Dyrekcja

Zbigniew Kwapisz

Dyrektor Filii PSB Warszawa

Księgowość

Dział Aktywnej Obsługi Klienta 

Szymon Kwapisz mailto:szymon.kwapisz@grupapsb.com.pl

Mirosław Ziółek mailto:skleppsb@gmail.com

Edyta Budowska-Czech

Koordynator DAOK +48_692_218_146

Szymon Kwapisz

Z-ca Dyrektora ds. Handlowych +48_602_528_013

Dział instalacji sanitarnych

Sprzedaż stacjonarna.

Dział Logistyki

Mateusz Zdulski

Z-ca Dyrektora ds. Logistyki +48 600 293 255

Kierowcy