Jak zamontować sufity modułowe Knauf?

Artykuł: Jak zamontować sufity modułowe Knauf?

Rodzaje krawędzi sufitów podwieszanych: Board – najbardziej popularny model krawędzi, proste, cięte pionowo boki. Płyty nakładane są od góry na ruszt nośny, który z dołu jest wyraźnie widoczny. Tegular – instalacja odbywa się od góry, płyty mają delikatny uskok, dzięki czemu ruszt nośny jest ukryty w szczelinie pomiędzy płytami. MicroLook – płyty sufitowe montowane są na ruszcie nośnym od góry. Mogą mieć krawędzie z uskokiem cięte na prosto lub pod kątem 15°. Pomiędzy poszczególnymi panelami sufitowymi znajduje się wąska szczelina. Możliwy jest montaż płyt w tej krawędzi na dekoracyjnym ruszcie z linii Silhouette lub Interlude, który sprawia wrażenie, jakby każda z płyt miała własną ozdobną krawędź wokół. W efekcie sufit podwieszany dekoracyjny. K2C2 lub SL2 – specjalnie wyprofilowane krawędzie płyt zachodzące na siebie. Ukryty ruszt nośny sprawia, że sufit po instalacji daje wrażenie jednolitej powierzchni, bez wyraźnych podziałów na płyty. Vector – płyty montowane od dołu. Ruszt nośny częściowo widoczny w wąskiej 6 mm szczelinie pomiędzy płytami.

Jak wykonać poddasze w systemie Fermacell płyty gipsowo włóknowe?

Artykuł: Jak wykonać poddasze w systemie Fermacell płyty gipsowo włóknowe?

Poddasze jest miejscem własnym zarówno ze względu na swój mikroklimat (możliwość gromadzenia się pary wodnej, przegrzania latem i ochłodzenia zimą), jak i ze względu na aspekty planistyczne (skośne sufity). Na strychu często występują większe naprężenia strukturalne niż w typowych pomieszczeniach. Podczas budowy nadbudowy, modernizacji techniczno-funkcjonalnej poddasza, mamy do czynienia z nowymi wydziałami adaptowanych pomieszczeń, koniecznością przemalowania istniejących przegród oraz fundamentów projektowanych podłóg. Wszystkie te inwestycje muszą być wykonane z uwzględnieniem ochrony przeciwpożarowej, aby zapewnić odpowiednie warunki akustyczne i statyczne. Ważny jest również czas ukończenia pracy magisterskiej. Zastosowanie systemu suchej zabudowy Fermacell spełnia wszystkie te wymagania i daje niemal nieograniczone możliwości projektowania przestrzeni użytkowej na poddaszu. Oprócz paneli na ściany, skośne sufity i sufity, system suchej zabudowy oferuje elementy podłogowe, które stanowią atrakcyjną alternatywę dla mokrych powierzchni: monolityczne sufity i lekkie drewniane sufity, zarówno w nowych, jak i modernizowanych budynkach.

Montaż płyt Fermacell, układanie płyt Fermacell.

Artykuł: Montaż płyt Fermacell, układanie płyt Fermacell.

Zapoznaj się ze sposobami montażu płyt Fermacell na ścianach poddaszach i jak zamontować podłogi Fermacell. Pamiętaj, że fermacell produkuje płyty gipsowo włóknowe, ale również cementowe i specjalistyczne. Płyty gipsowo włóknowe Fermacell można łączyć metodami tradycyjnymi, czyli zostawiając szczelinę między płytami, którą wypełniamy szpachlą Fermacell, lub super mocne połączenie za pomocą specjalnego kleju z tuby Fermacell. Krawędzie płyt w tym przypadku dociskamy do siebie tak, żeby warstwa kleju Fermacell nie była grubsza niż 1 mm.

Akustyka zgodna z Polską Normą PN-B-02151-4:2015-06

Artykuł: Akustyka zgodna z Polską Normą PN-B-02151-4:2015-06

Akustyka wnętrz ma istotny wpływ na ich funkcjonalność, ma także wpływ na samopoczucie, a czasem nawet na bezpieczeństwo i zdrowie przebywających w nich osób. Od charakteru akustycznego pomieszczenia zależy: • poziom dźwięku (hałasu) oraz jego zasięg przestrzenny • stopień zrozumiałości mowy (naturalnej i wzmocnionej elektroakustycznie) • stopień wyrazistości muzyki Dlatego akustyka pomieszczenia nie powinna być przypadkowa, tylko w sposób świadomy zaprojektowana.

Jak zamontować sufity wyspowe Ecophon Solo?

Artykuł: Jak zamontować sufity wyspowe Ecophon Solo?

Ecophon Solo™ oferuje szereg różnych metod montażu, dzięki czemu potrafi sprostać wymaganiom rynku dotyczącym określonych instalacji, zarówno ściennych jak i sufitowych. Ciesz się swobodą ekspresji dzięki różnorodnej stylistyce instalacji.

Jak wykonać izolację fundamentów izolacjami Deitermann.

Artykuł: Jak wykonać izolację fundamentów izolacjami Deitermann.

Zabezpieczenie budynku przed działaniem wód gruntowych jest jednym z najważniejszych i jednocześnie wymaga bardzo precyzyjnych prac budowlanych. Fundamenty to miejsca szczególnie narażone na działanie wody. Kluczem do ich skutecznej i trwałej ochrony jest zastosowanie nowoczesnych materiałów izolacyjnych, dobór odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych oraz fachowe wykonanie. Hydroizolacyjne fundamenty trwale chronią ich powierzchnie, wytrzymując wilgoć i obciążenia wodą gruntową, zarówno w przypadku izolacji podstawowej, jak i wtórnej. Prawidłowo zamocowane fundamenty chronią ścianę przed wilgocią, a tym samym przed rozwojem mikroorganizmów i innymi formami korozji biologicznej na powierzchni ściany.

Obiekty referencyjne Rockfon

Artykuł: Obiekty referencyjne Rockfon

Danske Bank Największy bank w Danii zastosował akustyczne rozwiązania w swoim najnowszym biurowcu, tworząc jasne, ciche i wygodne środowisko dla ponad 600 pracowników.

Kolory i powierzchnie sufitów Ecophon

Artykuł: Kolory i powierzchnie sufitów Ecophon

Akutex™ FT jest nowoczesną powłoką dostępną w różnych wariantach kolorystycznych dla większości produktów Ecophon. Standardowa paleta kolorów obejmuje 20 atrakcyjnych, inspirowanych naturą barw. Powłoka Akutex™ FT w połączeniu z wełną szklaną zapewnia: optymalne właściwości pochłaniania dźwięku mniejszą o połowę średnią wielkość mikroperforacji w porównaniu do powłoki Akutex™ T większą odporność na zanieczyszczenia powierzchnię łatwiejszą do czyszczenia

Jak wykonać hydroizolację fundamentów za pomocą papy?

Artykuł: Jak wykonać hydroizolację fundamentów za pomocą papy?

DOBÓR HYDROIZOLACJI Szybkość degradacji budynku jest uzależniona od zastosowanych w trakcie budowy materiałów, jak i kultury wykonanych prac zabezpieczających. Trzeba pamiętać, że zabezpieczenie budynku przed szkodliwymi skutkami oddziaływania wody na pierwszym etapie budowy, to przede wszystkim właściwy dobór zastosowanych materiałów hydroizolacyjnych skutecznie zabezpieczających fundamenty. Dobór materiałów uzależniony jest od rodzaju podłoża i warunków wodno- -gruntowych, na których posadowiony ma zostać budynek. W zależności od wyników badań geologicznych, które otrzymujemy dokonujemy doboru izolacji: – lekka – jeżeli grunt jest dobrze przepuszczalny np. piaski lub żwiry, a poziom wód gruntowych i jego wahania są poniżej konstrukcji budynku, – średnia – w których grunty są słabo przepuszczalne i istnieje ryzyko cyklicznego spiętrzania wody, – ciężka – jeżeli grunt jest słabo przepuszczalny (gliny, iły), a źródło wód gruntowych znajduje się powyżej konstrukcji budynku. W przypadku izolacji lekkich lub inaczej przeciwwilgociowych, powszechnie stosuje się masy asfaltowo-kauczukowe do zabezpieczenia ścian fundamentów, nakładane warstwowo (zazwyczaj 2-3 warstwy) lub papy w układzie (zazwyczaj) jednowarstwowym (odporność stosowanych pap na ciśnienie słupa wody wynosi 10 kPa). Coraz częściej warstwy te są zabezpieczane foliami kubełkowymi, które stanowią jednocześnie warstwę separacyjną i chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi nałożonej wcześniej powłoki/ warstwy. Dodatkowo, jeżeli chcemy obniżyć poziom wód gruntowych, w przypadku gruntów słabo przepuszczalnych, w których cyklicznie może utrzymywać się woda zawieszona, wówczas mówimy o izolacjach pośrednich, czyli izolacjach typu średniego. Wówczas często stosowane są opaski drenażowe zasypywane żwirem o zróżnicowanej frakcji, które umożliwiają szybsze i kontrolowane odprowadzenie wód opadowych.