Artykuł: Montaż płyt Fermacell, układanie płyt Fermacell.

Zapoznaj się ze sposobami montażu płyt Fermacell na ścianach poddaszach i jak zamontować podłogi Fermacell. Pamiętaj, że fermacell produkuje płyty gipsowo włóknowe, ale również cementowe i specjalistyczne. Płyty gipsowo włóknowe Fermacell można łączyć metodami tradycyjnymi, czyli zostawiając szczelinę między płytami, którą wypełniamy szpachlą Fermacell, lub super mocne połączenie za pomocą specjalnego kleju z tuby Fermacell. Krawędzie płyt w tym przypadku dociskamy do siebie tak, żeby warstwa kleju Fermacell nie była grubsza niż 1 mm.

Instalacja, obróbka i mocowanie fermacell.

Obsługa 

 • Wszystkie płyty muszą być w pełni podparte podczas podnoszenia i przenoszenia. 
 • Pojedyncze płyty należy przenosić pionowo trzymając za krawędzie. 
 • Przy podnoszeniu zachować ostrożność. 
 • Płyty wielkoformatowe należy podnosić mechanicznie. We wszystkich przypadkach należy odnieść się do odpowiednich przepisów dot. ręcznego podnoszenia płyt. 
 • Do stosowania jako sufit podwieszany zalecamy użycie mechanicznych podnośników do płyt. 
 • Dla płyt pełnowymiarowych zalecamy stosowanie uchwytów do podnoszenia płyt. 
 • Płyty można transportować przy użyciu wózka widłowego. Zaleca się, aby w kole lub mechanizmie podporowym występowała pewna sprężystość w celu zmniejszenia ryzyka „szarpnięcia” lub „zderzenia” w czasie transportu. 

Przygotowanie 

 • Płyty muszą być przechowywane w środowisku fabrycznym / na placu budowy przez minimum 24 godz. przed użyciem w celu zaaklimatyzowania ich do warunków panujących w miejscu stosowania. 
 • płyty fermacell są wstępnie uszczelnione pochodną skrobi. 

Obróbka – cięcie

Piła ręczna lub elektryczna 

 • Płyty można ciąć przy użyciu piły ręcznej lub elektrycznej (ostrza powinny być hartowane lub ze stali z węglika wolframu). 
 • W przypadku korzystania z elektrycznych narzędzi tnących zalecamy stosowanie odkurzacza do odsysania pyłu. Należy nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej. 
 • Ostrza piły powinny mieć mniejszą ilość zębów i pracować na niższych obrotach.

Zarysowanie / nacinanie i złamanie 

 • Wyznaczyć krawędź i zarysować linię wzdłuż krawędzi przy użyciu noża fermacell. Następnie złamać część wzdłuż zarysowanej krawędzi. 
 • Przycięte i złamane krawędzie można wygładzić przy użyciu struga lub hebla zgodnie z życzeniem. 

Instalacja 

 • fermacell można montować na wiele sposobów. W konstrukcjach drewnianych można użyć gwoździ, zszywek lub wkrętów. 
 • Szczegoły dot. mocowania są dostępne w instrukcji montażu płyt fermacell. 
 • Jest ważne, aby mocować płyty w następujących po sobie etapach, tak aby NIE wywołać w płytach dodatkowych naprężeń. Płyty powinny być mocowane od jednej strony do drugiej, od góry do dołu lub od środka na zewnątrz. 

Przegląd mocowań 

 • Miejsca mocowań utrzymać w odległości co najmniej 10mm od krawędzi płyty i 50mm od naroża. 
 • Płyty można mocować do drewnianej konstrukcji wsporczej za pomocą zszywek, gwoździ lub wkrętów fermacell. 
 • W przypadku podwójnej warstwy poszycia, druga warstwa może być mocowana do pierwszej warstwy przy użyciu wkrętów lub zszywek. 
 • Płyty o krawędziach prostych są montowane kolejno, a w przypadku klejenia klejem do spoin każda płyta jest łączona w trakcie montażu. Tylko zewnętrzna warstwa licowa wymaga spoinowania. 
 • Zaleca się stosować płyty o długości odpowiadającej wysokości pomieszczenia. Należy unikać spoin poziomych, jak pokazane na schematach A i C. 
 • Płyty mocować od jednej do drugiej krawędzi ściany lub od środka do zewn. krawędzi. Nie naprawiać czterech naroży, gdyż może to spowodować naprężenie płyty. 
 • W przypadku szpachlowania spoin upewnij się, czy pozostawiona jest szczelina na stykach (normalnie 3-5mm). 
 • Szczelina ta jest poźniej wypełniana masą szpachlową fermacell. 
 • Wszystkie miejsca styków powinny być przesunięte względem siebie co najmniej 200 mm, zarówno w poziomie jak i w pionie. 
 • To dotyczy obu warstw systemu dwuwarstwowego przegrody. 
 • W systemach dwuwarstwowych pierwsza warstwa jest łączona na styk, a zewnętrzna warstwa jest mocowana bezpośrednio do pierwszej warstwy płyt. Na krawędzie frezowane niższej /dolnej warstwy płyt należy nanieść masę wypełniającą /szpachlową fermacell.

Kolejność mocowania 

Rozplanowanie fermacell na drewnianej konstrukcji wsporczej. Wkręty lub zszywki mogą być użyte.

Schemat A:

Zalecana kolejność czynności montażowych dla przegrody o podwójnej wysokości płyty

Schemat B:

Zalecana kolejność czynności montażowych płyt na ścianie działowej z dwuwarstwowym poszyciem.

Schemat C:

Alternatywna kolejność mocowania.

Schemat D:

Kolejność mocowania płyty „jednoosobowej”.

Płyty fermacell można ciąć w następujące sposoby: piłą elektryczną, piłą ręczną lub nożem poprzez nacięcie płyty i złamanie.

Cięcie płyt Fermacell piłą elektryczną

Ręczne cięcie płyt Fermcell piłą

Cięcie płyt Fermacell nożem. Naciąć i złamać

Jak zamontować wewnętrzne płyty gipsowo włóknowe Fermacell?

Płyty fermacell mogą być łączone i wykańczane na każdy z tych sposobów, odpowiednio do Twojej konstrukcji.

1. Połączenia płyt Fermacell z krawędziami prostymi (dla połączeń klejonych na styk – klej do spoin fermacell 79223) 

Mocowanie wkrętami lub klamrami-zszywkami

Klejenie krawędzi (prostych) płyt FERMACELL

Obróbka połączenia klejonego- usunięcie nadmiaru kleju

Wykończenie powierzchni płyt Fermacell

2. Połączenie płyt Fermacell z krawędzią frezowaną TB (dla połączeń na styk – masa szpachlowa do spoin fermacell)

Mocowanie płyt Fermacell TB wkrętami lub klamrami-zszywkami

Przyklejanie taśmy wzmacniającej Fermacell do płyt Fermacell TB

Wypełnianie spoin Fermacell TB i szpachlowanie spoin 79001

Wykończenie powierzchni płyt Fermacell TB

3. Krawędź prosta Płyty Fermacell & spoina szpachlowana szpachlą Fermacell 79001 (pozostawić przestrzeń 5-7mm i wypełnić masąszpachlową fermacell)

Mocowanie płyt fermacell wkrętami lub zszywkami

Rozsunięcie krawędzi płyt Fermacell do szerokości spoiny 5-7mm

Wypełnianie spoin masą szpachlową Fermacell

Szpachlowanie płyt Fermacell

Zużycie wkrętów Fermacell na m2 płyty, wydajność wkrętów Fermacell.

 • Na 1 m2 płyty gipsowo włóknowej Fermacell 10 mm zużycie wkrętów Fermacell 30mm jest 13 szt/m2 w rozstawie co 25 cm dla ścian
 • Na 1 m2 płyty gipsowo włóknowej Fermacell 12,5 mm zużycie wkrętów Fermacell 30mm jest 10 szt/m2 w rozstawie co 25 cm dla ścian
 • Na 1 m2 płyty gipsowo włóknowej Fermacell 15 mm zużycie wkrętów Fermacell 40 mm jest 10 szt/m2 w rozstawie co 25 cm dla ścian
 • Na 1 m2 ściany z płyty gipsowo włóknowej, przy podwójnym opłytowaniu Fermacell 10 mm, 12,5mm, 15mm zużycie wkrętów Fermacell  jest 26 szt/m2 w rozstawie co 25 cm.
 • dla sufitów na 1 m2 sufitu z płyt Fermacell 10mm zużycie wkrętów Fermacell 30 mm wynosi 22 szt/m2 w rozstawie co 20 cm.
 • dla sufitów na 1 m2 sufitu z płyt Fermacell 12,5mm zużycie wkrętów Fermacell 30 mm wynosi 19 szt/m2 w rozstawie co 20 cm.
 • dla sufitów na 1 m2 sufitu z płyt Fermacell 15mm zużycie wkrętów Fermacell 40 mm wynosi 16 szt/m2 w rozstawie co 20 cm.
 • dla sufitów na 1 m2 sufitu z płyt Fermacell 10mm, 12,5mm, 15mm przy podwójnym opłytowaniu zużycie wkrętów Fermacell 30 mm wynosi 30 szt/m2 w rozstawie co 15 cm.

Gwoździe – mocowanie płyt fermacell przy pomocy gwoździ, rozmiary i rozstawy powinny być następujące:

 • 2.2mm średnica × 50mm długości i odpowiedni rozmiar główki (min. 5mm) przy maksymalnej odległości elementów mocujących 200mm dla ścian i 150mm dla sufitów. 
 • W przypadku obciążeń użytkowych, gwoździe muszą mieć minimalną średnicę 2.9mm × 50mm długości 
 • Mocowanie przy pomocy gwoździ i odporność ogniowa – należy odnieść się do indywidualnej specyfikacji systemu w celu określenia właściwości ppoż. dla danej metody mocowania.  

Fermacell Osprzęt – aby zabudowa przebiegła bezproblemowo

Fermacell masa szpachlowa do spoin. Po zamocowaniu płyt gipsowo- -włóknowych fermacell, należy zaszpachlować spoiny, o ile zastosowano technikę spoiny szpachlowej, lub krawędź frezowaną TB przy użyciu oryginalnej masy szpachlowej do spoin fermacell. Opakowania: worek 5 kg oraz worek 20 kg

finalna masa szpachlowa fermacell Gotowa do użytku masa szpachlowa do szpachlowania całopowierzchniowego i końcowego szpachlowania spoin. Opakowanie: wiadro 3 litry oraz wiadro 10 litrów

 fermacell gipsowa masa szpachlowa do szpachlowania powierzchniowego Do wygładzania całej powierzchni lub szpachlowania końcowego. Opakowania: worek 5 kg i worek 25 kg

fermacell klej do spoin / fermacell greenline klej do spoin Przy zastosowaniu techniki spoiny klejonej dla połączenia płyt gipsowo-włóknowych fermacell można użyć fermacell klej do spoin lub fermacell greenline klej do spoin. Opakowanie: kartusza/tubka z zawartością 310 ml kleju 

fermacell wkręty samogwintujące Te wkręty stosuje się do mocowania fermacell do drewnianej lub stalowej konstrukcji nośnej oraz do łączenia elementów jastrychowych fermacell. Wkręty występują w 5 długościach: 3,9 x 19 mm względnie 3,9 x 22 mm do elementów jastrychowych 3,9 x 30 mm do poszycia jednowarstwowego 3,9 x 40 mm do poszycia dwuwarstwowego 3,9 x 55 mm do poszycia dwui wielowarstwowego 3,5 x 30 mm z ostrzem wiercącym do jednowarstwowego poszycia na stalowej konstrukcji nośnej (np. profile wzmacniające ościeżnice). Opakowanie: 250 lub 1000 sztuk/ paczka

fermacell klej gipsowy Do mocowania fermacell bezpośrednio do muru niezbędny jest klej gipsowy fermacell. Opakowanie: worek 20 kg

fermacell nóż-rysak do płyt Do wykonywania cięć płyt

fermacell zdzierak do usuwania kleju Do szybkiego i łatwego usuwania nadmiaru kleju

fermacell taśma wzmacniająca Taśma z włókna szklanego o szerokości 70 mm do wzmocnienia spoin pod tynki strukturalne na cienkiej warstwie. Opakowanie: rolka á 50 m

fermacell taśma zbrojeniowa TB Samoprzylepna taśma z tkaniny z włókna szklanego o szerokości 60 mm do wzmocnienia spoin pomiędzy płytami fermacell z krawędzią frezowaną. Opakowanie: rolka á 45 m

fermacell papierowa taśma zbrojeniowa o szerokości 53 mm, do wzmocnienia spoin pomiędzy płytami fermacell z krawędzią frezowaną TB. Opakowanie: rolka á 75 m

Obróbka płyt fermacell 

Narzędzia do obróbki Ze względu na jednorodną strukturę i zbrojenie w całej objętości materiału włóknami uzyskiwanymi z papieru, obróbka płyt gipsowo-włóknowych fermacell przebiega bezproblemowo. Nie są potrzebne żadne specjalne narzędzia. Wystarczą ogólnie dostępne narzędzia, które są stosowane przy suchej zabudowie

Docinanie płyt Rysowanie i docinanie płyt gipsowo-włóknowych fermacell powinno być wykonane na odpowiedniej wysokości roboczej. Przycinanie płyty do potrzebnych wymiarów nie sprawia kłopotu. Wzdłuż uprzednio zaznaczonej linii należy przyłożyć łatę lub podobny przedmiot i zarysować płytę nożem-rysakiem fermacell

Płytę przesunąć do krawędzi stołu roboczego lub palety z płytami do takiego położenia, aby większa część płyty leżała na palecie. Wystającą część złamać po linii zarysowania. Zarysowanie lub nacinanie płyty fermacell po odwrotnej/drugiej stronie nie jest konieczne.

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell można także opcjonalnie ciąć przy pomocy piły rozpłatnicy lub elektrycznej wyrzynarki. W przypadku użycia ręcznej piły tarczowej, np. przycięcie płyty dla spoiny klejonej, zaleca się stosowanie piły tarczowej z urządzeniem do odsysania pyłu z opóźnionym wyłącznikiem. Pilarka powinna pracować na niskich obrotach. Przy wycięciach kątowych, przycinaniu płyt wzdłuż linii łamanej można postępować w następujący sposób: najpierw przypiłować krótsze odcinki, a dłuższe zarysować i złamać; przy wycięciach w kształcie litery U, dwie strony przypiłować, a jedną zarysować i złamać.

Mocowanie: 

wkręty, klamry Szczególna zaleta polega na tym, że płyty gipsowo-włóknowe fermacell można mocować wkrętami i klamrami-zszywkami aż do samych krawędzi (ok. 10 mm) – bez pękania. Do stalowej konstrukcji nośnej, płyty gipsowo-włóknowe fermacell przytwierdza się wkrętami samogwintującymi bezpośrednio, bez uprzedniego nawiercania. Wkręty innego typu nie nadają się do tego celu. Do przykręcania sprawdziły się w praktyce elektryczne wkrętarki (prędkość obrotowa znamionowa co najmniej 4000 obrotów / min.) lub wkrętarki z nasadką dostępne w handlu. 

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell można także mocować do konstrukcji drewnianej nośnej przy użyciu wkrętów samogwintujących fermacell. Jednak łatwiej – szybciej i bardziej ekonomicznie – jest mocować w tym przypadku przy użyciu klamer-zszywek i pistoletu pneumatycznego

Profile stalowe stosowane w konstrukcji nośnej muszą być zabezpieczone przed korozją. Minimalna grubość blachy wynosi 0,6 mm. Wymiary przekrojów profili dla konstrukcji ścian i stropów odpowiadają normie PN EN 14195 i 13964 oraz według DIN; informacje techniczno-budowlane są podane w informacjach technicznych. Także elementy mocujące i miejsca mocowania muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją.  Przy rozstawie elementów konstrukcji nośnej należy uwzględnić format płyt przeznaczonych do zastosowania. Należy wziąć pod uwagę fakt, iż preferencyjnie dłuższa krawędź płyty powinna przylegać do konstrukcji nośnej.

Okładziny stropów z płyt gipsowo-włóknowych fermacell.

Do wykonania sufitów podwieszonych stosuje się dostępne w handlu wieszaki, takie jak: wieszaki noniuszowe, bednarka z otworami lub szczelinami, druty lub pręty gwintowane. Do mocowania konstrukcji nośnej do stropu masywnego stosuje się atestowane kołki rozporowe, nadające się do tego przypadku zastosowania i obciążenia. Przekrój wieszaków należy tak wyliczyć, aby zapewnić statyczne bezpieczeństwo podwieszonego sufitu. Powyższe należy przestrzegać szczególnie w odniesieniu do konstrukcji przeciwpożarowych i z podwójnym poszyciem fermacell.

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell mocuje się do drewna klamrami-zszywkami lub wkrętami samogwintującymi fermacell. Do profili metalowych o grubości blachy do 0,7 mm mocujemy płyty za pomocą wkrętów samogwintujących fermacell. W przypadku profili z grubszej blachy, np. profili usztywniających, należy stosować wkręty samogwintujące z ostrzem wiercącym fermacell. W czasie mocowania płyt należy przestrzegać, aby min. 2 krawędzie płyty biegnące równolegle względem siebie leżały na konstrukcji nośnej. Wszystkie elementy mocujące powinny zostać wpuszczone wystarczająco głęboko w płytę gipsowo- -włóknową fermacell i zaszpachlowane masą szpachlową do spoin fermacell. Płyty gipsowo-włóknowe fermacell należy mocować tak, aby nie powstały naprężenia. Przy przytwierdzaniu płyt musi być zachowana odpowiednia kolejność mocowania na osiach konstrukcji nośnej – rozpoczynamy albo od środka płyty, posuwając się w kierunku krawędzi (np. w partii ściany), albo mocujemy konsekwentnie od jednej krawędzi do drugiej. W żadnym wypadku nie mocować płyty najpierw w narożnikach, a potem resztę, ale sukcesywnie od jednej strony do drugiej.

W konstrukcji o poszyciu dwuwarstwowym możliwe jest mocowanie zewnętrznej warstwy płyt za pomocą klamer lub wkrętów bezpośrednio do pierwszej warstwy, bez względu na konstrukcję nośną. Warstwę zewnętrzną płyt mocujemy z przesunięciem spoin (≥ 20 cm) bezpośrednio do dolnej warstwy przy użyciu klamer lub wkrętów w pierwszej warstwie płyty mocowane na styk, w drugiej warstwie płyty mocowane ze spoiną szpachlowaną 5–7 mm (spoina klejona maksymalnie 1 mm). Taka metoda ma wielką zaletę, pozwala na znaczne oszczędności materiałowe; dotyczy także ścian o wymaganiach ochrony przeciwpożarowej F90.

Do łączenia ze sobą płyt gipsowo-włóknowych fermacell należy stosować klamry-zszywki rozprężne o grubości drutu ≥ 1,5 mm ze skręconym ramieniem. Długość ramion klamer powinna być krótsza o 2–3 mm od grubości obydwu łącznie warstw płyt. Zestawienie klamer różnych producentów można uzyskać na życzenie.

Wykończenie spoin płyt gipsowo-włóknowych Fermacell

Spoina szpachlowana Aby wykonać niezawodne i wytrzymałe połączenie płyt o prostopadłych krawędziach techniką spoiny szpachlowanej, należy szpachlować płyty gipsowo-włóknowe fermacell wyłącznie specjalną masą szpachlową do spoin fermacell. Niezależnie od tego, czy płyty gipsowo-włóknowe fermacell mocuje się do konstrukcji nośnej wkrętami czy klamrami-zszywkami, w obszarze styków płyt należy przewidzieć odpowiednie szerokości spoin. Szerokości spoin zależą od grubości płyt: 

 • 5–8 mm przy grubości płyt 10 mm,
 • 6–9 mm przy grubości płyt 12,5 mm,
 • 7–10 mm przy grubości płyt 15 mm lub 18 mm.

Spoiny szpachluje się masą szpachlową do spoin fermacell bez konieczności stosowania taśmy wzmacniającej (wyjątek stanowi tynkowanie cienką warstwą tynkiem strukturalnym, pod którym należy wzmocnić spoinę naklejając taśmę wzmacniającą fermacell).

Łebki wkrętów lub grzbiety klamer-zszywek szpachluje się tym samym materiałem. Spoiny poprzeczne w obszarze ściany działowej należy wykończyć według opisu w punkcie 12. Przed szpachlowaniem należy zadbać o to, aby spoiny były wolne od kurzu i pyłu. Szpachlowanie można wykonać dopiero wtedy, gdy zamontowane płyty są suche, a więc wolne od podwyższonej wilgoci pochodzącej od konstrukcji budynku. Jeśli w pomieszczeniach przewidziane są prace związane z mokrymi jastrychami lub mokrymi tynkami, spoinować można dopiero po ich wyschnięciu. Gdy przewidziana jest posadzka z lanego asfaltu, wszelkie prace związane ze spoinowaniem płyt można podejmować dopiero po wyschnięciu jastrychów.

Montaż płyt gipsowo włóknowych Fermacell z krawędzią fazowaną TB 

Montowanie płyt gipsowo-włóknowych fermacell z krawędzią frezowaną odbywa się bez docinania, jednym ciągiem – płyta za płytą. Przesunięcie płyt jedna pod drugą musi wynosić co najmniej 200 mm. Krzyżowanie spoin jest niedozwolone. Przy realizacji dużych obiektów zaleca się stosowanie płyt o wymiarach dostosowanych do wysokości pomieszczenia. Do zaszpachlowania spoin i elementów mocujących należy stosować wyłącznie masę szpachlową do spoin fermacell. 

Przy poszyciu wielowarstwowym, jako pierwszą warstwę poszycia można zastosować płyty bez krawędzi frezowanej TB i zrezygnować ze spoinowania. Połączyć je na styk. Drugą warstwę płyt mocować klamrami do pierwszej warstwy płyt gipsowo-włóknowych fermacell o grubości 12,5 mm neutralnie, niezależnie od konstrukcji. Jeżeli w pierwszej warstwie poszycia zastosowano płyty gipsowo- -włóknowe fermacell o grubości 10 mm, to obie warstwy należy przykręcić wkrętami do konstrukcji nośnej. Przesunięcie spoin pierwszej warstwy płyt względem drugiej warstwy płyt musi wynosić co najmniej 200 mm. Przy wymaganiach ochrony akustycznej i przeciwpożarowej dla konstrukcji, spłaszczony- -profilowany obszar krawędzi frezowanej płyty gipsowo-włóknowej fermacell, zastosowanej w pierwszej warstwie poszycia, należy wypełnić masą szpachlową do spoin fermacell.

Zalety płyty fermacell z krawędzią frezowaną TB

■ szybki montaż płyt gipsowo- -włóknowych fermacell bez spoin, 

■ łatwe uzyskanie płaskich, równych powierzchni, 

■ 2/3 elementów mocujących zostaje zaszpachlowanych ze spoiną w jednym cyklu roboczym, 

■ brak odpadów, ograniczenie cięcia płyt dzięki krawędzi frezowanej z czterech stron. 

Wykonanie spoin poziomych w ścianach szkieletowych fermacell

Ponieważ spoiny poziome mogą osłabiać stabilność wolno stojących konstrukcji suchej zabudowy, np. nienośnych ścian działowych, osłon, ścian pożarowych, ścian szybów oraz z reguły powodują zwiększenie kosztów, należy więc ich unikać lub znacznie ograniczyć. Zastosowanie płyt o długości odpowiadającej wysokości pomieszczenia pozwoli wyeliminować lub zmniejszyć ilość spoin poziomych. Jeśli jednak są one konieczne, należy rozmieścić je w zakresie obiektu z silnie obciążonymi ścianami preferencyjnie w górnym obszarze ściany i wykończyć jako spoiny klejone. Z każdej strony ściany z poszyciem jednowarstwowym, łączenia poziome płyt należy wykonać techniką spoiny klejonej, spoiny szpachlowanej lub płyty z krawędzią frezowaną TB – łączyć na styk. Przy poszyciu dwu- lub wielowarstwowym, z każdej strony ściany, niezależnie od wymogów z punktu widzenia fizyki budowli, spodnie-dolne warstwy poszycia mogą być mocowane na styk. Dla wykończenia spoin wierzchniej-górnej warstwy poszycia ściany, warstwy zewnętrznej, mamy do dyspozycji zarówno technikę spoiny klejonej, jak i technikę spoiny szpachlowanej oraz wykonanie z płyt o krawędzi frezowanej TB.

Generalnie należy zachować przesunięcie między spoinami pierwszej warstwy płyt i drugiej warstwy płyt co najmniej ≥ 200 mm.

Uwaga: Poziome krawędzie płyt oczyścić z kurzu i pyłu bezpośrednio przed naniesieniem kleju do spoin. Powyższe dotyczy także przy wykonaniu spoin szpachlowanych.

Wykończenie powierzchni płyt Fermacell

Wykończenie powierzchni płyt w systemie płyt gipsowo włóknowych Fermacell 

Przygotowania podłoża

Przed rozpoczęciem prac malarskich, tapeciarskich lub glazurniczych należy sprawdzić stan powierzchni przeznaczonej do wykończenia. Powierzchnia płyt wraz ze spoinami musi być sucha, nieuszkodzona, bez plam, bez kurzu czy pyłu. Ponadto należy zwrócić uwagę, aby: 

■ resztki gipsu i zaprawy zostały usunięte, 

■ rysy, miejsca styków itp. były zaszpachlowane masą szpachlową do spoin fermacell, 

■ finalną masą szpachlową lub gipsową masą do szpachlowania powierzchniowego, 

■ wszystkie szpachlowane miejsca były gładkie, ewentualnie należy wykonać szlifowanie.

Płyty gipsowo-włóknowe fermacell są impregnowane fabrycznie środkiem hydrofobowym. Dodatkowe gruntowanie względnie pokrycie dodatkową powłoką jest potrzebne tylko wtedy, gdy producent danego systemu wykończenia wymaga tego ze względu na podłoże gipsowe, np. w przypadku tynków cienkowarstwowych albo strukturalnych, powłok z farb lub kleju do płytek. Należy wtedy zastosować środki gruntujące mało uwodnione. Przy systemach wielowarstwowych należy przestrzegać każdorazowo czasu schnięcia przewidzianego przez producentów. Uzupełniająco do wskazówek podanych w niniejszym punkcie, trzeba liczyć się z faktem,iż można napotkać dalsze wymogi techniczne względnie normy, np. wymogi i zalecenia kontraktowe dla usług budowlanych (VOB) część C /umowa o usługę budowlaną/ i zawarte w niniejszym Ogólne Techniczne Warunki Kontraktowe dla usług budowlanych (ATV)/OTWK/ jak również karty techniczne/ instrukcje techniczne różnych Związków.

Warunki na budowie 

Należy przestrzegać, aby wilgotność płyt gipsowo-włóknowych fermacell wynosiła poniżej 1,3%. Płyty uzyskują tę wilgotność w ciągu 48 godzin, jeżeli w pomieszczeniu w tym czasie wilgotność powietrza utrzymuje się poniżej 70%, a temperatura powietrza wynosi powyżej 15ºC. Wszystkie wykonane jastrychy i tynki muszą być suche. Powierzchnia płyt musi być wolna od kurzu i pyłu. 

Powłoki malarskie na płytach Fermacell

Do wykończenia powierzchni płyt gipsowo-włóknowych fermacell nadają się wszystkie dostępne w handlu farby, na przykład farby lateksowe, dyspersyjne, emalie. Zasadniczo zaleca się stosować systemy mało uwodnione. Farby mineralne np. farby wapienne i silikatowe należy stosować tylko wtedy, gdy są dopuszczone przez producenta do stosowania na płytach gipsowo-włóknowych i gipsowych.

W przypadku farb lateksowych należy zwracać uwagę na odpowiednią zdolność krycia. Do rodzaju farby dobrać odpowiedni wałek strukturalny z wełny owczej lub z tworzywa sztucznego. Dla uzyskania wysokiej jakości powłoki malarskiej należy wybrać system strukturalny lub system malowania poprzedzony wstępnym gruntowaniem powierzchni środkiem na bazie kwarcu. Farbę należy nakładać, zgodnie z zaleceniami producenta, minimum w dwóch cyklach roboczych. Zaleca się wykonać malowanie próbne. Należy przestrzegać wytycznych producenta farby.

Tapety na płytach Fermacell

Wszystkie rodzaje tapet, także tapety typu raufaza (z wiórkami drewnianymi) można przyklejać za pomocą dostępnego w handlu kleju do tapet na bazie metylocelulozy – bez konieczności specjalnego gruntowania powierzchni środkiem umożliwiającym późniejszą wymianę tapet. Przy pracach renowacyjnych podczas usuwania tapety nie występują uszkodzenia powierzchni. W przypadku tapet szczelnych, np. winylowych, należy używać klejów mało uwodnionych. Gruntowanie powierzchni fermacell wykonuje się niezależnie od rodzaju tapet tylko na żądanie producenta kleju do tapet.

Tynki cienkowarstwowe 

Jeżeli planuje się pokrycie powierzchni fermacell tynkiem cienkowarstwowym (grubość warstwy od 1 do 4 mm), należy zastosować wzmocnienia za pomocą taśmy wzmacniającej fugi do tynku strukturalnego fermacell dla spoin szpachlowanych i krawędzi frezowanej TB. Taśmę wzmacniającą kleić za pomocą białego kleju stolarskiego, bez dodatkowego szpachlowania. Przy spoinach klejonych i krawędzi frezowanych TB z papierową taśmą spoinową fermacell można zrezygnować z dodatkowego zbrojenia. W obszarze połączeń naroży i ścian należy zasadniczo oddzielić cienkowarstwowy tynk strukturalny poprzez przecięcie kielnią. Cienkie tynki z mineralnymi środkami wiążącymi oraz tynki na bazie żywicy syntetycznej można stosować zgodnie z wytycznymi instrukcji producenta. Zaleca się wykonanie gruntowania środkami należącymi do danej systemowej wyprawy tynkowej.

Płytki ścienne/glazura na płytach Fermacell

Poszycie ścian i osłony składają się z jednej lub dwóch warstw płyt gipsowo-włóknowych fermacell. Rozstawy między osiami konstrukcji nośnej nie mogą przekroczyć 50 x grubość płyty. To oznacza, iż przy: 

■ grubości płyty d = 10 mm rozstawy osi konstrukcji nośnej = 50 cm 

■ grubości płyty d = 12,5 mm rozstawy osi konstrukcji nośnej = 62,5 cm 

Na płytach gipsowo-włóknowych fermacell na cienkim podłożu z kleju można układać wszelkiego rodzaju płytki ceramiczne i płytki z tworzywa sztucznego. Kleje cementowe dyspersyjne, uszlachetnione tworzywem sztucznym nadają się do stosowania zgodnie z danymi producenta.

Gruntowanie płyt gipsowo-włóknowych fermacell przeprowadza się tylko w przypadku wymogu producenta kleju ze względu na podłoże gipsowo-włóknowe/ gipsowe. Zagruntowana powierzchnia musi wyschnąć przed rozpoczęciem prac glazurniczych (z reguły 24 godziny). Należy stosować kleje do płytek ubogie w wodę, np. kleje cementowe z dodatkami z tworzyw sztucznych takie jak klej fermacell Flex – zaprawa klejowa do układania płyt ceramicznych na cienkiej warstwie. Płytek nie należy moczyć przed układaniem. Klej do płytek musi być suchy przed spoinowaniem (czas wiązania kleju z reguły wynosi 48 godzin).

Mocowanie obciążeń na ścianach i stropach wykonanych z płyt gipsowo włóknowych Fermacell

Lekkie obciążenia wiszące na ścianie 

Lekkie, pojedyncze ciężary obciążające ścianę w kierunku pionowym, jak np. obrazy lub dekoracje, mogą być mocowane bez dodatkowej konstrukcji bezpośrednio do poszycia fermacell za pomocą odpowiednich, dostępnych w handlu elementów mocujących. Do tego celu nadają się np. gwoździe, haki do obrazów zawieszane za pomocą jednego lub kilku gwoździ, albo wkręty i kołki.

Dopuszczalne obciążenia haków do obrazów zawierają poniższe tabele. W podanych dopuszczalnych obciążeniach przyjęto za podstawę współczynnik bezpieczeństwa równy 2 oraz wilgotności względnej powietrza do 85%. 

Lekkie pojedyncze obciążenia wiszące na ścianie przy poszyciu z płyt gipsowo-włóknowych fermacell

(1) Siła, przy której następuje złamanie haka, jest zależna od wyrobu. Hak mocuje się w samym poszyciu, w sposób niezależny od konstrukcji nośnej. (2) Współczynnik bezpieczeństwa równy 2 (obciążenie ciągłe przy wilgotności powietrza do 85%).

Obciążenia konsolowe-wspornikowe przy pionowym poszyciu z płyt gipsowo-włóknowych fermacell1)

(1) Zgodnie z DIN 4103, współczynnik bezpieczeństwa równy 2. (2) Przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania podanych w instrukcjach producentów kołków. (3) Odstępy pomiędzy kołkami rozporowymi ≥ 50 x grubość płyty.

Mocowanie obciążeń do okładzin stropów(1)

(1) Przyjęte według DIN 4102, współczynnik bezpieczeństwa 2. (2) Należy stosować się do wskazówek producenta kołków rozporowych.

Podane w tabeli wartości obciążeń można zsumować, jeśli rozstawy kołków wynoszą ≥ 50 cm. Przy mniejszych odległościach między kołkami należy przyjąć dla każdego kołka 50% każdego dopuszczalnego maksymalnego obciążenia. Suma pojedynczych obciążeń nie może przekroczyć w przypadku ścian 1,5 kN/m. W przypadku wolnostojących obudów oraz niepołączonych ze sobą ścian o podwójnej konstrukcji – 0,4 kN/m. Przy ścianach o poszyciu jednowarstwowym, spoiny poprzeczne należy wykończyć jako spoiny klejone, jeśli wartości obciążenia przekraczają 0,4 kN. Większe obciążenia należy udokumentować oddzielnie.

Mocowanie obciążeń do okładzin stropów z płyt gipsowo włóknowychFermacell

Do okładzin stropów i sufitów podwieszonych fermacell można bez problemu mocować obciążenia. Do tego celu sprawdziły się zwłaszcza kołki skrzydełkowe oraz kołki sprężynowe z metalu. Niewielkie obciążenia statyczne do 0,06 kN (w oparciu o DIN 18181:2008-10) można przymocować także bezpośrednio do poszycia za pomocą wkrętów (wkręty z ciągłym gwintem i średnicą ≥ 5mm). Dla wymiarowania konstrukcji nośnej należy uwzględnić dodatkowe obciążenia. Przy wymaganiach ochrony przeciwpożarowej obowiązują szczególne warunki dla obciążeń. Dopuszczalne obciążenia poszczególnych elementów mocujących przy osiowym obciążeniu rozciągającym zawarte są w poniższej tabeli.

Zobacz Filmy ułatwiające montaż płyt gipsowo włóknowych Feramcell


Płyty fermacell - mocne argumenty na zastosowanie w konstrukcjach budowlanych

Elementy podłogowe fermacell

Montaż ściany z płyt FERMACELL

Montaż sufitu z płyt FERMACELL