gr. 10 mm z miękkiej płyty pilśniowej lub twardej wełny mineralnej oraz elementy z izolacją termiczną z pianki PS o grubości 20-60 mm.

Ich zastosowanie eliminuje, występujące w innych technologiach, czynności związane z izolacją stropów i w istotny sposób zmniejsza nakład pracy. W zabudowie podłogowej suchy jastrych FERMACELLwykorzystuje się także kruszywo z lekkiego gazobetonu. Stosowane jest ono do niwelacji nierównych powierzchni stropów oraz wyrównania różnic wysokości podłoża - bez ubijania i zagęszczania. Przy okazji ten lekki materiał o porowatej strukturze zwiększa ochronę stropów przed działaniem ognia od góry i przyczynia się do poprawy ich dźwiękochłonności. W przypadku lekkich drewnianych stropów belkowych często zachodzi potrzeba ich dociążenia w celu ograniczenia przenikania dźwięków mechanicznych. Tradycyjnie funkcję tę spełniały, kłopotliwe ze względu na czas i charakter robót, mokre wylewki cementowe. Ich zastosowanie często kolidowało z graniczną wytrzymałością stropów niedostosowanych do tak dużych obciążeń. W systemie FERMACELL zoptymalizowano to zagadnienie.

Tekturowa mata o strukturze plastra miodu i o wys. 30 mm lub 60 mm z wypełnieniem kruszywem mineralnym dociąża drewniane stropy belkowe w sposób nie zagrażający ich wytrzymałości. Jednocześnie, zastosowanie jej wraz z systemowymi elementami podłogowymi/ jastrychowymi izolowanymi akustycznie, poprawia efekt tłumienia dźwięków mechanicznych na drewnianych stropach belkowych nawet o 34 dB.

Przy układaniu elementów jastrychowych FERMACELL suchy jastrych względna dobowa wilgotność powietrza nie powinna przekraczać φ =70%.

W celu uniknięcia powstawania mostków akustycznych na styku podłoża ze ścianami należy położyć dostępną w handlu taśmę do izolacji krawędzi (samoprzylepną taśmę PU, taśmę PS lub w przypadku szczególnych wymogów p.poż. paski wełny mineralnej o gr. 10 mm).

Elementy jastrychowe FERMACELL powinny opierać się całą powierzchnią na suchym, wytrzymałym, nośnym podłożu. Jeżeli masywny, świeży strop albo niedostatecznie zaizolowana płyta fundamentowa podłogi piwnicy lub przyziemia zawiera nadmierną ilość wilgoci, płyty FERMACELL należy zabezpieczyć wcześniejszym ułożeniem izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 0,2 mm sklejanej na stykach i wywiniętej brzegami na ściany. Przed ułożeniem płyt na drewnianym stropie belkowym należy skontrolować stan jego konstrukcji i ustabilizować poszycie, które nie może uginać się i sprężynować.

Stare, nierówne ślepe podłogi drewniane można wyrównać, używając podsypki wyrównująca FERMACELL. Wcześniejsze ułożenie warstwy z mocnego papieru bitumowanego stanowi zabezpieczenie przed "ucieczką" podsypki poziomującej w przestrzeń między belkami.
Podsypkę można także wykorzystać do niwelacji stropów masywnych oraz pogrążyć w niej wszelkie przewody zasilające.

W pierwszym elemencie pierwszego szeregu należy odciąć wystającą zakładkę po stronie wzdłużnej i poprzecznej. Z kolejnych elementów pierwszego rzędu odcinamy tylko zakładkę wzdłużną.

Układanie elementów jastrychowych odbywa się jednym ciągiem od lewej strony do prawej.

Sklejane krawędzie kolejnych płyt dociska się wkrętami lub zszywkami w celu właściwego, równomiernego rozprowadzenia kleju, który osiąga pełną wytrzymałość po ok. 20 godz.

Po upływie tego czasu należy zerwać szpachelką nadmiar kleju, w przypadku wykańczania podłoża miękkimi wykładzinami należy dodatkowo zaszpachlować styki płyt oraz miejsca po wkrętach lub klamrach i można natychmiast przystąpić do układania posadzki. Na suchych podłożach FERMACELLmożna wbudować posadzki drewniane, drewnopochodne, ceramiczne, wykładziny dywanowe oraz inne posadzki elastyczne.

Elementy jastrychowe fermacell tworzą suchy podkład pod posadzkę. 

Przynosi to wiele korzyści: 

■ poprawia standard mieszkania 

■ montaż przebiega szybko i łatwo 

■ mały ciężar wyklucza problemy statyczne, ważny argument w przypadku lekkich stropów, w budynkach z prefabrykatów i w starym budownictwie. Jeden element o praktycznym formacie 150x50 cm, grubość 20 cm, waży tylko ok. 18 kg. 

■ wyeliminowany czas schnięcia; kolejne prace można podjąć zaraz po stwardnieniu kleju.

Obok praktycznych możliwości zastosowania, wyśmienitej dźwiękochłonności od dźwięków uderzeniowych – wytłumienie odgłosu kroków, elementy jastrychowe fermacell dają dodatkowo bezpieczeństwo przeciwpożarowe: 90 minut przy oddziaływaniu ognia od góry dla wysokości zabudowy z elementem jastrychowym 30 mm. Już najprostsza konstrukcja z elementem jastrychowym osiąga odporność ogniową klasy REI 30.

Fermacell produkty 

Osprzęt do elementów jastrychowych: ■ fermacell masa samopoziomująca podłoże, samorozlewna, w workach 25 kg, do wyrównania wysokości do 20 mm. ■ fermacell podsypka wyrównująca, uziarnienie 1–4 mm, w workach á 50 l, do wyrównania poziomu w obszarze mieszkaniowym do 100 mm wysokości nasypu. ■ fermacell podsypka wiązana, w workach á 80 l, do wysokości nasypu od 30 do 2000 mm. ■ fermacell kruszywo wypełniające tekturową matę tzw. „plastry miodu” fermacell, do wysokiej izolacyjności akustycznej, w workach á 15 l. ■ fermacell „plaster miodu”, mata tekturowa, system jastrychowy wygłuszający efektywnie odgłosy kroków, wysoka izolacja akustyczna, wysokość 30 mm i 60 mm, do wypełnienia kruszywem wypełniającym ■ fermacell klej do jastrychów, do klejenia na zakładkach ■ fermacell wkręty samogwintujące ■ fermacell zdzierak, do usuwania nadmiaru kleju ■ fermacell taśma dylatacyjna MW do izolacji krawędzi ■ fermacell podkład uszczelniający, pod podsypkę wyrównującą ■ fermacell zestaw wyrównawczy.

Do podłóg w mokrych pomieszczeniach Specjalnie dla obszarów obciążonych działaniem wody użytkowej w wysokim stopniu fermacell oferuje elementy do podłóg w mokrych pomieszczeniach Powerpanel TE i odpowiednie dla tego obszaru elementy odpływowe kabiny natryskowej Powerpanel TE dla kompletnej zabudowy łazienek oraz zestaw odpływowy boczny, liniowy fermacell Powerpanel TE.

FERMACELL Powerpanel TE to dwie płyty cementowe o grubości 12,5 mm, połączone fabrycznie. Mają strukturę warstwową, pod warstwami zewnętrznymi, obustronnie znajduje się siatka wzmacniająca z włókna szklanego, odpornego alkalicznie. Obie płyty są przesunięte względem siebie o 50 mm, powstaje więc zakładka umożliwiająca połączenie poszczególnych elementów. Elementy podłogowe tworzą powierzchnię użytkową, która służy do przenoszenia obciążeń użytkowych powodowanych przez osoby lub przedmioty stojące. Powerpanel TE jest niepalny i odpowiada klasie odporności ogniowej A1. Elementy mogą współpracować z ogrzewaniem podłogowym – wodnym lub elektrycznym. Ogrzewanie podłogowe musi jednak zostać zatwierdzone przez producenta systemu ogrzewania podłogowego do zabudowy wraz z suchym jastrychem Powerpanel TE.

Elementy podłogi dachowej FERMACELL P+D do izolacji stropu pod nieogrzewanym poddaszem gr. 150 mm spełnia wymogi zgodnie z PN współczynnik przepuszczalności cieplnej 0,24 Watt (m2K). Elementy podłogi dachowej FERMACELL P+D do izolacji poddasza to płyty gipsowo-włóknowe FERMACELL o grubości 10 mm i płyta styropianowa EPS DEO 150 (współczynnik przewodzenia ciepła 0,35 W/mK) posiadająca świetne właściwości izolacyjne, która dostarczana jest w grubościach do 250 mm. Dzięki praktycznemu formatowi 50 x 100 cm elementy łatwo się układa i transportuje.

Ponadto, w programie fermacell znajduje się kompletny system uszczelniający, składający się z fermacell grunt – środek głęboko penetrujący, fermacell płynna folia, fermacell taśma uszczelniająca, fermacell narożnik, fermacell kołnierz uszczelniający do armatury natryskowej i wanny, fermacell klej flex (klej do glazury).

Wikipedia.

Podkład podłogowy (także: jastrych lub szlichta) - bezspoinowa lub podkład pod podłogę. Zadaniem warstwy jest wyrównanie powierzchni np. stropu przed położeniem materiału wykończeniowego, jakim może być terakota lub inne płytki podłogowe, parkiet, wykładzina dywanowa lub z tworzyw sztucznych itp. Podkład może występować w postaci mokrej mieszanki zaprawy budowlanej układanej na budowie lub prefabrykowanych płyt w postaci tzw. "suchego jastrychu". W przypadku zastosowania jastrychu jako warstwy wierzchniej stosuje się najczęściej gotowe (przygotowane fabrycznie) mieszanki o niskim skurczu, które w miejscu wbudowania wymagają wymieszania z wodą. Materiały tego typu otrzymywane są na ogół przez dodanie odpowiednich środków chemicznych.

Obecnie zgodnie z normą PN EN 13813-sierpień 2003 Podkład podłogowy oraz materiały do ich wykonania. Materiały.Właściwości i wymagania. Najczęściej spotykane są:

  • podkład podłogowy na bazie cementu
  • podkłady na bazie siarczanu wapnia (anhydrytowy)
  • podkłady magnezjowe
  • podkłady asfaltowe
  • podkłady żywiczne.
  • podkłady magnezjowe - dawniej były często stosowane z domieszką trocin jako tzw. skałodrzew do wykonywania posadzek bezspoinowych.

W zależności od sposobu ułożenia warstwy wyrównującej na powierzchni np. stropu rozróżnia się:

  • podkłady zespolone z podłożem, czyli ułożone na warstwie stropu przed jej związaniem albo (częściej) na warstwie gruntującej używanej w celu polepszenia przyczepności obu materiałów,
  • podkłady na warstwie poślizgowej, czyli ułożone na warstwie rozdzielającej (nie współpracujące ze sobą) w postaci folii polietylenowej lub papy,
  • podkłady pływające – układane na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej i oddzielone od pionowych elementów konstrukcji cieńszymi paskami takiej samej izolacji. Konstrukcję podłóg z wylewkami pływającymi cechuje duża izolacyjność akustyczna. Ten typ układania wylewek najczęściej jest stosowany przy budowaniu systemów ogrzewania podłogowego.

Współcześnie stosowane materiały do wykonywania warstw wyrównujących na mokro (czyli wylewanych w miejscu wbudowania) często charakteryzują się zdolnością do samopoziomowania.

Używane zamiennie słowo jastrych jest pochodzenia greckiego (όστρακον ostrakon), zapożyczone z j. niemieckiego Estrich.