Artykuł: Zabezpieczanie pomieszczeń rentgenowskich RTG cena.

Stosowane w medycynie i przemyśle urządzenia i aparaty emitujące promienie rentgenowskie i gamma mogą być zamontowane (ustawione) tylko w odpowiednio przygotowanych pomieszczeniach. Wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie przed szkodliwym dla zdrowia promieniowaniem.

Najprostszym sposobem zabezpieczenia pomieszczeń w których emitowane są promienie RTG jest obłożenie pomieszczenia warstwą ołowiu. Dzięki sprytnemu rozwiązaniu które stosują firmy Siniat, Rigips i Knauf warstwa ołowiu połączona jest w płytą gk i dzięki temu praca w wykonywaniem okładzin ściennych i sufitowych jest prosta.

Ołów, w zależności od grubości warstwy, posiada m. in. pozytywną własność osłabiania lub zatrzymywania promieniowania rtg.  System płyt z warstwą ołowiu uzupełnia taśma samoprzyplepna ołowiana, którą podklejamy połączenia między płytami. Ciekawe jest to że pozostałe składniki systemu suchej zabudowy niczym nie różnią się od klasycznego rozwiązania które stosujemy podczas stawiania ścianek GK lub sufitów GK. Strona płyty z ołowiem jest przykładana do ściany i ta strona płyty GK która nie jest przysłonięta zostaje powierzchnią do środka pomieszczenia. Łatwo można powierzchnie płyty gk zagipsować, wyrównać i pomalować, lub ułożyć płytki na ścianie gk.

Orientacyjne grubości warstw ołowiu


Urządzenie emitujące promienie jonizująceZalecana grubość [mm] warstwy ołowiu zabezpieczającej przed promieniowaniem
Naświetlenia terapeutyczne (300kV)20,013,0
Naświetlenia terapeutyczne (200kV)6,54,0
Naświetlenia terapeutyczne (100kV)3,51,5
Zdjęcia rentgenowskie (150kV)1,51,5
Prześwietlenia (110kV)1,51,5
Mammografia1,00,5
Aparaty dentystyczneNie wymagają zabezpieczeń
Produkty do systemu RTG

Firma Knauf ma płyty z warstwą ołowiu, ale opracowała również inne rozwiązanie.

KNAUF PŁYTA RTG SAFEBOARD

Pomieszczenia do badań rentgenowskich wymagają ekranowania środkami budowlanymi w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. Zasady wykonywania ochrony przed promieniowaniem (użytecznym i zakłócającym) materiałami budowlanymi zostały ustalone np. w normie DIN 6812:2002

Do ochrony przed promieniowaniem RTG użyto dodatku do rdzenia gipsowego który stanowi siarczan baru. Zaletami płyt z siarczanem baru do RTG są:

 • Ekonomiczna ochrona przed promieniowaniem
 • Bez blachy ołowianej
 • Płyta ogniochronna
 • Łatwość obróbki
 • Bardzo dobra izolacja akustyczna

Równoważnik ołowiu dla płyt do ochrony przed promieniowaniem Knauf Safeboard (mm Pb) w zależności od napięcia lampy rentgenowskiej (kV).  

Dla jednej warstwy płyty RTG Safeboard jest to dla lampy 

 • 60 kV - 0,45 
 • 70 kV - 0,60 
 • 80 kV  - 0,75  
 • 90 kV - 0,70
 • 100 kV - 0,70 
 • 125 kV  - 0,50
 • 150 kV   - 0,40

Zobacz nasze produkty do budowania pomieszczeń RTG link...

  Zapraszamy do zapoznania się z załącznikami.

Zobacz artykuły RTG w naszym sklepie


Zapraszamy do wysyłania zapytań.

Formularz kontaktowy